Skip to content

Nieuwe artsen

dr. Parmentier Heleen

Neurologie

dr. Vandenbussche Nicolas

Neurologie

dr. Parmentier Heleen

Neurologie

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Heleen Parmentier behaalde haar diploma geneeskunde aan de UGent in 2018. Haar assistentschap neurologie vond plaats in het AZ Groeninge in Kortrijk, het AZ Sint-Jan in Brugge en het UZ Gent. Zij volgde tevens een opleiding tot LEIF-arts. Binnen de dienst Neurologie zal zij zich toeleggen op elektrofysiologie (EMG, EP, EEG) en de zorg voor patiënten met epilepsie. Daarnaast zal zij ook samen met de geheugenkliniek de zorg voor patiënten met cognitieve problemen ondersteunen.

dr. Vandenbussche Nicolas

Neurologie

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Nicolas Vandenbussche genoot zijn opleiding tot neuroloog aan de KU Leuven en het UZ Leuven. Na zijn assistentschap neurologie volbracht hij een clinical research fellowship in primaire en secundaire hoofdpijnaandoeningen onder supervisie van prof. Peter J. Goadsby te King’s College London, Groot-Brittannië. In 2019 was dr. Vandenbussche actief als neuroloog binnen de dienst Neurologie van het UZ Gent met specialisatie binnen de hoofdpijnaandoeningen.

Sinds 1 februari 2024 maakt hij deel uit van de dienst Neurologie van het AZ Sint-Jan Brugge AV. Zijn klinisch-academische specialisatie situeert zich in het domein van de primaire en secundaire hoofdpijnaandoeningen en slaappathologie.

dr. Veys Mathias

Spoedgevallen

dr. Veys Mathias

Spoedgevallen

Functie: Urgentie arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Functie: Urgentie arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Mathias Veys behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2012. Na zijn opleiding urgentiegeneeskunde, met een assistentschap in het OLV Aalst, het UZ Gent, het AZ Sint-Jan Brugge AV en het UZ Leuven, startte hij in 2018 op de spoedgevallendienst van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Sinds 1 november 2023 werkt dr. Veys als toegelaten arts-specialist binnen het departement Anesthesie en kritische zorgen in het AZ Sint-Jan Brugge AV, waar hij zich toelegt op de activiteiten binnen de spoedgevallendienst, de prehospitaalzorg, en de uitbouw van het hyperbaar zuurstofcentrum.

dr. Debouver Phebe

Neonatologie

dr. Celen Stefanie

Neonatologie

dr. Debouver Phebe

Neonatologie

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Dr. Phebe Debouver behaalde in 2017 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Vervolgens deed ze een opleiding algemene pediatrie en pediatrische subdisciplines in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (Nederland), het AZ Groeninge Kortrijk, het AZ Sint-Jan Brugge AV en het UZ Gent. Na haar opleiding tot pediater combineerde ze gedurende een jaar een fellowship neonatologie in het AZ Sint-Jan Brugge en het UZ Leuven. Verder is dr. Debouver actief als Neonatal Advanced Life Support instructor (NALS) bij SSHK (Stichting Spoedeisende Hulp voor Kinderen, Tilburg, Nederland). Sinds september 2023 versterkt dr. Debouver de dienst Neonatale intensieve zorgen in het AZ Sint-Jan Brugge AV. Ze zal zich naast neonatale intensieve zorgen in het bijzonder toeleggen op (neonatale) cardiologie en hemodynamiek.

