Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Voor patiënten met zowel vroegtijdige als vergevorderde eierstokkanker (ovariumcarcinoompatiënten) biedt robotchirurgie belangrijke voordelen in vergelijking met de klassieke open of…

sentinelklier ; baarmoederhalskanker

Robotgeassisteerde para-aortische sentinelklierprocedure met fluorescentie bij baarmoederhalskanker: primeur in de literatuur

Een nieuwe robotprocedure met indocya-nine groen (ICG) geeft de mogelijkheid om bij lokaal gevorderd cervixcarcinoom zowel primaire pelviene als secundaire…

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onderging een jonge patiënte met een vroegtijdig cervixcarcinoom in mei 2017, voor het eerst…

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

De historische evolutie van de chirurgie in de gynaecologische oncologie werd de afgelopen 100 jaar gekenmerkt door enkele mijlpalen, maar vooral in de laatste decennia is er aandacht gekomen voor oncologische chirurgische procedures met minder morbiditeit enerzijds en verbetering op overleving anderzijds.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:549619.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages, 2014.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages.
Back To Top