Skip to content

De dienst cardiologie blikt terug en kijkt vooruit in zijn jaarrapport 2014-2015

PDF opslaan
Editie 20142015 - Jul 2015

Open communicatie blijft een belangrijk mikpunt voor onze dienst cardiologie op campus Sint-Jan. Daarom vatte deze voor het tweede jaar op rij een overzicht van zijn resultaten samen in een jaarrapport.
Omdat de prestaties die de dienst in 2014 leverde de moeite waard lonen, maar ook omdat zo’n terugblik een solide basis biedt om de inspanningen, werkwijze en organisatie in de toekomst verder te vervolmaken. Vandaar dat het jaarrapport ditmaal niet alleen terugkijkt, maar net zo goed een vooruitblik biedt op de doelstellingen, ambities en projecten die voor 2015 in het verschiet liggen. Vandaar de benaming jaarrapport 2014-2015.

In de eerste plaats belicht het rapport hoe de dienst zijn rol als tertiair referentiecentrum invult. Verder komen de kwaliteitsparameters in de acute cardiale zorg aan bod, waarbij de behandeling van het acuut infarct (STEMI) en de efficiëntie ervan in het bredere licht geplaatst wordt van het volledige netwerk. Ook het actieplan dat voortvloeide uit de doorlichting van de polikliniek wordt onthuld. Innovatieve diagnostische middelen en behandelingsstrategieën vormen een ander speerpunt, om ten slotte stil te staan bij de hoogtepunten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

De bundeling van al deze informatie geeft een overzichtelijk beeld van de gerealiseerde prestaties en vormt tegelijk een uitstekend referentie- en werkdocument om de blijvende ambitie van de dienst Cardiologie – patiënten optimale hartzorg bieden – consequent waar te maken.

Jaarrapport cardiologie 2014-2015

Jaarrapport Cardiologie 2014

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...