dr. Celen Stefanie

Neonatologie

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Dr. Stefanie Celen volgde haar opleiding tot kinderarts in het UZ Gent. Haar liefde voor neonatologie kreeg ze te pakken in haar tweede jaar toen ze assistent was in het AZ Sint-Jan Brugge AV. Om haar opleiding te vervolledigen, werkte ze een jaar op de Pediatrische intensieve zorgen en de Neonatale intensieve zorgen in het Erasmus MC in Rotterdam. Nadien volgde ze een fellowtraject neonatologie waarbij ze een jaar werkte in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel en een jaar in het Hôpital Robert Debré in Parijs. Dr. Celen is neonatoloog met een speciale interesse in neurologie

dr. Dhaese Sofie

Nefrologie

Dr. Depaepe Lien

Huidziekten

dr. Puype Laura

Spoedgevallen

dr. Dhaese Sofie

Nefrologie

Functie: Nefroloog
Tel: 050 45 23 10
Email: nefrologie@azsintjan.be

Functie: Nefroloog
Tel: 050 45 23 10
Email: nefrologie@azsintjan.be

Dr. Sofie Dhaese behaalde in 2015 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Haar klinische opleidingen deed ze in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het Universitair Ziekenhuis Gent en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst. Na een gedeeld traject aan de Universiteit van Gent en aan de Queensland University in Brisbane (Australië) behaalde dr. Dhaese in 2019 haar doctoraat in de Medische Wetenschappen.
In maart 2022 kreeg zij haar erkenning als geneesheer-specialist inwendige ziekten. Aansluitend volgde ze de opleiding tot nefroloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen onder leiding van prof. Luuk Hilbrands en prof. Jack Wetzels. Sinds 1 april 2023 is Dr. Dhaese erkend nefroloog en is ze werkzaam op de dienst Nefrologie en infectieziekten op campus Sint-Jan. Dr. Dhaese zal zich binnen de dienst toeleggen op nefrogenetica, onconefrologie en tubulaire stoornissen.

Dr. Depaepe Lien

Huidziekten

Functie: Dermatoloog
Tel: 050 45 23 50
Email: dermatologie@azsintjan.be

Functie: Dermatoloog
Tel: 050 45 23 50
Email: dermatologie@azsintjan.be

Dr. Lien Depaepe behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, waarna ze zich verder specialiseerde in de dermato-venereologie. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op in het AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV, het AZ Delta campus Torhout en het UZ Gent. Sinds 1 juni 2023 maakt ze deel uit van het team dermatologen op campus Sint-Jan. Ze behandelt er de brede algemene dermatologie en heeft een bijzondere interesse in nagelziekten en huid- en nagelchirurgie.

dr. Puype Laura

Spoedgevallen

Functie: Urgentie-arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Functie: Urgentie-arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Laura Puype behaalde in 2015 haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Vervolgens specialiseerde zij zich in de urgentiegeneeskunde. Ze voltooide haar opleiding urgentiegeneeskunde in 2021 na assistentschap in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan), het AZ Groeninge Kortrijk en het UZ Leuven. Sinds februari 2022 werkt dr. Puype als urgentie-arts binnen het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan. Zij staat mee in voor de verdere uitbouw van de dienst Spoedopname tot West-Vlaams referentiecentrum.

dr. Carvalho Hugo

Anesthesie

dr. Kenis Christoph

Radiologie en Medische Beeldvorming

dr. François Clara

Cardiologie

dr. Van de Velde Simone

Kindergeneeskunde

dr. Roose Jozefien

Kindergeneeskunde

dr. Carvalho Hugo

Anesthesie

Functie: Anesthesioloog
Tel: 050 45 21 93
Email: operatiekwartier.brugge@azsintjan.be

Functie: Anesthesioloog
Tel: 050 45 21 93
Email: operatiekwartier.brugge@azsintjan.be

