Skip to content

Wat ‘ontstemt’ deze podiumartiest?

Editie 49 - Sep 2021

Na een jaar aanhoudende dysfonie die maar niet verholpen raakt met de behandeling in een ander ziekenhuis dient een 83-jarige man die al zijn hele leven actief is in de showbizz zich bij de dienst NKO aan voor een tweede advies. 

Een 83-jarige man komt op consultatie bij de dienst NKO voor een second opinion vanwege aanhoudende dysfonie sinds een jaar. De klachten van heesheid nemen langzaam toe en hij heeft ook hyperreactieve lagere luchtwegen met een manifeste hoestprikkel. Er zijn geen pijn- of slikklachten, wel wat verminderde eetlust zonder gewichtsverlies. Hij heeft geen koorts gehad en geen klachten van nachtelijk zweten.

De man heeft nooit gerookt, is een gepensioneerd technisch medewerker van een ziekenhuis en werkt in de showbizz. Hij heeft zijn hele leven opgetreden en nooit stemproblemen gehad. Omwille van polymyalgia rheumatica staat hij onder chronische behandeling met een lage dosis corticoïden. Voor de dysfonie wordt hij reeds een jaar opgevolgd en behandeld. Hij onderging geen operatieve ingreep met intubatie voor een andere pathologie. Aanvankelijk kreeg hij na een eerste onderzoek in een ander ziekenhuis antibiotica en corticoïden peroraal en in puffer. Zes maanden voor het consult op campus Sint-Jan werd operatief een granulatiepoliep verwijderd ter hoogte van de linkerstemband. Op anatomopathologisch onderzoek werd geen maligniteit vastgesteld, enkel reactief ontstekingsweefsel. Nadien werd een logopedische behandeling opgestart zonder verbetering van de stem.

Op campus Sint-Jan brengt klinisch onder-zoek een minder mobiele linkerstemband met een verdacht letsel over de hele lengte van de stemband aan het licht (Fig. 1). Er is duidelijk verminderde mucosale wave bij stroboscopisch onderzoek.

medical mystery
Fig 1. Fors beslag op de linkerstemband met verminderde mucosale soepelheid bij laryngoscopie op consultatie.

 

Vanwege het verdachte letsel wordt een aanvullend direct micro-endoscopisch onderzoek onder narcose gepland om biopten te nemen en gebeurt ook beeldvorming met CT. De CT toont diffuse atheromatose van de aorta thoracalis met tortueus verloop en aneurysmale dilatatie van de aorta thoracalis ascendens tot 4,1 cm, wat de verminderde mobiliteit niet kan verklaren. Lokaal is er wat versterkte aankleuring en verdikking van de linkerstemband zonder onderliggende infiltratie.

Differentiaal diagnostisch denken we aan :

  • Infectie met vooral ook Candida
  • Manifeste effecten van refluxpathologie
  • Maligniteit van de stemband of maligniteit op afstand

Bij onderzoek onder narcose wordt een letsel met dik beslag waargenomen dat de volledige linkerstemband inneemt. Diepe biopten worden genomen waarop geen maligniteit vastgesteld wordt, wel necrotiserende granulomateuze inflammatie. Aanvullende Ziehl-Neelsenkleuring blijkt negatief. PCR voor Mycobacterium tuberculosis-complex na DNA extractie valt echter positief uit. Vierledige tuberculostatica worden opgestart (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, ethambutol) gedurende 2 maanden, met nadien aanhouden van rifampicine en isoniazide gedurende 4 maanden. Na drie maanden behandeling is reeds een mooie recuperatie van de mucosale wave van de linkerstemband en verdwijning van het beslag te zien.

Na zes maanden is er quasi normalisatie van het beeld, met een duidelijke normalisatie van de stem (Fig. 2).

medical mystery
Fig 2. Genezen linkerstemband met nog wat opzetting en lichte mucosale rigiditeit.

REFERENTIE

De ‘voor en na therapie’-video’s tonen duidelijk de mucosale wave en het verschil in mobiliteit van de stembanden.

Na therapie

6 maanden na therapie

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...