Skip to content

dr. De Muynck Stijn

Neurochirurgie
contactgegevens
01/01/2021
Neurologie

TNN Neuro-imaging: Uw diagnose?

TNN 2021;122:351-3.dr. Van Dycke Anneliesdr. De Muynck Stijndr. Vanopdenbosch Ludodr. Casselman Jan
01/01/2021
Radiologie en Medische Beeldvorming

Uw Diagnose.

Tijdschr neurol neurochir 2021; 122:351-353dr. Van Dycke Anneliesdr. De Muynck Stijndr. Vanopdenbosch Ludodr. Casselman Jan
01/01/2021
Neurologie

Case report rubriek Neuro-Imaging: uw diagnose?

eurol. Neurochir. 2021;122(7):351-3.dr. Van Dycke Anneliesdr. De Muynck Stijndr. Vanopdenbosch Ludodr. Casselman Jan
06/01/2019
Anatomopathologie

Intracanal Optic Nerve Cavernous Hemangioma/ A Case Report and Review of the Literature.

World Neurosurg. 2019 Jun;126:428-433, doi:10.1016/j.wneu2019.02.202. Epub 2019 Mar 12. PMID: 30876990 Review.dr. Vantomme Nikolaasdr. De Muynck Stijndr. Vanopdenbosch Ludodr. Casselman Jandr. Van den Berghe Ivo
03/12/2019
Radiologie en Medische Beeldvorming

Intra-canal optic nerve cavernous haemangioma: a case report & review of the literature.

World Neurosurgery,dr. Vantomme Nikolaasdr. De Muynck Stijndr. Vanopdenbosch Ludodr. Casselman Jandr. Van den Berghe Ivo
Geen publicaties gevonden...