Skip to content

Vooruitstrevende ingesteldheid en hecht teamwerk op de dienst Cardiologie van campus Henri Serruys

PDF opslaan
Editie 31 - Jun 2016

De drie cardiologen die de dienst Cardiologie op campus Henri Serruys bemannen, combineren de invalshoeken die ze er elk vanuit een verschillende subspecialisatie op nahouden tot een breed pakket aan hooggespecialiseerde hartzorg. Ze kunnen daarbij terugvallen op de deskundige ondersteuning van een betrokken en gemotiveerd paramedisch, logistiek en administratief team, een hoogtechnologische infrastructuur alsook aanvullende technologische voorzieningen en medische expertise op campus Sint-Jan.

Toegevoegde waarde

Diensthoofd dr. Mehran Tahmaseb en zijn twee collega’s, dr. Beatrice Valck en dr. Matthieu Combes, beoefenen alle drie de algemene klinische cardiologie, met name diagnostiek en zowel niet-invasieve als invasieve beeldvorming. Vanuit verschillende subspecialisaties zorgt elk van hen bovendien voor een specifieke toegevoegde waarde aan de cardiologische competenties op campus Henri Serruys. Zo legt dr. Tahmaseb zich voornamelijk toe op de elektrofysiologie en de pacemaker en device therapie, genoot dr. Valck een bijkomende opleiding als intensivist, en is dr. Combes gespecialiseerd in de cardiale revalidatie en sportcardiologie.

De dienst Cardiologie van campus Henri Serruys verwierf een stevige reputatie en kan zich meten met de recente literatuur op het vlak van cardiale resynchronisatietherapie (CRT), zowel voor aandoeningen op ischemische basis als spierziektegerelateerd. Voor de implantatie van een breed spectrum aan andere devices kunnen patiënten er eveneens terecht. Een erkenning voor elektrofysiologie zorgt voor een meerwaarde in het Belgische ziekenhuislandschap: ze verleent de dienst bevoegdheid voor de behandeling van elk type ritmestoornis, waarvoor ook de nodige infrastructuur voorhanden is.

Laagdrempelige communicatie

Op diagnostisch vlak biedt de aanwezigheid van een sportcardioloog unieke mogelijkheden. Aan de hand van spiro-ergometrie schetst deze naast de hartactiviteit een beeld van de zuurstofopname en CO2-afgifte. Hij beperkt zich bijgevolg niet tot een evaluatie van het hart, maar betrekt ook de ademhaling en spieren in de diagnose. Niet alleen interessant om de beperkende factoren bij een dyspneu van ongekende origine te identificeren, maar ook om de inspanningscapaciteit van gezonde mensen te evalueren. Een bijzonder lage drempel met de andere internisten – en in het bijzonder met de diensten Vaatziekten en Pneumologie – vervolledigt het plaatje. Met de dienst Pneumologie valt bovendien de grootste patiëntenoverlapping vast te stellen, waar de organisatorische structuur van het ziekenhuis rekening mee houdt door aanpalende zalen te voorzien. Tot slot onderhoudt de dienst directe communicatielijnen met de spoeddienst van het ziekenhuis. Deze is permanent bemand door een gebrevetteerde spoedarts, die regelmatig komt aankloppen voor een consult met betrekking tot, bijvoorbeeld, de interpretatie van een elektrocardiogram (ECG) of de hoogdringendheid voor katheterisatie.

Totaalzorg

Deze totaalzorglijn trekt de dienst Cardiologie ook op andere gebieden door: op de anesthesie-afdeling in het UZ Leuven voltooide dr. Valck een intensivistenopleiding. In tegenstelling tot de meeste ziekenhuizen hoeven kritiek zieke cardiologiepatiënten hierdoor niet overgedragen te worden aan een andere arts. Op de dienst Intensieve Zorgen blijven ze in handen van de cardioloog die vertrouwd is met hun dossier en dit vanuit een cardiologie-eigen invalshoek bekijkt. Een mooie aanvulling op de benadering van de andere intensivisten. De eveneens vernieuwde afdeling Intensieve Zorgen biedt bovendien de nodige faciliteiten om hen correct op te vangen, te stabiliseren en te behandelen. Thoraxdrainage en zelfs nierdialyse kunnen er perfect ter plaatse. De hartrevalidatie vervolledigt het zorgpakket. Deze ligt voor beide campussen in handen van dr. Combes, die ervoor zorgt dat de hartpatiënten postoperatief kunnen rekenen op een optimale begeleiding.

