Skip to content

Matuur teratoom bij pasgeborene

Editie 57 - Sep 2023

Na een complicatieloze zwangerschap en -opvolging werd patiëntje C. geboren na vaginale partus. APGAR score na vijf minuten: 10. In de relevante voorgeschiedenis van de moeder vonden we tien zwangerschappen, waaronder acht spontane miskramen. Meteen na de geboorte stelden we een huiddefect op het achterhoofd vast, net paramediaan rechts, waarlangs een roodkleurige zwelling uitpuilde. Klinisch onderzoek toonde geen andere afwijkingen. De fontanel was normotens (klinisch geen intracraniale overdruk).

Klinische foto enkele uren na de geboorte met paramediaan rechts suboccipitaal vaststellen van een rode, harde massa die de huid doorbreekt

Enkele uren na de geboorte transfereerden we de neonaat naar de dienst Neonatale intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV. Hernieuwd klinisch nazicht door de neurochirurg en neonatoloog tonen een onveranderd klinisch beeld. Diezelfde dag gebeurde een MRI-scan van de hersenen. Deze toonde geen encefalocele aan maar beschreef een tumoraal letsel, met een lengte van 3 cm en een geassocieerd huiddefect. Het letsel reikte, tussen het achterhoofd en de eerste nekwervel, tot tegen de hersenvliezen. Op de MRI-beelden was een duidelijke heterogene structuur te merken.

Daags na de MRI-scan, binnen de 24 uur na de geboorte, voerden we een uitgebreide ingreep uit met “en-bloc” resectie van het letsel en reconstructie van het huiddefect. Peroperatief stelden we de aanwezigheid vast van haren, uitgaande van de tumor, en enkele stukken bot/kraakbeen.

Pathologisch nazicht toonde dat het letsel opgebouwd is uit epiderm, dermis en subcutis met ook huidadnexen (haren en sebumklieren) alsook bot en kraakbeen. De diagnose van een matuur teratoom werd bevestigd.

De patiënt kon op dag vier postoperatief het ziekenhuis verlaten. Verdere opvolging is voorzien.

Fragment van 3,5 x 0,7 cm, fragment werd middendoor gesneden en voelt hard aan. Men herkent er haren op snede (linkerzijde)
Een microscopisch beeld van een hematoxyline eosine coupe met vergroting 100 x (lens 10 en oculair 10) toont epiderm, keratine, haar, sebumklieren
Sagittale MRI met posterieur hoog cervicaal identificatie van een tumoraal letsel
Een microscopisch beeld van een hematoxyline eosine coupe met vergroting 2,5 x (namelijk vergroting lens 0,25 en oculair 10). Een beeld van de cystewand die werd opgelamelleerd, je herkent bot, kraakbeen, bindweefsel en vet

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...