Dr. Hugo Carvalho behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit van Porto (Portugal). Na een Erasmus-uitwisselingsprogramma en een onderzoeksstage in het Universitair Ziekenhuis Gent specialiseerde hij zich verder in de anesthesie. Dr. Carvalho voltooide zijn specialisatie in 2020 en werkte vervolgens als anesthesioloog-consulent in het Universitair Ziekenhuis Brussel. In 2021 verdedigde hij zijn doctoraat “Novel approaches to perioperative neuromuscular monitoring”. Nadien specialiseerde hij zich in het St. George’s University Hospital (Londen, Verenigd Koninkrijk) verder in cardio-thoracale anesthesie. Dr. Carvalho is lid van het Scientific Forum 1 van de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) en maakt als expert deel uit van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). In april 2023 startte dr. Carvalho als tijdelijk aangenomen arts-specialist op het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan, waar hij zich nu vooral toelegt op alle anesthesie-activiteiten binnen en buiten het operatiekwartier. Hij zal ook meewerken aan de wetenschappelijke programma’s en blijft als onderzoeksconsulent ook verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel.

dr. Kenis Christoph

Radiologie en Medische Beeldvorming

Functie: Radioloog
Tel: 050 45 21 00
Email: rx.afspraken@azsintjan.be

Functie: Radioloog
Tel: 050 45 21 00
Email: rx.afspraken@azsintjan.be

Dr. Christoph Kenis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Nadien volgde hij zijn opleiding radiologie in het GZA Sint-Augustinus Ziekenhuis en het UZ Antwerpen. In 2012 deed hij een fellowship Hoofd-hals radiologie bij prof. dr. Anthony Mancuso in Florida en in 2013 bij prof. dr. Jan Casselman in Brugge. Hij behaalde het Europees diploma Hoofd-hals radiologie in 2013 en in 2018 het Europees diploma Neuroradiologie. Sinds begin 2023 werkt dr. Kenis op de dienst Radiologie op campus Sint-Jan, waar hij prof. dr. Jan Casselman zal opvolgen. Daarnaast is hij ook actief op de dienst Radiologie van het AZ Sint-Lucas in Brugge.

dr. François Clara

Cardiologie

Functie: Cardioloog
Tel: 050 45 26 70
Email: policardiologiesecretariaat@azsintjan.be

Functie: Cardioloog
Tel: 050 45 26 70
Email: policardiologiesecretariaat@azsintjan.be

campus Sint-Jan

Dr. Clara François behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Vervolgens specialiseerde zij zich verder in de interne geneeskunde en aansluitend ook in de cardiologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, het UZ Brussel in Jette en het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent. Op 1 december 2022 startte dr. François met een fellowship elektrofysiologie op de dienst Cardiologie op campus Sint-Jan. Tijdens dit fellowship is zij ook actief betrokken bij de klinische en wetenschappelijke activiteiten van de afdeling.

dr. Van de Velde Simone

Kindergeneeskunde

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Dr. Simone Van de Velde behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich vervolgens verder in de pediatrie. Ze deed opleidingsstages in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (Nederland), het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater breidde ze haar kennis uit door zich te verdiepen in de endocrinologie en diabetologie bij kinderen en adolescenten via een fellowship aan het UZ Gent. Als kinderarts zal dr. Van de Velde de dienst Kindergeneeskunde versterken op campus Sint-Jan met zowel algemene pediatrische pathologie als kinderendocrinologische pathologie. Ze zal zich bij het kinderdiabetesteam voegen en dit samen met dr. Sylvia Depoorter verder uitbouwen. Daarnaast blijft dr. Van de Velde als consulente werkzaam binnen de dienst Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten van het UZ Gent.

dr. Roose Jozefien

Kindergeneeskunde

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Dr. Jozefien Roose behaalde haar diploma aan de Universiteit Gent en werd als arts-assistent pediatrie de eerste twee jaar opgeleid in algemene pediatrie, gevolgd door de verschillende pediatrische subdisciplines in het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater combineerde zij gedurende één jaar een fellowship kinderhematologie in het UZ Gent en het UZ Gasthuisberg Leuven. Dr. Roose zal als algemeen kinderarts met bijzondere interesse in benigne pediatrische hematologie de dienst Kindergeneeskunde op campus Sint-Jan versterken. Daarnaast blijft ze een dag per week actief als consulent kinderhematologie in het UZ Gent.

