Skip to content

Psychiatrie - Psychosomatiek

01/01/2022
Psychiatrie - Psychosomatiek

“Verlieservaringen bij kinderen: een leidraad voor hulpverleners”.

Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Jaargang 2022, volume 78, nummer 10, p. 822-831 DOI-nummer: 10.47671/TVG.77.21.128dr. Keirse Lien
01/01/2021
Psychiatrie - Psychosomatiek

“Verlieservaringen bij kinderen: een leidraad voor hulpverleners”

Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg - URL van het artikel: https://tvgg.be/nl/artikels/verlieservaringen-bij-kinderen-een-leidraad-voor-hulpverleners DOI-nummer: 10.47671/TVG.77.21.128dr. Keirse Lien
01/01/2021
Psychiatrie - Psychosomatiek

Lithiumgebruik bij vrouwen met een bipolaire stoornis tijdens het peripartum.

Tijdschrift voor Psychiatrie 2021;63(7):557-564.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2021
Psychiatrie - Psychosomatiek

Psychiaters en hun verenigingen.

Tijdschrift voor Psychiatrie 2021; 63(9): 604-606.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2020
Psychiatrie - Psychosomatiek

Melancholie bij ouderen in tijden van COVID-19.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 62(2020)9, 743-747dr. Roosens Elke
01/01/2019
Psychiatrie - Psychosomatiek

The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis.

European Psychiatry 57:78-100.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2017
Psychiatrie - Psychosomatiek

Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader?

dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2015
Psychiatrie - Psychosomatiek

Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie.

Tijdschrift voor Psychiatrie 57:268-73.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2016
Psychiatrie - Psychosomatiek

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2015
Psychiatrie - Psychosomatiek

Lichtgevoelig. Psychiaters Patiënten Portretten.

Kortenberg, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. ISBN 9789057791475.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2015
Psychiatrie - Psychosomatiek

Efficacy of tranylcypromine in bipolar depression: a systematic review.

Journal of Clinical Psychopharmacology 35:700-5.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2015
Psychiatrie - Psychosomatiek

Prescribing preferences in rapid tranquillisation. A survey in Belgian psychiatrists and emergency physicians.

BMC Research Notes 8:218. doi: 10.1186/s13104-015-1172-2.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2015
Psychiatrie - Psychosomatiek

Alcoholhallucinose: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuroverzicht.

Tijdschrift voor Psychiatrie 57:192-201.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2014
Psychiatrie - Psychosomatiek

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren en bier: onverzoenbaar?

Masterproef voorgedragen in de master in de specialistische geneeskunde, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2014
Psychiatrie - Psychosomatiek

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren bij depressieve stoornissen: (anti)maoïsme in Vlaanderen?

Tijdschrift voor Psychiatrie 56: 651-658.dr. De Fruyt Jürgen
Psychiatrie - Psychosomatiek

Evidence-based treatment strategies for treatment-resistant bipolar depression: a systematic review.

Bipolar Disorders: voor publicatie aanvaard.dr. De Fruyt Jürgen
Psychiatrie - Psychosomatiek

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie: voor publicatie aanvaard.dr. De Fruyt Jürgen
06/12/2023
Psychiatrie - Psychosomatiek

Pseudotumor cerebri associated with lithium use: a case report and systematic review.

Tijdschrift voor Psychiatrie 54: 453-462.dr. De Fruyt Jürgen
06/12/2023
Psychiatrie - Psychosomatiek

Psychiatrische presentatie van een patiënte met multiple sclerose.

Tijdschrift voor Geneeskunde 67(23), 1163-1168, 2011dr. Vlieghe Bernard
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Prescribing preferences in rapid tranquillisation.

A survey in Belgian psychiatrists and emergency physicians.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Richtlijn inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie.

Tijdschrift voor Psychiatrie.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Irreversibele monoamineoxidase inhibitoren bij depressieve stoornissen: (anti)maoïsme in Vlaanderen?

Tijdschrift voor Psychiatrie.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Alcoholhallucinose: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuroverzicht.

Tijdschrift voor Psychiatrie.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Evidencebased behandelingen van therapieresistente bipolaire depressie.

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157: A6578.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: (g)een plaats?

Tijdschrift voor Psychiatrie 55: 183-192.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Evidence-based treatment strategies for treatment-resistant bipolar depression: a systematic review.

Bipolar Disorders 15: 61-69.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2013
Psychiatrie - Psychosomatiek

Evidencebased behandelingen van therapieresistente bipolaire depressie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 157: A6578dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2012
Psychiatrie - Psychosomatiek

La prévalence des troubles psychiques dans la population belge

Troubles psychiques en Belgique au début du XXI sciècledr. De Fruyt Jürgen
01/01/2012
Psychiatrie - Psychosomatiek

Second generation antipsychotics in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis.

Journal of Psychopharmacology 26: 603-617.dr. De Fruyt Jürgen
01/01/2010
Psychiatrie - Psychosomatiek

De bescherming van de persoon van de geesteszieke. Ethische, medische en juridische perspectieven

Brugge, die Keuredr. De Fruyt Jürgen
Geen media gevonden...
Geen evenement gevonden...