Skip to content

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV behoort tot de top in Vlaanderen voor de behandeling van rectumkanker.

PDF opslaan
Editie 35 - Okt 2017

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek hebben patiënten die zich in het Sint-Jan Brugge-Oostende AV laten behandelen voor rectumcarcinoom een hogere kans op een succesvolle behandeling en betere overlevingskansen.

 

Kwaliteitscriteria en uniforme aanpak

Colorectale kanker is de meest voorkomende kanker na long- en prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen. Ongeveer 30 % van deze carcinomen bevindt zich in het rectum. Jaarlijks krijgen meer dan 1.500 mensen deze diagnose. Ze treft vooral 50-plussers en vaker mannen dan vrouwen. De behandeling omvat meestal een chirurgische verwijdering van de tumor, al dan niet voorafgegaan of gevolgd door bestraling en/of chemotherapie.

Vooraanstaande Belgische kankerspecialisten richtten in 2004 een nationaal multidisciplinair platform op: PROCARE (PROject on Cancer of the REctum). Dit heeft als doelstelling de kwaliteit van rectale kankerzorg in België te verbeteren. PROCARE werkt samen met het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE). Programmapunten zijn onder meer standaardisatie in de behandeling van rectumkanker en registratie van de overlevingskansen voor patiënten.

Rectumkanker is een complexe aandoening. De aanpak vergt een bundeling van de expertise van de gastro-enteroloog, de radioloog, de chirurg, de oncoloog, de radiotherapeut, de patholoog en de anesthesist. De essentie van goede kankerzorg is net het feit dat verschillende specialisten samenwerken op een doorgedreven manier.

De behandeling evolueert nog sterk. Waar de chirurg klassiek een laparotomie toepaste, bekijkt deze nu de mogelijkheden om met minimaal-invasieve technieken zoals laparoscopie en robotchirurgie te werken. Een multidisciplinair team bestudeert elke case minutieus om af te wegen wat bij de patiënt het beste resultaat zal geven om deze aanbevelingen vervolgens met de patiënt te bespreken.

De behandeling van rectumkanker omvat meestal een chirurgische verwijdering van de tumor, al dan niet voorafgegaan of gevolgd door bestraling en/of chemotherapie.

Hogere scores dan Vlaams gemiddelde

In februari 2017 maakte het Vlaams Indicatorenproject (Vip²) de cijfers van rectumkanker publiek. Deze meting vergelijkt 137 rectumkankerpatiënten die in de periode van 2009 tot 2011 op campus Sint-Jan en op campus Henri Serruys behandeld werden met patiënten uit andere Vlaamse ziekenhuizen. Een opvallende vaststelling is dat maar liefst 84,5 % vijf jaar na de operatie voor rectumkanker nog steeds in leven is, terwijl het gemiddelde in de Vlaamse ziekenhuizen 78,1 % bedraagt. Waar in Vlaanderen gemiddeld 2,2% van de patiënten in de loop van de maand na de operatie overleed, is in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende geen enkele patiënt overleden in deze gemeten periode.  Wie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV behandeld wordt, heeft dus meer kans op een succesvolle behandeling. Ook zeven jaar geleden toonden de gegevens uit de PROCARE-databank al goede resultaten in de overlevingskans na de behandeling van rectumkanker.

Slechts de helft van de rectumkankerpatiënten kreeg een stoma geplaatst, opnieuw een aantal dat beduidend lager ligt dan in andere ziekenhuizen. Een lekkage van de darmnaad leidt vaak tot heroperatie. Het Europese gemiddelde van het aantal lekkages bedraagt 10 tot 12 %, maar in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV slechts 1,6 %.

Kwaliteitsvolle zorg blijft een uitdaging voor elk ziekenhuis: het is een mix van betrokkenheid bij de individuele situatie van de patiënt, expertise en multidisciplinaire samenwerking. De cijfers tonen aan dat de aanpak van ons ziekenhuis voor de patiënt niet alleen een betere levenskwaliteit oplevert, maar ook de kans op een langer leven aanzienlijk vergroot.

 

U kunt hier het volledige artikel als pdf lezen.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...