Nieuwe artsen

dr. Parmentier Heleen

Neurologie

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Heleen Parmentier behaalde haar diploma geneeskunde aan de UGent in 2018. Haar assistentschap neurologie vond plaats in het AZ Groeninge in Kortrijk, het AZ Sint-Jan in Brugge en het UZ Gent. Zij volgde tevens een opleiding tot LEIF-arts. Binnen de dienst Neurologie zal zij zich toeleggen op elektrofysiologie (EMG, EP, EEG) en de zorg voor patiënten met epilepsie. Daarnaast zal zij ook samen met de geheugenkliniek de zorg voor patiënten met cognitieve problemen ondersteunen.

dr. Vandenbussche Nicolas

Neurologie

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Functie: neuroloog
Tel: 050 45 23 70
Email: polineurologie.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Nicolas Vandenbussche genoot zijn opleiding tot neuroloog aan de KU Leuven en het UZ Leuven. Na zijn assistentschap neurologie volbracht hij een clinical research fellowship in primaire en secundaire hoofdpijnaandoeningen onder supervisie van prof. Peter J. Goadsby te King’s College London, Groot-Brittannië. In 2019 was dr. Vandenbussche actief als neuroloog binnen de dienst Neurologie van het UZ Gent met specialisatie binnen de hoofdpijnaandoeningen.

Sinds 1 februari 2024 maakt hij deel uit van de dienst Neurologie van het AZ Sint-Jan Brugge AV. Zijn klinisch-academische specialisatie situeert zich in het domein van de primaire en secundaire hoofdpijnaandoeningen en slaappathologie.

dr. Veys Mathias

Spoedgevallen

Functie: Urgentie arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Functie: Urgentie arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Mathias Veys behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven in 2012. Na zijn opleiding urgentiegeneeskunde, met een assistentschap in het OLV Aalst, het UZ Gent, het AZ Sint-Jan Brugge AV en het UZ Leuven, startte hij in 2018 op de spoedgevallendienst van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Sinds 1 november 2023 werkt dr. Veys als toegelaten arts-specialist binnen het departement Anesthesie en kritische zorgen in het AZ Sint-Jan Brugge AV, waar hij zich toelegt op de activiteiten binnen de spoedgevallendienst, de prehospitaalzorg, en de uitbouw van het hyperbaar zuurstofcentrum.

dr. Debouver Phebe

Neonatologie

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Dr. Phebe Debouver behaalde in 2017 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Vervolgens deed ze een opleiding algemene pediatrie en pediatrische subdisciplines in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (Nederland), het AZ Groeninge Kortrijk, het AZ Sint-Jan Brugge AV en het UZ Gent. Na haar opleiding tot pediater combineerde ze gedurende een jaar een fellowship neonatologie in het AZ Sint-Jan Brugge en het UZ Leuven. Verder is dr. Debouver actief als Neonatal Advanced Life Support instructor (NALS) bij SSHK (Stichting Spoedeisende Hulp voor Kinderen, Tilburg, Nederland). Sinds september 2023 versterkt dr. Debouver de dienst Neonatale intensieve zorgen in het AZ Sint-Jan Brugge AV. Ze zal zich naast neonatale intensieve zorgen in het bijzonder toeleggen op (neonatale) cardiologie en hemodynamiek.

dr. Celen Stefanie

Neonatologie

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Functie: Neonatoloog
Tel: 050 45 27 70
Email: neonataalsecretariaat@azsintjan.be

