Skip to content

Slikklachten wegens zwelling in hals

Editie 12 - Jan 2016

Tijdens onze missie van Artsen Zonder Vakantie in het Lubwe District Mission Hospital in Zambia ontmoeten we een 52-jarige dame met slikklachten als gevolg van een uitgesproken zwelling in de hals. Het is onduidelijk hoe lang die zwelling reeds bestaat. Bij klinisch onderzoek stellen we een goiter vast uitgaande van de rechterschildklierlob zonder verdringing van de trachea. Schildkliertesten zijn niet voorhanden in het ziekenhuis.

Wat is de diagnose?

We stellen de klinische diagnose van een endemische goiter ten gevolge van gecombineerde jodium- en ijzerdeficiëntie, in de hand gewerkt door het eten van cassave (maniok). Jodium is een essentiële grondstof in de schildklierhormoonsynthese; ijzer is essentieel voor de heemgroep in thyroidperoxidase. Thiocyanaat is een metaboliet van cassave en remt de jodiumopname. Vijf dagen na de voorbehandeling met druppels Lugol wordt een partiële thyroïdectomie (rechterzijde) uitgevoerd onder intubatienarcose.

Volgende artsen waren betrokken bij deze voorbereidende onderzoeken en de ingreep:

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...