Skip to content

Hartactiviteiten geconsolideerd in gloednieuwe interventioneel-chirurgische cardiale eenheid

PDF opslaan
Editie 48 - Mei 2021

Wereldwijd groeien de disciplines cardiologie en cardiochirurgie steeds dichter naar elkaar toe. Geheel in lijn met de Europese adviezen heeft dit op campus Sint-Jan geleid tot een bundeling van expertise en de uitkristallisering van een steeds hechtere samenwerking tussen de diensten Cardiologie en Hartheelkunde.

FYSIEK DICHTER BIJ ELKAAR

Al iets meer dan vijf jaar vinden cardiologen en hartchirurgen elkaar een twee- à drietal keer per week in het Hartteam. Voor de complexere casussen van zowel de eigen campus als verwijzende ziekenhuizen stippelen ze er samen het beste traject voor elke individuele patiënt uit. De grenzen tussen zuiver percutane en volledig open ingrepen vervagen: de steeds sterkere tendens naar minimaal invasieve ingrepen manifesteert zich ook binnen de hartheelkunde en de aanwezigheid van een hartchirurg vormt bij bepaalde cardiologische ingrepen ontegensprekelijk een meerwaarde. Dat de twee operatiezalen van de hartchirurgen in het operatiekwartier aan vernieuwing toe waren, bood de ideale gelegenheid om na de poliklinieken ook de interventieruimtes van beide diensten fysiek dichter bij elkaar te brengen en alle hartactiviteiten te consolideren in een gloednieuwe cardio-unit. De nieuwe interventioneel-chirurgische cardiale eenheid sluit aan op het bestaande cathlab op de eerste verdieping van campus Sint-Jan, dat zelf trouwens ook aan verdere uitbreiding toe was.

Een blik op de nieuwe operatiezaal waar een klassieke hartoperatie plaatsvindt.

Ablatie van een atriale fibrillatie in een van de twee ‘dedicated’ elektrofysiologiezalen.

ZEVEN ZALEN VOL INNOVATIE

Tot eind 2020 bestond het cathlab uit twee coronarografiezalen, bestemd voor de coronaire interventies, twee elektrofysiologie (EFO)-zalen, voor diagnose en behandeling van hartritmestoornissen, en een afdrukruimte, waar patiënten voorafgaand aan de ingreep worden ondergebracht en na afloop nog even onder toezicht staan. Daar zijn nu een tweede afdrukruimte en een hybride zaal aan toegevoegd. Deze laatste leent zich naast de structurele cardiologie, zoals TAVI’s, MitraClips, PFO-sluitingen, ASD-sluitingen en linkerhartoorsluitingen, tot EFO en kan bovendien als volwaardige cardiochirurgische operatiekamer dienstdoen. Daarnaast zijn er twee gloednieuwe, spatieuze hartoperatiezalen met een centrale opdekruimte, een recoveryruimte, heel wat bergruimte en nieuwe personeelslokalen bijgekomen. Daarmee beschikt campus Sint-Jan over een van de grootste cardiale behandeleenheden in België: zeven zalen, uitgerust met de nieuwste technologie.

Overzichtsbeeld van de nieuwe hybride zaal. De twee beeldschermen aan beide kanten van de katheterisatiezaal laten toe om op een vlotte manier van de ene procedure, bijvoorbeeld een TAVI, over te schakelen naar een andere, zoals een complexe pacemakerimplantatie, zonder dat er een volledige herschikking van de zaal nodig is.

VOORTOUW NEMEN IN HARTPATIËNTENZORG

De nieuwe infrastructuur leent zich perfect tot een hechtere samenwerking en versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de cardiologische en cardiochirurgische teams. Ook de band tussen het cardiologieteam en de cardio-anesthesisten en cardio-anesthesieverpleegkundigen zal er ongetwijfeld wel bij varen. Dat alles vanzelfsprekend in het voordeel van de patiënt. De ruimtelijke uitbreiding sluit bovendien mooi aan bij de groeiambities van beide diensten en opent nieuwe mogelijkheden om het voortouw te blijven nemen in hartpatiëntenzorg.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...