Dr. Stefanie Celen volgde haar opleiding tot kinderarts in het UZ Gent. Haar liefde voor neonatologie kreeg ze te pakken in haar tweede jaar toen ze assistent was in het AZ Sint-Jan Brugge AV. Om haar opleiding te vervolledigen, werkte ze een jaar op de Pediatrische intensieve zorgen en de Neonatale intensieve zorgen in het Erasmus MC in Rotterdam. Nadien volgde ze een fellowtraject neonatologie waarbij ze een jaar werkte in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel en een jaar in het Hôpital Robert Debré in Parijs. Dr. Celen is neonatoloog met een speciale interesse in neurologie

dr. Dhaese Sofie

Nefrologie

Functie: Nefroloog
Tel: 050 45 23 10
Email: nefrologie@azsintjan.be

Functie: Nefroloog
Tel: 050 45 23 10
Email: nefrologie@azsintjan.be

Dr. Sofie Dhaese behaalde in 2015 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Haar klinische opleidingen deed ze in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het Universitair Ziekenhuis Gent en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst. Na een gedeeld traject aan de Universiteit van Gent en aan de Queensland University in Brisbane (Australië) behaalde dr. Dhaese in 2019 haar doctoraat in de Medische Wetenschappen.
In maart 2022 kreeg zij haar erkenning als geneesheer-specialist inwendige ziekten. Aansluitend volgde ze de opleiding tot nefroloog aan het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen onder leiding van prof. Luuk Hilbrands en prof. Jack Wetzels. Sinds 1 april 2023 is Dr. Dhaese erkend nefroloog en is ze werkzaam op de dienst Nefrologie en infectieziekten op campus Sint-Jan. Dr. Dhaese zal zich binnen de dienst toeleggen op nefrogenetica, onconefrologie en tubulaire stoornissen.

Dr. Depaepe Lien

Huidziekten

Functie: Dermatoloog
Tel: 050 45 23 50
Email: dermatologie@azsintjan.be

Functie: Dermatoloog
Tel: 050 45 23 50
Email: dermatologie@azsintjan.be

Dr. Lien Depaepe behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent, waarna ze zich verder specialiseerde in de dermato-venereologie. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op in het AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV, het AZ Delta campus Torhout en het UZ Gent. Sinds 1 juni 2023 maakt ze deel uit van het team dermatologen op campus Sint-Jan. Ze behandelt er de brede algemene dermatologie en heeft een bijzondere interesse in nagelziekten en huid- en nagelchirurgie.

dr. Puype Laura

Spoedgevallen

Functie: Urgentie-arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Functie: Urgentie-arts
Tel: 050 45 20 00
Email: spoed.secretariaat@azsintjan.be

Dr. Laura Puype behaalde in 2015 haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Vervolgens specialiseerde zij zich in de urgentiegeneeskunde. Ze voltooide haar opleiding urgentiegeneeskunde in 2021 na assistentschap in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan), het AZ Groeninge Kortrijk en het UZ Leuven. Sinds februari 2022 werkt dr. Puype als urgentie-arts binnen het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan. Zij staat mee in voor de verdere uitbouw van de dienst Spoedopname tot West-Vlaams referentiecentrum.

dr. Carvalho Hugo

Anesthesie

Functie: Anesthesioloog
Tel: 050 45 21 93
Email: operatiekwartier.brugge@azsintjan.be

Functie: Anesthesioloog
Tel: 050 45 21 93
Email: operatiekwartier.brugge@azsintjan.be

Dr. Hugo Carvalho behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit van Porto (Portugal). Na een Erasmus-uitwisselingsprogramma en een onderzoeksstage in het Universitair Ziekenhuis Gent specialiseerde hij zich verder in de anesthesie. Dr. Carvalho voltooide zijn specialisatie in 2020 en werkte vervolgens als anesthesioloog-consulent in het Universitair Ziekenhuis Brussel. In 2021 verdedigde hij zijn doctoraat “Novel approaches to perioperative neuromuscular monitoring”. Nadien specialiseerde hij zich in het St. George’s University Hospital (Londen, Verenigd Koninkrijk) verder in cardio-thoracale anesthesie. Dr. Carvalho is lid van het Scientific Forum 1 van de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) en maakt als expert deel uit van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). In april 2023 startte dr. Carvalho als tijdelijk aangenomen arts-specialist op het departement Anesthesie en kritische zorgen op campus Sint-Jan, waar hij zich nu vooral toelegt op alle anesthesie-activiteiten binnen en buiten het operatiekwartier. Hij zal ook meewerken aan de wetenschappelijke programma’s en blijft als onderzoeksconsulent ook verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel.

