Skip to content

AZ Sint-Jan Brugge verwelkomt nieuwe medisch directeur: dr. Ludo Marcelis

PDF opslaan
Editie 46 - Dec 2020

Nadat hij het ziekenhuis de voorbije twee jaar reeds bijstond als stafmedewerker, nam dr. Ludo Marcelis op 1 december de rol van Medisch directeur over van dr. Marco Lanckneus.

STUDIES

Dr. Ludo Marcelis behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich vervolgens in de klinische biologie, waarbinnen hij zich toespitste op de virologie als subspecialisatie. In de loop der jaren voegde hij daar nog diverse opleidingen aan toe. In het licht van de functie die hij opneemt, vormen een manama in het management en het beleid van de gezondheidszorg en een Clinical Leadership-opleiding aan het Institute for Healthcare Improvement in Boston daarvan de meest vermeldenswaardige.

PROFESSIONEEL PARCOURS

Tegen zijn verwachtingen in leidde het professionele pad van dr. Marcelis hem naar het toenmalige Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare, waar hij niet de virologie, maar de hematologie en de bloedbank onder zijn hoede nam. Hij groeide er door tot laboratoriumdirecteur. Hij vervulde deze functie een tiental jaar en greep ze aan om de dienst uit te bouwen tot een performant laboratorium dat actief is in alle domeinen van de klinische biologie en zich meermaals een pionier toonde in de moleculaire biologie en transfusiegeneeskunde. Kort voor de fusie tot AZ Delta maakte hij de overstap naar de rol van medisch directeur. Als dusdanig droeg hij bij tot de uitbouw van het zorgmodel voor de verschillende campussen en tot de voorbereiding van de JCI-accreditatie, die even na zijn vertrek behaald werd. Ook de introductie van het nieuwe elektronische patiëntendossier leidde hij in goede banen.

ENGAGEMENT

Een vijftal jaar na de start van dit parcours nam hij het voorzitterschap van de Ethische Commissie op zich. Vanuit dit engagement zette hij twee boeken over medische ethiek op zijn naam. Hij voegde daar ook nog het voorzitterschap van de transfusiecommissie aan toe en zetelde jarenlang als secretaris in de medische raad. Daarbovenop kwamen nog een aantal bestuursmandaten, onder meer als afgevaardigde van de Belgische Vereniging voor Klinische Biologie in de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS).

OVERSTAP

Zijn overstap naar het AZ Sint-Jan Brugge AV heeft dr. Marcelis uit volle overtuiging gemaakt, omdat hij zich volledig kan vinden in de geest en het DNA van het ziekenhuis. Als verantwoordelijke voor de hematologische en transfusiegeneeskunde groeide er doorheen de jaren al een hechte samenwerking en goede band met de collega’s van het AZ Sint-Jan Brugge AV. Op een meer persoonlijke noot overleed zijn overgrootvader, eveneens arts, vlak na WOII in het Oud Sint-Jan aan tuberculose, en trad hij met een Brugse in het huwelijk.

HOOGWAARDIGE ZORG

Als directielid ziet hij de missie, visie en strategische doelstellingen van het ziekenhuis verwezenlijken als zijn kerntaak. Innovatieve referentiezorg voor iedereen is een visie en missie waar hij volledig achter staat en die hij wil verderzetten. Het AZ Sint-Jan Brugge AV beschikt volgens hem over unieke mogelijkheden om hoogwaardige zorg aan te bieden voor de regio, weliswaar als deel van een groter team, waarin ook de verpleegkundige directie een zeer belangrijke rol speelt. Hij stelt een drievoudige doelstelling voorop:

– De kwaliteitslat voor gezondheidszorg steeds hoger leggen.

– Ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn.

– Een data-driven beleid voeren.

AMBITIES

Zijn persoonlijke ambities als medisch directeur van het AZ Sint-Jan Brugge AV? Toptalenten aantrekken en, vanuit het besef dat het ziekenhuis slechts een schakel vormt binnen het totale zorgnetwerk in de regio, de middelen van de gemeenschap zo efficiënt mogelijk inzetten om samen een geïntegreerde aanpak te realiseren omheen de patiëntenstromen binnen het ziekenhuis. De grootste uitdagingen ziet hij in de verdere uitbouw van een goede samenwerking met de omliggende ziekenhuizen en de ontwikkeling en implementatie van een solide strategische visie voor campus Henri Serruys binnen het ziekenhuis. Samenwerking, intra- én extramuraal, vormt daarbij voor hem het sleutelwoord.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...