Skip to content

Hoogtechnologische infrastructuur voor eeuw oude dienst Neus-, Keel- en Oorziekten

PDF opslaan
Editie 30 - Mrt 2016

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO), Hoofd- en Halschirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV viert zijn honderdjarige bestaan met de inhuldiging van een vernieuwde, technisch hoogstaande polikliniek.

100 jaar Neus-, Keel- en Oorziekten

Een eeuw geleden legde Desire Van Caneghem in volle oorlogstijd de eerste fundamenten voor de ontwikkeling van een nieuwe discipline binnen het algemeen ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Afgestudeerd in 1912, keerde hij na een aantal buitenlandse vervolgopleidingen als NKO-arts terug naar Brugge, de stad waar hij opgroeide. Als enkeling gaf hij er de aanzet voor alle verdere ontwikkelingen en realisaties van de generaties NKO-artsen en –zorgverleners na hem. Intussen groeide de bezetting uit tot een team van zeven stafleden en drie a vier geneesheer-specialisten in opleiding met een hele schare aan audiologen, logopedisten, verpleegkundigen en medische secretaressen ter versterking.

De stafleden van de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten: v.l.n.r. dr. Tom Vauterin, dr. Rudolf Kuhweide, dr. Stephan Vlaminck, dr. Catherine Dick en dr. Bob Lerut. Dr. Kato Speleman en dr. Anne-Sophie Vinck staan niet op de foto.

Doorgedreven specialisatie

Sedert de verhuis uit de binnenstad naar campus Sint- Jan, in maart 1977, was de tijd op de dienst – op wat opsmukwerk na – blijven stilstaan, terwijl de discipline wel evolueerde en de technologie meer en meer haar intrede deed. Het brede spectrum aan specialisaties en innovatieve technieken contrasteert sterk met de beginjaren, toen voornamelijk otologie aan bod kwam. De uitgebreide staf maakt het ook mogelijk de algemene tendens tot doorgedreven specialisatie te volgen. Zo vormt campus Sint-Jan een van de centra waar cochleaire implantatie mogelijk is en kan je op de dienst – naast de algemene neus-, keel- en oorpathologie – ook terecht voor aangezichtschirurgie. Er is een evenwichtskliniek en een allergieraadpleging, stemproblemen worden aangepakt in de stemkliniek, en vorig jaar opende een geur- en smaakcentrum zijn deuren. Verder werpt de dienst zich op als een pionier op het vlak van robotchirurgie binnen de hoofd- en halsheelkunde. Sinds 2009 wordt deze toegepast voor minimaal invasieve chirurgische ingrepen bij onder meer snurkoperaties, schildklieroperaties en de behandeling van tumoren in de oro- en hypofarynx (waarvoor vroeger zeer langdurige en invaliderende chirurgie noodzakelijk was).

Nood aan uitbreiding

Het sterk groeiende aantal patiënten, technische prestaties en artsen noopten de dienst tot een uitbreiding en algemene renovatie. In de zomer van 2013 startten daarom grondige renovatiewerken, voornamelijk ’s nachts en in het weekend, om de hinder voor patiënten tot een minimum te beperken. Inspiratie voor de inrichting haalde het artsenteam uit verschillende hoeken, onder meer in het buitenland. De vernieuwde dienst neemt een oppervlakte van 800 m2 in beslag. De wachtzaal en het secretariaat kregen een centrale plaats toegewezen, de audiocabines en evenwichtsunits veranderden van locatie. Gloednieuw en een unicum voor Belgie is de operatiezaal voor kleinere ingrepen op de dienst zelf. Het aantal consultatieruimtes steeg van zes naar negen en vanuit een eigen vergaderruimte is teleconferentie mogelijk met de campus Henri Serruys in Oostende en de ziekenhuizen waarmee samenwerkingsverbanden gesloten zijn, zoals het AZ Sint-Rembert in Torhout en het AZ Sint-Augustinus in Veurne.

1915

2015

Extra impuls

De gemoderniseerde uitstraling en infrastructuur biedt nieuwe perspectieven om de kwaliteitszorg voor patiënten op het gebied van neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde te specificeren en uit te breiden. Het verhaal dat honderd jaar geleden begon, blijft de zorgverleners van de huidige dienst inspireren. De impuls van deze innovatieve omgeving zal hen ongetwijfeld prikkelen om samen met de patiënten nieuwe boeiende hoofdstukken aan deze rijke geschiedenis toe te voegen.

Download het artikel als PDF-bestand.

Copyright © 2016 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...