Geavanceerde voorzieningen

Voor alles wat cardiale beeldvorming aangaat kan de dienst rekenen op de gespecialiseerde collega’s van de diensten Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, die op campus Henri Serruys ook hoogtechnologische apparatuur voorhanden hebben. Een cardiale CT-scan laat toe om hartproblemen bij laagrisicopatiënten middels een CT-angiografie op niet-invasieve wijze uit te sluiten, een SPECT/PETtoestel staat ter beschikking voor coronaire perfusie. Verder gebeuren elektrofysiologische onderzoeken, pacemakerimplantaties en bepaalde ablaties ter plaatse in het cathlab op campus Henri Serruys. De allernieuwste elektroanatomische mappingtechnologie biedt er de mogelijkheid tot ablatie van zeer complexe arrythmia: de cardioloog kan de locatie van de hartritmestoornis exact bepalen aan de hand van een driedimensionale reconstructie van het hart. De geavanceerde apparatuur zorgt voor een extreme reductie van de bestraling en de hoogste veiligheid en bescherming tegen complicaties. Verder behoort CRT er tot de opties, met mooie perspectieven op het vlak van levensduur en symptomatische reductie voor patiënten met hartverzwakking.

cathlab

Het cathlab is voorzien van de nieuwste hooggespecialiseerde apparatuur voor elektrofysiologische onderzoeken, pacemakerimplantaties en bepaalde ablaties.

cyclo-ergometrisch

Een van de zes cyclo-ergometrische toestellen biedt spirometriemogelijkheden, vooral in de sportcardiologie een waardevolle diagnosetool.

Bijdragen tot vooruitgang

Regelmatig neemt de dienst deel aan studies voor de verdere ontwikkeling van leads en pacemakermateriaal. Andere studies, zoals onderzoek naar de transarteriële aanpak voor CRT of de carotid baroreceptor voor hartfalen, gebeuren vaak in samenwerking met campus Sint-Jan. Afhankelijk van de technische benodigdheden kunnen de artsen daar ook terecht om andere invasieve beeldvormingsprocedures uit te voeren. De cathlabs zijn er nog beter ingericht voor ingrepen als voorkamerfibrillatie (VKF)-ablatie, coronarografie, dilatatie en percutane transluminale coronaire angioplastie (PTCA), onder meer dankzij de aanwezigheid van een Stereotaxis-toestel, waarvan België er slechts vier telt. Heeft een patiënt een aandoening die hartchirurgie vergt, dan is er een korte lijn naar de gerenommeerde hartchirurgen van campus Sint-Jan.

Weldoordachte renovatie

Patiënten kunnen rekenen op een verhoogd comfort doordat het cathlab en de coronary care unit (CCU) zich op de dienst Cardiologie bevinden. Beide kregen bovendien een volledige herinrichting, die het totaal op achttien bedden bracht, waarvan 12 CCU-bedden, omgeven door state-of-the-art apparatuur. Een volledig nieuw monitoringsysteem laat intensieve therapeutische opvolging toe. Alle vitale parameters, ECG’s, ritmestoornissen en monitorverslagen kunnen in real time doorgestuurd worden naar het centraal medisch dossier en zijn vanop afstand consulteerbaar, op de schermen aan de centrale desk en op de polikliniek, maar ook vanop andere vaste toestellen of mobiele devices. Naar hartfalen toe is de “non-invasive ventilation” (NIV) een zeer vooruitstrevende aanwinst.

Hecht teamwerk

De polikliniek zit eveneens in een nieuw jasje. Ze telt acht onderzoekskamers, uitgerust met vier echotoestellen voorzien van innovatieve software en diastologie- en driedimensionale echografiefaciliteiten, geavanceerde Tilt-testapparatuur, zes cycloergometrische toestellen, waarvan een met spirometriemogelijkheid, en een walkstation. Met de vakkundige ondersteuning van een gedreven paramedisch, administratief en logistiek team werkt de polikliniek als een perfect geoliede machine. De bereidheid van de verpleegkundigen om in twee shiften te werken maakt dat er een indrukwekkend patiëntenvolume terechtkan zonder dat de zorg aan kwaliteit moet inboeten. De hoge mate van verantwoordelijkheid die elke medewerker krijgt toebedeeld, bevordert in hoge mate de betrokkenheid en motivatie. Zo ontstaat een sfeer van hecht teamwerk die zich laat voelen in de aanpak naar patiënten toe.

De kuststreek kent niet alleen een sterke vergrijzing, er is een groeiende aandacht voor en kennis over zowel aangeboren als verworven hartaandoeningen. Hartritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie worden sneller gedetecteerd en het belang van een goede sportscreening is niet langer miskend. De goede relatie met de artsen uit de periferie zorgt bijgevolg voor heel wat verwijzingen.

monitoringsysteem

Een volledig nieuw monitoringsysteem laat intensieve therapeutische opvolging van gehospitaliseerde patiënten toe. Het staat in verbinding met het centraal medisch dossier en is vanop afstand consulteerbaar, zowel vanaf de centrale desk en de polikliniek als mobiel.

Download het artikel als PDF-bestand.

Copyright © 2016 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...