Skip to content

Voorwoord azlink 43

Editie 43 - Mrt 2020

Het jaar 2020 deed zijn intrede. Voor mezelf was de overgang een rustige gebeurtenis. Geen vuurwerk, toeters, bellen of confetti, maar een rustige avond waarop de klok van 23:59 uur plots op 0:00 uur sprong. Dit is een gegeven waarop we geen impact hebben. Al duizenden jaren schrijdt de tijd verder. De ene dag gaat onvermoeibaar over in de andere en dat bij conventie om precies 24:00 uur. Niets bijzonders aan de hand dus, behalve dat het getal van onze jaartelling veranderde naar 2020.

In de numerologie staat het getal 20 voor een evenwichtige verbinding tussen de deelgetallen 2 en 0. Het getal 2 verwijst naar dualiteit, zoals dienstbaarheid en plicht, diplomatie en samenwerking, relaties en partnerschappen. Het getal 0 staat voor energie en versterkt zo de betekenis van het getal 2. De combinatie van twee keer 20 in het huidige jaar kan dus niet anders dan duiden op de beloftevolle rol van ons ziekenhuis in de samenwerking met anderen.

De reden voor mijn rustige jaarovergang waren de uitputtende laatste twee weken van het jaar 2019. Er was de aankondiging van de samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge, de aankondiging van de samenwerking met het AZ Damiaan en vooral de week van onze accrediteringscontrole. De laatste week voor Kerstmis kwamen vijf buitenlandse auditeurs het ziekenhuis binnenstebuiten keren. Al die gebeurtenissen geconcentreerd, vreten behoorlijk wat energie. Als je een respectabele leeftijd hebt bereikt, dan moet ik toegeven dat dit in de kleren kruipt. Mooie verwoording toch, ‘respectabele leeftijd’? Wat eigenlijk ‘nen ouwe pee’ betekent (maar die woorden spreek je liever niet uit).

Dus geen vuurwerk bij de jaarovergang, maar des te meer symbolisch vuurwerk voor onze organisatie. Het accrediteringstraject heeft een grote golf van solidariteit in het ziekenhuis veroorzaakt. Van schoonmaak, techniekers, administratie en zorg tot en met de artsen, iedereen was uitermate gemotiveerd en gedreven. Dit om eensgezind en duidelijk aan te tonen dat het logge, bureaucratische (zoals sommige kwatongen beweren) AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wel degelijk in staat is een accrediteringslabel te behalen. En hoe we dit behaald hebben! Van de 1.100 controlepunten was er geen enkel niet conform. Je leest het goed, geen enkel. Slechts 23 van de 1.100 items waren gedeeltelijk in orde, de andere 1.077 waren volledig conform. Een prachtig vuurwerk voor de inspanningen en vooral de solidariteit van al onze medewerkers is hier dus op z’n plaats.

De intrinsieke waarde die je aan een accreditering wil hechten is voer voor discussie. Daarover moet ook in alle openheid gedebatteerd worden, maar dan wel samen met de andere ziekenhuizen. Het feit dat vandaag nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen een externe accreditering hebben behaald, laat toe om dit gesprek onder ‘gelijken’ aan te gaan.

De solidariteit tussen al onze medewerkers heeft me aangegrepen. Tegelijk stel ik vast dat er ook a-solidariteit is. Soms stellen we vast dat artsen of andere medewerkers te veel naar zichzelf kijken: het eigenbelang laten primeren op het belang van de groep en bij extensie het belang van het ziekenhuis. Een individu kan zich ontplooien en profileren mede dankzij de collegialiteit en inzet van de collega’s en mede dankzij de personele en materiële ondersteuning van het ziekenhuis. De duale betekenis van het getal 2 komt hier terug naar boven: solidariteit en zelfzucht.

Toch ben ik ervan overtuigd dat de versterkende component van het getal 0 in de eerste plaats op solidariteit slaat. Dat hebben we duidelijk bewezen.

Hans Rigauts
Algemeen directeur