Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Hypothermie als behandeling voor acute ischemische beroerte

Elk jaar worden ongeveer 19.000 Belgen getroffen door een beroerte. In het merendeel van de gevallen gaat het om een ischemische beroerte. De morbiditeit, mortaliteit en het kostenplaatje zijn hoog. Naast de hemicraniëctomie op de “stroke unit” bij een maligne media-infarct en het toedienen van aspirine is de intraveneuze trombolyse een van de bewezen effectieve behandelingen in de acute fase. Helaas krijgt uiteindelijk slechts 5 tot 15% van alle patiënten intraveneus rtPA (recombinant weefselplasminogeenactivator) toegediend, gezien het beperkte tijdsvenster waarbinnen trombolyse kan worden toegepast: tot 4,5 uur na het ontstaan van de symptomen.

Orbitadecompressie als behandeling bij Graves’ ophthalmopathie

Orbitadecompressie als behandeling bij Graves’ ophthalmopathie

Patiënten met de ziekte van Graves kunnen Graves’ ophthalmopathie ontwikkelen. In dat geval ontstaat een inflammatoire reactie ter hoogte van de orbitale weefsels waarbij de extraoculaire spieren en de vetloge opzwellen. Een orbitadecompressie biedt een oplossing voor de overlast die deze aandoening teweegbrengt.

Medical mystery: abdominale klachten en krachtsvermindering (VIDEO)

Medical mystery: abdominale klachten en krachtsvermindering (VIDEO)

Een 68-jarige man wordt opgenomen op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten wegens verminderde eetlust, een opgezette buik, wisselende abdominale krampen en constipatie sinds een maand. ’s Ochtends ondervindt hij bovendien geregeld een veranderd “sponsachtig” gevoel ter hoogte van de buik. Bijkomend vermeldt hij een uitstralende pijn vanuit de heup naar de lies en later ook de lage rug. Sedert het begin van de klachten vermagerde hij een drietal kg en voelt hij zich vaak moe. Hij heeft geen koorts.

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Het Mobiel Crisisteam: een nieuwe partner binnen de acute psychiatrie

Artikel 107 vormt de basis voor de belangrijkste hervorming in de Belgische geestelijke gezondheidszorg in de laatste jaren. Een centrale rol binnen dit proces van vermaatschappelijking van zorg wordt toebedeeld aan de mobiele teams, die zowel acute als langdurige psychiatrische zorg aanbieden in de thuiscontext. In lijn met de internationale ervaringen tonen de eerste lokale resultaten dat een begeleiding door het Mobiel Crisisteam voor een meerderheid van de geïncludeerde cliënten een ziekenhuisopname kan voorkomen of verkorten. De globale tevredenheid bij de cliënt en zijn/haar omgeving is dan ook hoog.

Echografie: een ‘oude’ nieuwe dimensie bij interventionele pijntherapie

Echografie: een ‘oude’ nieuwe dimensie bij interventionele pijntherapie

In de behandeling van patiënten met chronische pijn gebruiken artsen sinds kort ook de alom gekende echografie. In de literatuur zien we een groeiend aantal publicaties over de toepassing van echografie bij interventionele therapie van chronische pijnpatiënten. Het grote voordeel van echografie is dat er geen blootstelling is aan radiatie, zowel voor de zorgverleners als voor de patiënt.

Voorwoord azlink 23

Voorwoord azlink 23

“Plof.” Ik zet me eindelijk neer in m’n stoel. Sorry dat ik met een plof in huis val, maar ik kom net terug van een fietstoer door Brugge. U zal het niet geloven, maar in de 21 jaar dat ik ondertussen in Brugge woon, heb ik nog nooit de stad onder begeleiding van een gids bezocht.