Skip to content

Robotgeassisteerde para-aortische sentinelklierprocedure met fluorescentie bij baarmoederhalskanker: primeur in de literatuur

PDF opslaan
Editie 53 - Sep 2022

Een nieuwe robotprocedure met indocya-nine groen (ICG) geeft de mogelijkheid om bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom zowel primaire pelviene als secundaire para-aortale sentinelklieren te detecteren. Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) is een zeldzame gynaecologische tumor geworden, dankzij effectieve screening in de afgelopen decennia. Voor 2019 meldt het Belgisch kankerregister 604 gerapporteerde invasieve cervixcarcinomen in België. Lokaal gevorderde cervixtumoren en cervixtumoren met evidentie van kliermetastasen komen in aanmerking voor primaire chemoradiotherapie. Bij evidentie van pelviene klieraantasting op beeldvorming (MRI, CT en/of PET-CT) verschillen de internationale richtlijnen onderling met betrekking tot de uitvoering van een para-aortische klierdissectie als chirurgische stadiëring. De Amerikaanse NCCN-richtlijnen adviseren een complete para-aortische klierdissectie, terwijl de Europese ESGO/ESTRO/ESP-richtlijnen een para- aortische klierdissectie onder de arteria mesenterica inferior als een mogelijkheid adviseren. Weliswaar toont recent onderzoek aan dat een PET-CT tot 21 % van para-aortische kliermetastasen mist bij dergelijke tumoren; deze patiënten zouden zonder chirurgie niet in aanmerking komen voor radiotherapie op de para-aortische zuil.

Binnen de gynaecologische oncologie wordt de laatste jaren gebruik gemaakt van indocyanine groen (ICG) als fluorescerende tracer tijdens robotchirurgie, om pelviene sentinelklieren te detecteren, zowel bij cervix- als endometriumcarcinoom (baarmoederslijmvlieskanker). Een Zuid-Koreaanse groep rapporteerde recent de aanwezigheid van sentinelklieren laag en hoog para-aortaal bij endometriumcarcinoom. Zowel bij cervix- als endometriumcarcinoom zijn de primaire lymfedrainagestations voornamelijk in de pelvis gelokaliseerd. Bij gebruik van ICG tijdens robotchirurgie worden bij een cervix- of endometriumcarcinoom respectievelijk in 85 % – 95 % van de gevallen primaire pelviene sentinelklieren gevonden. Gezien de lymfatische spreiding van cervixcarcinoomcellen vanuit de pelvis naar hogerop zal een subgroep van cervixcarcinoompatiënten met pelviene kliermetastasen ook para-aortische kliermetastasen ontwikkelen.

Recent rapporteerden wij een nieuwe robotprocedure met ICG, om bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom1 zowel primaire pelviene als secundaire para-aortale sentinelklieren te detecteren.* Aansluitend publiceerden ze de eerste case series, met betrekking tot de reproduceerbaarheid van de techniek.1, 2 Een beperkte para-aortische klierdissectie met enkel de (laag) para-aortische sentinelklieren zou de morbiditeit van deze procedure vooral bij chirurgische risicopatiënten sterk reduceren. Een prospectieve observationele studie volgt.

REFERENTIES

  1. Van Trappen P. Indocyanine green guidance for combined robotic pelvic and para-aortic sentinel node mapping in cervical cancer. Surg Oncol. (2022) 41:101745. doi: 10.1016/j.suronc.2022.101745
  2. Van Trappen P., De Cuypere E., Claes N., Roels S. Robotic staging of cervical cancer with simultaneous detection of primary pelvic and secondary para-aortic sentinel lymph nodes: reproducibility in a first case series. Front Surg (2022) doi: 10.3389/fsurg.2022.905083

DOWNLOAD PUBLICATIE

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...