Skip to content

Dienst Spoedopname hanteert drievoudige pijnbestrijding bij kinderen

PDF opslaan
Editie 43 - Mrt 2020

De zorg voor kinderen op een spoedgevallendienst was altijd al een grote uitdaging, zeker op het vlak van pijn- en angstbestrijding. De drievoudige kindvriendelijke aanpak die de dienst Spoedopname op campus Henri Serruys implementeerde, levert zeer bevredigende resultaten op.

PIJN EN ANGST

Pijn staat helemaal bovenaan in de hitparade van de aanmeldingsklacht op een dienst Spoedgevallen. Pijn en angst behoren tot de meest onderschatte, verkeerd begrepen en ‘onderbehandelde’ medische problemen, zeker bij kinderen. Een suboptimale pijnbestrijding heeft niet alleen gevolgen op korte termijn, maar heeft ook een effect op de latere ontwikkeling van het kind en de reactie op volgende pijnlijke ervaringen. Pijnbestrijding en anxiolyse zijn daarom grote uitdagingen voor alle spoedmedewerkers en staan al jaren hoog op de agenda, zowel op internationale congressen als op de eigen werkvloer.

spoedopname
Tien jaar geleden is de dienst gestart met het gebruik van Kalinox®, een equimolaire mix van lachgas
(N2O) en zuurstofgas. De verkregen anxiolyse geeft prachtige resultaten, zowel bij herstel van
aangezichtslaceraties als bij andere pijnlijke procedures

BEST PRACTICE

Op de dienst Spoedopname gebeuren de pijnbestrijding en anxiolyse simultaan op verschillende ‘tracks’: farmacologisch (medicamenteus en lokaal), ‘niet- farmacologisch’ (immobilisatie etc.) en psychologisch (afleiding, kindvriendelijke aanpak etc). Deze toepassing volgt het advies van ‘The College of Emergency Medicine’ in hun ‘Best Practice Guideline’.1

Medicamenteuze anxiolyse
Tien jaar geleden is de dienst gestart met het gebruik van Kalinox®, een equimolaire mix van lachgas (N2O) en zuurstofgas. De verkregen anxiolyse geeft prachtige resultaten, zowel bij herstel van aangezichtslaceraties als bij andere pijnlijke procedures (lumbaalpunctie, uitgebreide wondzorg etc.)

Psychologische anxiolyse
Een vijftal jaar geleden introduceerde de dienst afleiding door middel van een groot videoscherm met het favoriete filmpje van de kleine patiënt in kwestie. Beeld en klank samen met het gebruik van Kalinox® brengen het kind in een rustige en aangename sfeer. De anxiolyse die dit oplevert, verhoogt de patiëntentevredenheid en heeft een positief effect op de beleving van de zorgverleners.

Lokale anesthesie
Medio 2019 volgde de implementatie van het (voorlopige) sluitstuk van deze kindvriendelijke approach: ‘pijnloze’ lokale anesthesie voor aangezichtslaceraties, met name lidocaïne-adrenaline-tetracaïne (LAT)-gel. Deze doorzichtige gel wordt lokaal aangebracht op de wonde. Zo bereikt de dienst 90 % analgesie na 30 minuten. Zo nodig kan deze applicatie herhaald worden. LAT-gel is daarmee even effectief als lokaal ingespoten gebufferde lidocaïne.2 Alhoewel gesuggereerd wordt dat LAT-gel op extremiteiten gebruiken niet mag, blijkt dit toch veilig te zijn.3

Kalinox
Beeld en klank samen met het gebruik van
Kalinox® brengen het kind in een rustige en
aangename sfeer.

BEVREDIGENDE RESULTATEN

In de laatste vier maanden van 2019 zijn op de dienst Spoedopname in Oostende 49 aangezichtslaceraties bij kinderen behandeld. Van deze kinderen kregen er 29 (59 %) Kalinox® toegediend. Bij 24 van hen (49 %) werd LAT-gel aangebracht. Voor vier patiënten is zowel Kalinox® als LAT-gel gebruikt. De video-afleiding wordt standaard ingezet. Slechts in een vijftal gevallen waren de pijnbestrijding en anxiolyse niet zo bevredigend. Ervaring leert dat de oorzaken hiervoor divers kunnen zijn: mogelijk is het kind te onrustig of de angst te groot. Daarnaast kan de plaats van de laceratie een Kalinox®-toediening of gebruik van de LAT-gel onmogelijk maken. Dan wordt overgegaan tot lokale anesthesie.

POSITIEF EFFECT

Deze bevredigende resultaten bevestigen de indruk dat Kalinox®, LAT-gel en video-afleiding een kindvriendelijke aanpak ondersteunen, en benadrukken het belang van een vlotte toegang tot deze middelen. De verkregen anxiolyse en analgesie verhogen de patiëntentevredenheid en hebben een positief effect op de beleving van de zorgverleners: een tevreden patiënt betekent een tevreden zorgverlener. Op haar beurt speelt werktevredenheid een belangrijke rol in de preventie van burn-out. Dit alles is een belangrijke drijfveer om de dagdagelijkse praktijk in de ingeslagen richting verder te optimaliseren.

REFERENTIES
1 Management of pain in children, Best Practice Guideline. The College of Emergency Medicine. 2013
2 AA Ernst et al. Topical lidocaine adrenaline tetracaine (LAT gel) versus injectable bufferd lidocaine for looka anesthesia in laceration repair. West J Med. 167(2): 79-81;1997.
3 E Vandamme , P. Van de Voorde et al. The use of LAT gel in laceration management in the emergency department. Masterscriptie. UGent. 2014.

 

U kan hier het volledige artikel als pdf lezen

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...