Skip to content

Voorwoord azlink 60

Editie 60 - Mei 2024

Zoals je weet blijven we liever terughoudend waar het media-aandacht betreft. Sommigen begrijpen deze terughoudendheid niet en maken dan de vergelijking met ziekenhuizen die breed folders verspreiden of te pas en te onpas en meestal met klinisch weinig relevante informatie in de media komen. Met onmiddellijk mijn excuses voor deze uitspraak. Maar ik ben er echt wel van overtuigd dat het niet aan een ziekenhuis is om zich perse te profileren in de media. We stellen bovendien vast dat persartikels zich vaak baseren op een éénzijdige visie zonder zelfs de moeite te nemen de andere partij te horen. Dit hebben we geregeld aan den lijve ondervonden, wat de betrokkenen zonder schroom toegeven.

De essentie is dat je kwaliteit van zorg levert en dat je dit bewijst aan je patiënten. Dat is de enige echte waardemeter voor de manier waarop je als ziekenhuis overkomt. De patiënt beslist of je al dan niet goede zorg verleent ongeacht wat je daar zelf over proclameert als ziekenhuis. Ik ben er vast van overtuigd dat er maar één waardemeter is en dat is de kwaliteit van zorg die je levert aan je patiënten en dit op een transparante en betaalbare manier. Ook hier durf ik te stellen dat ons ziekenhuis niet alleen kwaliteit levert maar dit ook doet aan betaalbare conventietarieven met bovendien nog bijkomende toegang voor wie echt niet over middelen of de noodzakelijke documenten beschikt. Dat is onze sterkte. Toegankelijke zorg voor iedereen. Niet toevallig het motto dat past bij het nieuwe logo van ons ziekenhuis: goede zorg laat niemand achter. Geen loze woorden, geen holle -al dan niet betaalde- reclameboodschappen, we maken dit ook effectief waar. Voor ons dus geen dikke folders zonder inhoud, maar we investeren ook met dit blad in het verspreiden van kennis, van onderzoek. We willen artsen, collega’s, medewerkers en patiënten informeren met als enige finaliteit: goede kwalitatieve zorg voor iedereen.

Goede zorg betekent inzetten op kwaliteit. Kwaliteit van artsen, maar ook kwaliteit van alle andere medewerkers in het ziekenhuis. Zorg dragen voor het welzijn van die medewerkers en meegaan in een motiverend beleid met een duidelijke visie. Wanneer journalisten zich breed informeren op diverse niveaus komen ze tot mijn genoegen – uiteraard mag het ego ook al eens gestreeld worden – tot de conclusie dat AZ Sint-Jan Brugge beschouwd wordt als een goede werkgever die zorg draagt voor zijn medewerkers. Een goede werkgever die staat voor kwaliteit en toegankelijkheid.

Weet je, dit doet goed, dit doet plezier. Dit doet deugd en geeft me de energie om opnieuw de visie die we al jaren uitdragen verder te zetten. En dit dankzij al onze artsen en al onze medewerkers die dag na dag maar één ding voor ogen hebben. De best mogelijke zorg afleveren. Elk van ons maakt het verschil en draagt bij tot de essentie van het verhaal: je kan beweren dat je goed bent, maar je moet dit echt nog wel waarmaken. Dit laatste is het enige wat telt en op lange termijn standhoudt. De rest is window-dressing en de waan van de dag. Ik ben blij dat we steeds de keuze maakten en nog steeds maken om standvastig in te zetten op reële kwaliteit eerder dan op commerciële illusies.

Veel leesgenot

Hans Rigauts
Algemeen directeur