Skip to content

Voorwoord azlink 59

Editie 59 - Feb 2024

Ons nieuwe ziekenhuislogo werd onlangs op het personeelsfeest van Sint-Jan voorgesteld. Een personeelsfeest waar 2.100 medewerkers aanwezig waren. Indrukwekkend toch. Voor mij in elk geval een teken dat onze medewerkers zich sterk betrokken voelen bij het ziekenhuis. Dit werd extra bevestigd tijdens de onthulling van het nieuwe ziekenhuislogo aan onze medewerkers. Onder een sfeer van muzikale begeleiding, een hapje, een drankje en veel gemoedelijke gesprekken kan je je voorstellen dat bij dit grote aantal deelnemers de decibels niet echt op een niveau liggen om rustig in te dommelen of even een meditatiemomentje op te starten. De muziek wordt stopgezet, de lichten worden gedimd en een filmpje waarin onze medewerkers uit alle geledingen van het ziekenhuis worden getoond tijdens hun activiteiten, start op. Op het einde van deze film wordt het nieuwe logo onthuld. De volledige zaal was muisstil. Het contrast tussen de geroezemoesfase en het moment van de filmvoorstelling kon niet groter zijn. Een indrukwekkend moment dat me emotioneel geraakt heeft. Dit was het levende bewijs dat wij als ziekenhuisgemeenschap een identiteit en samenhorigheid hebben die we niet altijd beseffen. Een gevoel een groep te vormen die samen hoort en samen zorg draagt voor onze patiënten, maar ook voor mekaar. Dit in tegenstelling tot wat men al eens beweert: dat een ziekenhuis een fabriek geworden is waar men geen persoonlijke aandacht meer voor je heeft en waar iedereen vooral zijn individuele belangen vooropstelt. Wat ik meemaakte tijdens ons personeelsfeest bewijst duidelijk het tegendeel. Dat doet me echt plezier en geeft me een bijzondere voldoening. Ons ziekenhuis staat voor een gemeenschappelijk belang en heeft wel degelijk een collectief gedragen identiteit.

In 2009 kreeg het logo van Sint-Jan een nieuw kleedje. De eeuwenoude verwijzing naar de patroonheiligen die ons ziekenhuis zijn naam gaven: Sint-Jan De Doper en Sint-Jan de Evangelist werden na 900 jaar ingeruild voor de drie open ringen die verwezen naar onze verbondenheid, openheid, open toegankelijkheid, en de talrijke interne en externe samenwerkingsverbanden.

Nu is het opnieuw tijd voor iets nieuws. We hebben dit keer geen 900 jaar gewacht. Na 15 jaar geven we onze identiteit een nieuw kleedje. Na een derde lustrum is het dus zo ver. Het klinkt in elk geval mooier en indrukwekkender dan 15 jaar.

Onze identiteit krijgt een nieuw kleedje en een nieuw visueel uithangbord maar de identiteit zelf verandert niet. En dat is net onze sterkte. We staan al eeuwen voor open en toegankelijke zorg en willen dit voortzetten. En dit met een open geest en context van respectvolle samenwerking met al onze partners. Een ziekenhuis waar we kwaliteit van zorg vooropstellen in de brede betekenis van het woord. Expertzorg samen met een empathische omkadering van patiënten en medewerkers. Een identiteit die we al jaren uitdragen en zo goed als mogelijk ook effectief waarmaken. Recente gesprekken met artsen, maar ook met bestuurders van andere ziekenhuizen maken duidelijk dat we wel degelijk een ziekenhuis zijn waar zorg en medische expertise primeren. Een visie die zich vertaalt in ons ziekenhuisbeleid en die velen ons benijden.

Het nieuwe logo staat voor kracht, expertise, openheid en een gedragen gemeenschappelijk doel: goede zorg laat niemand achter.

Hans Rigauts

Hans Rigauts
Algemeen directeur