Skip to content

Internationale erkenning als Supra Regionaal Traumacentrum: de brug naar verdere kwalitatieve uitbouw van de dienst

PDF opslaan
Editie 58 - Dec 2023

De recente internationale erkenning van het AZ Sint-Jan Brugge AV als Supra Regionaal Traumacentrum, toegekend door de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) is een bevestiging van de positie van het ziekenhuis als referentiecentrum voor opvang van zwaargewonde patiënten op supraregionaal niveau. Het traumacentrum is een multidisciplinair, patiëntgericht zorgpad dat begint bij de prehospitale opvang tot en met de revalidatiefase en dit zowel op somatisch als op psychisch en sociaal vlak.

Met de erkenning op het hoogste niveau door de Duitse Vereniging voor traumachirurgie (DGU), voldoet het AZ Sint-Jan Brugge AV aan de strengste internationale standaarden om zwaargewonde slachtoffers na ongevallen op te vangen en te behandelen. Dit traject, dat van de betrokken artsen en medewerkers jaren van inzet vergde, had als doelstelling de bestaande kwaliteit te verhogen uitgaande van de sterke punten van alle betrokken diensten, en een vaste structuur uit te werken.

v.l.n.r.: dr. Evi Steen, dr. Eva-Line Decoster, dr. Bart Berghs, Johan De Knock, dr. Jan De Neve, dr. Nikolaas Vantomme Ontbreken op de foto: Dieter Sinnesael, Noémi Paret en Kim Van Geeteruyen

HOGERE KWALITEITSBORGING

De mogelijkheid om te benchmarken met andere ziekenhuizen in het DGU TraumaRegister leidt uiteindelijk tot een hogere kwaliteitsborging. Om opgenomen te worden in het TraumaRegister moet de patiënt voldoen aan een aantal criteria opgelegd door de DGU waarbij de ernst van de letsels als belangrijkste criterium geldt.

De mortaliteit op de dienst bedroeg in 2021 nog 10,5 % voor de patiënten met zwaar trauma die in het register aanvaard worden. In 2022, een jaar later, was de mortaliteit gezakt tot nog 8,5 %. De aanstelling van een data nurse zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de datakwaliteit.

Fig. 1. vergelijkt de waargenomen sterfte van elk ziekenhuis met hun respectievelijke overlijdensprognose voor alle ziekenhuizen die deelnamen aan de TR-DGU in 2022. De afwijking van de geobserveerde sterfte ten opzichte van de verwachte prognose is uitgezet tegen het aantal patiënten. Negatieve waarden komen overeen met sterftecijfers lager dan verwacht. De grijze lijnen geven het 95 % betrouwbaarheidsinterval weer. Het AZ Sint-Jan Brugge AV (118 patiënten) blijft inzake mortaliteit beduidend onder de prognose.

Fig. 1.: Afwijking tussen de waargenomen sterfte en de prognose van het risico op overlijden (RISC II) van elk ziekenhuis dat deelneemt aan de TR-DGU met meer dan 5 gevallen in het jaar 2022, het AZ Sint-Jan Brugge AV (118 patiënten)
Fig. 2. Om de kwaliteit van traumaopvang te garanderen en voortdurend te optimaliseren, tekende het traumacentrum een interne structuur uit

De opvang en behandeling van zware-traumapatiënten kende de voorbije jaren een aanzienlijke professionalisering. Om de kwaliteit van traumaopvang te garanderen en voortdurend te optimaliseren, tekende het traumacentrum een interne structuur uit die dit moet bewaken en aanscherpen indien nodig (zie Fig. 2.). De structuur bestaat uit:

  • De stuurgroep trauma, die jaarlijks bijeenkomt
  • De kwaliteitscel, die ten minste elk kwartaal bijeenkomt
  • Het wekelijkse multidisciplinair overleg, waarin de evolutie en de gezondheidstoestand van de opgenomen traumapatiënten wordt besproken en dat instaat
  • voor de afstemming van verdere zorg op basis van individuele noden en doelstellingen
  • Elk kwartaal vindt ook een morbiditeit- en mortaliteitoverleg plaats

GEÏNTEGREERD TRAUMACENTRUM

Het traumacentrum biedt geoptimaliseerde, kwaliteitsvolle en geïntegreerde traumazorg aan de bevolking, van de plaats van het ongeval tot revalidatie en re-integratie van de patiënt (zie Fig. 3.).

Deze ambitie realiseren vereist hoogwaardige traumageneeskunde en een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en zorgverleners om de beste uitkomst voor de patiënt te bereiken.

Het traumacentrum beschikt over zowel een MUG- als een PIT (Paramedisch interventie)-Team maar ook als enige in Vlaanderen over een MUG-heli met als vaste standplaats campus Sint-Jan. Op de dienst Spoedopname staat 24/7 een gespecialiseerd traumateam ter beschikking, bestaande uit ervaren en gespecialiseerde urgentieartsen en verpleegkundigen,
anesthesisten en chirurgen (zie Fig. 3.).

Daarnaast beschikt het ziekenhuis over sterk uitgebouwde diensten zoals Intensieve zorgen, Anesthesie en kritische zorgen, (interventionele) Radiologie, Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, Revalidatie en sportgeneeskunde, chirurgische disciplines zoals Orthopedie, Algemene en Thoracale heelkunde en Neurochirurgie die alle met veel enthousiasme dit zorgprogramma ondersteunen.

Heel bijzonder is ook de nauwe betrokkenheid van een uitgebreid paramedisch team van onder andere psychologen, de sociale dienst en kinesitherapeuten. Deze holistische benadering komt de traumapatiënten alleen maar ten goede.

Het hele ziekenhuis is uitermate trots op het traumateam en alle betrokken medewerkers die zich dag in dag uit inzetten om de beste zorg te leveren. De internationale erkenning van het DGU motiveert iedereen om naar de toekomst toe de beschikbare expertise en faciliteiten voortdurend te verbeteren en het zorgnetwerk hierin verder te versterken.

Fig. 3. Het traumacentrum biedt geoptimaliseerde kwaliteitsvolle geïntegreerde traumazorg aan de bevolking, van de plaats van het ongeval tot revalidatie en re-integratie van de patiënt
Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...