Skip to content

Jaarrapport Cardiologie 2013: optimalisatie als leidraad

Editie 2013 - Okt 2014

De dienst Cardiologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan) bundelde zijn resultaten van 2013 voor het eerst in een overzichtelijk jaarrapport. De dienst wil hiermee tegelijk inspelen op de moderne cultuur van transparantie en de ontwikkeling van kwaliteitsnormering, en een open communicatie voeren over zijn prestaties. Het vormt niet alleen een intern referentiedocument, maar biedt ook inzicht in de bredere werking en medische draagwijdte van de dienst en zijn medewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. In vier grote hoofdstukken gaat het rapport in op de organisatie en infrastructuur van de dienst Cardiologie, bespreekt het de highlights van 2013, geeft het een overzicht van de klinische prestaties en resultaten van de dienst en blikt het terug op zijn wetenschappelijke activiteit en output om in een laatste punt stil te staan bij zijn functie als opleidingscentrum. Tot slot maakt de dienst deel uit van het interdisciplinaire hartcentrum van het ziekenhuis en bekrachtigt zo zijn ultieme ambitie: de patiënt de beste zorg onder de beste omstandigheden aanbieden.

Lees het volledige rapport

Copyright © 2014 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Geschreven doorMeer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...