Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Eerste robotgeassisteerde fertiliteitsparende baarmoederhalskankeroperatie in Vlaanderen

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV onderging een jonge patiënte met een vroegtijdig cervixcarcinoom in mei 2017, voor het eerst…

Verschuiving van het paradigma in de gynaecologische oncologische chirurgie

De historische evolutie van de chirurgie in de gynaecologische oncologie werd de afgelopen 100 jaar gekenmerkt door enkele mijlpalen, maar vooral in de laatste decennia is er aandacht gekomen voor oncologische chirurgische procedures met minder morbiditeit enerzijds en verbetering op overleving anderzijds.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol. 2014;2014:549619.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages, 2014.

An unusual cervical tumor as presentation of a non-hodgkin lymphoma.

Case Rep Obstet Gynecol 2014; Article ID 549619, 5 pages.
Geen resultaten gevonden
Back To Top