dr. Kenis Christoph

Radiologie en Medische Beeldvorming

Functie: Radioloog
Tel: 050 45 21 00
Email: rx.afspraken@azsintjan.be

Functie: Radioloog
Tel: 050 45 21 00
Email: rx.afspraken@azsintjan.be

Dr. Christoph Kenis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Nadien volgde hij zijn opleiding radiologie in het GZA Sint-Augustinus Ziekenhuis en het UZ Antwerpen. In 2012 deed hij een fellowship Hoofd-hals radiologie bij prof. dr. Anthony Mancuso in Florida en in 2013 bij prof. dr. Jan Casselman in Brugge. Hij behaalde het Europees diploma Hoofd-hals radiologie in 2013 en in 2018 het Europees diploma Neuroradiologie. Sinds begin 2023 werkt dr. Kenis op de dienst Radiologie op campus Sint-Jan, waar hij prof. dr. Jan Casselman zal opvolgen. Daarnaast is hij ook actief op de dienst Radiologie van het AZ Sint-Lucas in Brugge.

dr. François Clara

Cardiologie

Functie: Cardioloog
Tel: 050 45 26 70
Email: policardiologiesecretariaat@azsintjan.be

Functie: Cardioloog
Tel: 050 45 26 70
Email: policardiologiesecretariaat@azsintjan.be

campus Sint-Jan

Dr. Clara François behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent. Vervolgens specialiseerde zij zich verder in de interne geneeskunde en aansluitend ook in de cardiologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar opleiding deed ze ervaring op in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst, het UZ Brussel in Jette en het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent. Op 1 december 2022 startte dr. François met een fellowship elektrofysiologie op de dienst Cardiologie op campus Sint-Jan. Tijdens dit fellowship is zij ook actief betrokken bij de klinische en wetenschappelijke activiteiten van de afdeling.

dr. Van de Velde Simone

Kindergeneeskunde

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Dr. Simone Van de Velde behaalde in 2016 haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich vervolgens verder in de pediatrie. Ze deed opleidingsstages in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (Nederland), het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater breidde ze haar kennis uit door zich te verdiepen in de endocrinologie en diabetologie bij kinderen en adolescenten via een fellowship aan het UZ Gent. Als kinderarts zal dr. Van de Velde de dienst Kindergeneeskunde versterken op campus Sint-Jan met zowel algemene pediatrische pathologie als kinderendocrinologische pathologie. Ze zal zich bij het kinderdiabetesteam voegen en dit samen met dr. Sylvia Depoorter verder uitbouwen. Daarnaast blijft dr. Van de Velde als consulente werkzaam binnen de dienst Endocrinologie en diabetologie kinderen en adolescenten van het UZ Gent.

dr. Roose Jozefien

Kindergeneeskunde

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Functie: Kinderarts
Tel: 050 45 27 40
Email: pediatrie@azsintjan.be

Dr. Jozefien Roose behaalde haar diploma aan de Universiteit Gent en werd als arts-assistent pediatrie de eerste twee jaar opgeleid in algemene pediatrie, gevolgd door de verschillende pediatrische subdisciplines in het UZ Gent. Na haar erkenning als pediater combineerde zij gedurende één jaar een fellowship kinderhematologie in het UZ Gent en het UZ Gasthuisberg Leuven. Dr. Roose zal als algemeen kinderarts met bijzondere interesse in benigne pediatrische hematologie de dienst Kindergeneeskunde op campus Sint-Jan versterken. Daarnaast blijft ze een dag per week actief als consulent kinderhematologie in het UZ Gent.