Skip to content

Vriendenkring Meester Simon Sint-Jan brengt gepensioneerde artsen samen

PDF opslaan
Editie 23 - Jan 2016

Twee jaar geleden nam dr. Michel D’Hooghe, sportarts op rust, samen met enkele collega’s het initiatief om een vriendenkring op te richten die de gepensioneerde geneesheren-specialisten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zou verenigen. Als naam werd gekozen voor “Vriendenkring Meester Simon Sint-Jan”.

Waarom Meester Simon?

Dit was de allereerste geneesheer die, nadat hij zijn studies aan de Sorbonne in Parijs had voltooid, omstreeks 1250 in het toenmalige “hospice” Sint-Jan te Brugge in dienst werd genomen.

Waarom Sint-Jan?

De groep wenst concrete banden te onderhouden met het ziekenhuis waar ze gedurende meerdere – soms tientallen – jaren medisch actief waren.

De vereniging geeft aan verschillende collega’s, die hun professionele loopbaan samen beleefd hebben, de gelegenheid elkaar terug te vinden in een collegiale, vriendschappelijke sfeer. Inmiddels telt de groep zo’n 50 leden.

Activiteiten

Er werd overeengekomen om per jaargang drie activiteiten te organiseren. In de eerste jaargang bracht de vriendenkring een bezoek aan een tentoonstelling over de infectieziekten in het middeleeuwse Brugge. De tweede samenkomst ging door in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV ter gelegenheid van een conferentie van prof. dr. em. Lerut, getiteld “Een wandeling doorheen de thoracale heelkunde”. De derde activiteit vond plaats in het Museum voor Geneeskunde, waar men werd rondgeleid door professoren emeriti van de Gentse Universiteit, allen van Brugse afkomst.

De tweede jaargang werd ingezet met een aperitiefconcert door de getalenteerde Brugse pianiste Bieke Afschrift. Enkele maanden later organiseerde men een rondleiding in de vernieuwde afdeling neonatologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, gevolgd door twee voordrachten: “De geschiedenis van de medische beeldvorming” door dr. Jan Casselman en “De geschiedenis van doping” door dr. Michel D’Hooghe. Ten slotte bracht de vereniging een bezoek aan de nieuwe afdeling van het Louvre museum in Lens en bezochten ze de oorlogssite “La Coupole” nabij Saint-Omer.

Op basis van deze medische, culturele en historische agendapunten wordt er steeds vergaderd in een sfeer van alsmaar groeiende collegiale vriendschap.

Het bestuur, momenteel bestaande uit voorzitter dr. Michel D’Hooghe, ondervoorzitter dr. Lucas Neyt en secretaris-penningmeester prof. Victor Blaton, is reeds volop in de weer met de voorbereiding van de derde jaargang.

Download het artikel als PDF-bestand.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...