Skip to content

Virtual Reality voor de patiënt tijdens onaangename ingreep of procedure

PDF opslaan
Editie 40 - Apr 2019

Om de patiënten optimale zorg te bieden in een zo aangenaam mogelijke omgeving is de dienst Algemene, kinder- en vaatheelkunde gestart met het gebruik van de Virtual Reality (VR)-bril tijdens ingrepen onder lokale anesthesie. De patiënten zien hun ingreep letterlijk door een andere bril, waardoor de procedure veel rustiger en serener verloopt, ook bij zeer angstige mensen.

 

LOKALE VERDOVING

Verschillende ingrepen gebeuren onder lokale verdoving, waarbij het medische team er alles aan doet om dit zo comfortabel mogelijk te laten verlopen voor de patiënt. Toch blijft dit bij veel patiënten zorgen voor stress en angst. Het begint met de prik voor de lokale verdoving, maar ook alle geluiden en gewaarwordingen eromheen zorgen voor onrust en ongemak.

Een ingreep die vanwege de patiënten veel negatieve feedback oplevert, is de plaatsing van een poortkatheter. Het gaat om een groep patiënten die veelal op korte termijn veel onderzoeken ondergaan, gevolgd door de boodschap dat ze een kwaadaardige ziekte hebben en finaal ook dat ze chemotherapie dienen te krijgen.

De zoektocht om voor deze patiënten de procedure comfortabeler te laten verlopen, leidde naar de Virtual Reality bril.

VIRTUAL REALITY

Virtual Reality is misschien gekend van adrenaline-opwekkende 3D-effecten voor spelletjes en bioscoop, maar recent zijn er toepassingen ontwikkeld om de VR-bril in de klinische praktijk te implementeren. Tijdens de procedure een VR-bril dragen die een aangepast programma toont, zou de angst voor een procedure verminderen, de pijn verzachten en de ongemakken beperken.

De uitwerking van dit concept is gebaseerd op een aantal psychologische principes zoals klinische hypnose, cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie en op mindfulness gebaseerde stressvermindering. De VR-bril neemt de patiënt mee in klank en beeld naar een rustgevende omgeving. Het is de bedoeling dat de patiënt meegesleept wordt en zich verliest in de ervaring.

PROEFPROJECT

Of de claim van de VR-bril in de praktijk ook stand zou houden, viel alleen te bepalen door dit te testen in een proefproject. De vraag was of het gebruik van de VR-bril de patiënt effectief rustiger en aangenamer door de procedure zou loodsen. Daarnaast was er ook benieuwdheid of het communicatieverlies met de patiënt tijdens de procedure niet tot schrikreacties zou leiden.

Het proefproject zet de VR-bril in bij de plaatsing van poortkatheters. De patiënten krijgen de gebruikelijke uitleg over de procedure en ook een korte uitleg over het principe van de bril. Buiten dat de patiënt de bril opgezet krijgt en het opstarten van het programma van de bril, verloopt de ingreep verder identiek.

De patiënt krijgt lokale verdoving en de poortkatheter plaatsen gebeurt volgens dezelfde techniek.
In de praktijk blijken de patiënten veel rustiger. Het begint al bij de lokale verdoving zelf: de patiënten ervaren die al als minder pijnlijk.
Dit alles resulteert in een rustigere procedure, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor het uitvoerende team van arts en verpleegkundige.

Ook de gevreesde schrikreacties van de patiënt blijven uit. Enkel de patiënt die alles in extreme mate onder controle wil hebben en alles wil weten, ervaart geen meerwaarde van de bril en vraagt dan ook veelal vrij snel om de bril af te doen.

Door de patiënten van tevoren goed in te lichten, stelt dit geen probleem. Patiënten die extreme controle willen behouden, vallen er gemakkelijk uit te selecteren.

 

Op campus Sint-Jan zijn de eerste ervaringen met de VR-bril bij de plaatsing van poortkatheters positief:
de ingreep verloopt vlotter, de patiënt is rustiger en ook het uitvoerende team ervaart het werken als serener en aangenamer.

 

UITBREIDING

Door het grote enthousiasme bij patiënten en het team lijkt de uitbreiding van het gebruik van de VR-bril zeker een optie. In de praktijk zijn vele toepassingen denkbaar, onder andere de plaatsing van pacemakers onder lokale anesthesie.

Er lopen al projecten in andere centra, onder meer in brandwondencentra, om de wondzorg menselijker te laten verlopen. Er zijn projecten rond prikangst bij kinderen. Het gebruik van de VR-bril blijkt ook al tijdens langdurende radiologische onderzoeken ingezet. Er worden programma’s geschreven die het diep in- en uitademen tijdens onderzoeken optimaal synchroniseren.

REËLE MEERWAARDE

De eerste ervaringen op campus Sint-Jan zijn alvast positief. De ingreep verloopt vlotter, de patiënt is rustiger en ook voor het uitvoerende team is het werken serener en aangenamer. De dienst Algemene-, kinder- en vaatheelkunde is er dan ook van overtuigd dat deze bescheiden investering in het comfort van de patiënt een reële meerwaarde kan bieden voor heel wat diensten en patiënten.

 

Bekjk hier een reportage

U kan hier het volledige artikel als pdf lezen.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...