Skip to content

Voorwoord azlink 42

Editie 42 - Dec 2019

De kogel is door de kerk. In Brugge gaan het AZ Sint-Lucas en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een formele verbintenis aan. Ze richten een groepering op, wat maakt dat een gemeenschappelijk bestuursorgaan het beleid, de samenwerking en het traject voor de toekomst zal uittekenen. De twee heiligen Lucas en Johannes vinden mekaar. Twee evangelisten bovendien. Er kan een nieuw hoofdstuk geschreven worden in de geschiedenis van de Brugse ziekenhuiszorg. Maar eigenlijk gaat het over een trio van heiligen. Sint-Jan is opgericht in de 12de eeuw. De zegels en documenten van die tijd bevatten het symbool van de adelaar, dat verwijst naar Johannes de Evangelist. In de 15de eeuw zien we op het zegel van Sint-Jan twee figuren afgebeeld. Johannes de Evangelist samen met Johannes de Doper. Hans Memling, die in de 15de eeuw te gast was in het ziekenhuis, heeft trouwens een triptiek geschilderd waarop beide Johannessen staan afgebeeld. Een trio dus: de heilige Lucas en de twee heilige Johannessen gaan ervoor. Twee schrijvers en één iemand die de samenwerking boven de doopvont kan houden. Ze wensen ons hierboven ongetwijfeld het nodige succes toe.

Sint-Lucas is gesticht midden jaren 60 van de vorige eeuw, en is dus heel wat jonger. Het gaat dan ook om een huwelijk tussen een oude rot en een jong blaadje. Dit kan alleen maar de dynamiek ten goede komen.

Een samenwerking tussen partijen is in de eerste plaats gestoeld op vertrouwen. Vertrouwen is een uiting van respect voor mekaar: rekening houden met de historiek, eigenheid en interne cultuur van elke partner. Vertrouwen wordt opgebouwd door mensen, door personen. In de managementwereld wordt vaak gesteld dat een bedrijf niet afhankelijk mag zijn van één of enkele personen. Dit zou de toekomst van het bedrijf kunnen schaden. Deze abstracte vorm van redeneren volg ik niet en zeker niet in de gezondheidszorg. Een ziekenhuis is een bedrijf dat puur gebouwd is op personen, op zijn artsen en medewerkers. Elk van die personen maakt wel degelijk het verschil. Ik wil mijn oprechte dank overmaken aan de artsen van onze beide ziekenhuizen die al jaren op verschillende niveaus en in verschillende disciplines een samenwerking opbouwen die de fundamenten van de groepering legde. Met dank ook aan het management en de leden van de raad van bestuur van beide ziekenhuizen, waar het vertrouwen tussen personen, tussen individuen, ertoe heeft geleid dat we een gemeenschappelijk traject in de ziekenhuiszorg zullen uitstippelen.

We kunnen dus beginnen aan het evangelie volgens Jean-Luc. Dit evangelie zal ongetwijfeld een lijvig boekdeel worden met mooie verhalen, maar het zal ook momenten beschrijven waarin het wat moeilijker gaat. Misschien komt hier en daar de duivel om de hoek kijken om stokken in de wielen te steken. Uiteindelijk zal dit evangelie evenwel eindigen met de blijde boodschap. De gezondheidszorg in Brugge en onze regio, maar vooral de patiënt zal de vruchten plukken van deze samenwerking. De expertise en kwaliteit die beide ziekenhuizen hebben opgebouwd bundelen, kan enkel leiden tot een nog betere en nog toegankelijkere kwaliteitsvolle zorg. Daar zijn we oprecht van overtuigd.

Dit voorwoord bevat veel termen die verwijzen naar het christendom, zoals kerk, evangelisten, de blijde boodschap … Vooraleer iemand van jullie op de idee komt mij te ‘zegenen’ of de ‘absolutie’ te geven (dat laatste is misschien wel nodig), wil ik er graag op wijzen dat ik het in ditzelfde voorwoord ook heb over een kogel, een trio, een groen blaadje … kwestie van het evenwicht te bewaren.

Veel leesgenot

Hans Rigauts
Algemeen directeur