Skip to content

Succesvolle eerste editie van International Renal Conference

PDF opslaan
Editie 25 - Jan 2016

Op 21 en 22 maart 2014 woonden niet minder dan 210 nefrologen de First International Renal Conference bij in het Concertgebouw te Brugge. Het programma werd opgesteld door de afdeling Nefrologie en Infectieziekten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en bestreek alle relevante topics binnen de klinische nefrologie. Het congres was een overweldigend succes en bevestigde de voortrekkersrol van de afdeling in dit medisch vakgebied.

 

210 deelnemers woonden de International Renal Conference bij in het concertgebouw te Brugge.

De organisatoren nodigden voor elke subspecialisatie binnen de nefrologie een internationale autoriteit uit. Elke spreker gaf toelichting omtrent baanbrekend klinisch wetenschappelijk onderzoek of vernieuwende inzichten rond de klinische aanpak van een bepaalde pathologie. Bij de keuze van de sprekers ging ook aandacht naar de didactische kwaliteit.

Daarnaast stelde de afdeling Nefrologie en Infectieziekten deresultaten voor van eigen klinisch wetenschappelijk onderzoek, waarover regelmatig publicaties verschijnen in internationale tijdschriften. Het was de kans bij uitstek voor de klinische nefroloog om op twee dagen tijd een globaal overzicht te krijgen van de stand van zaken binnen de nefrologie.

Evidence-based geneeskunde

Op de afdeling Nefrologie en Infectieziekten wordt evidencebased geneeskunde toegepast, wat wil zeggen dat de artsen de laatste wetenschappelijke inzichten integreren in hun klinisch denken en werken. Voor de samenstelling van het programma werden toonaangevende specialisten in het vakgebied aangesproken via persoonlijke contacten.

Het congres bood de artsen de kans om hun eigen kennis niet alleen te toetsen aan de laatste nieuwe inzichten, maar deze ook open te stellen naar collega’s. Het congres was voornamelijk gericht naar praktiserende nefrologen uit België en Nederland, al kon het ook daarbuiten op belangstelling rekenen. Deelnemers kregen een overzicht aangeboden van de laatste stand van zaken in de evidence-based nefrologie.
“Enerzijds wilden we met dit congres een brede basis aanbieden, ruimer dan de basiscursussen van de artsen in opleiding. Anderzijds wilden we een stateof-the-art overzicht geven van de verschillende deelaspecten van de nefrologie. Daarin verschilt de opzet van andere congressen, die de onderdelen van deze medische discipline doorgaans selectief aankaarten,” aldus de artsen van de afdeling Nefrologie en Infectieziekten.

O.a. dr. Pieter Vermeiren (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV) en dr. Ben Sprangers (UZ Leuven) namen deel aan een rondetafelgesprek waarin verschillende klinisch-pathologische casussen werden besproken.

Wordt vervolgd

Als je weet dat België in totaal 250 nefrologen telt, was deze eerste editie van dit congres met 210 deelnemers zonder meer een succes. Het aanwezige publiek beschreef de referaten stuk voor stuk als topvoordrachten en ook de sprekers waren in de wolken over de organisatie en de locatie van het congres in Brugge.

Met deze Renal Conference kon de afdeling Nefrologie en Infectieziekten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zich profileren als een kwaliteitsvol centrum met een dienstverlening gebaseerd op de recentste stand van zaken, en kon het de nieuwste inzichten delen met collega’s uit het vakgebied. Gezien het succes komt er zeker een heruitgave en dit wellicht over drie jaar.

Meer info:

Het volledige programma en een downloadbare versie van de presentaties kan u vinden op http://renalconference.mascomm.be.

 

Hoofdsprekers & onderwerp

ADPKD: Recent and ongoing trials
Vicente Torres
Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, USA


Membranoproliferative Glomerulonephritis: revisiting an old entity
Sanjeev Sethi
Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, USA


Monoclonal gammopathies of renal significance
Nelson Leung
Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, USA


Challenging electrolyte disorder cases
Biff F. Palmer
Division of Nephrology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA


Complement-mediated renal diseases: clinical aspects, laboratory evaluation, and treatment considerations
Fernando C. Fervenza
Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, USA


Anemia treatment in 2014
Ajay Singh
Division of Nephrology, Harvard Medical School, Boston, USA


Obesity at transplantation: does it matter?
Mikel Prieto
Mayo Clinic Transplant Center, Mayo Clinic, Rochester, USA


Preeclampsia: diagnosis and management in 2014
Michelle Hladunewich
Department of Nephrology and Obstetrical Medicine, Sunnybrook Research Centre, Toronto, Canada


Maintenance therapy in ANCA-positive vasculitis
Ulrich Specks
Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Mayo Clinic, Rochester, USA


Primary and secondary hyperoxaluria: more common than we think
Dawn Milliner
MDivision of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, USA


Threats to long-term success after kidney transplantation
Fernando Cosio
Mayo Clinic Transplant Center, Mayo Clinic, Rochester, USA


Download het artikel als PDF-bestand.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...