Skip to content

Voorwoord azlink 24

Editie 24 - Jan 2016

Enkele weken geleden hield ik mijn nieuwjaarsspeech voor het ziekenhuispersoneel. Het kernwoord hierbij was “loyauteit”. Loyauteit in de betekenis van betrokkenheid met de patiënt, het ziekenhuis en alle collega-medewerkers. Ik wil graag onderstrepen dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuismedewerkers en de artsen een grote betrokkenheid heeft, en dat maakt onze organisatie sterk in haar engagement om een referentieziekenhuis te zijn en te blijven. Want een uitstekend ziekenhuis gaat niet enkel over techniciteit, infrastructuur, apparatuur, kennis en expertise maar ook over de manier waarop we dit alles in transdisciplinaire interactie overbrengen naar de patiënt.

Een medewerker van het ziekenhuis meldde me onlangs, uit eigen ervaring tijdens een spoedopname van haar kleindochter, dat elk van de medewerkers die ze te zien kreeg individueel snel, vriendelijk en correct bleek te handelen, maar dat het grote geheel, het overzicht, de transdisciplinariteit met vooral de communicatie en informatieoverdracht tussen de medewerkers onderling en de soms tegenstrijdige informatie vanwege de verschillende disciplines naar de patiënt toe, toch wel als een groot werkpunt ervaren wordt. Deze specifieke ervaring geeft bij de patiënt een gevoel van onveiligheid. En dat is net wat we als ziekenhuis kunnen missen.

De patiënt komt reeds met een gevoel van angst, omwille van een acuut medisch probleem, terecht in het ziekenhuis. Wanneer dit angstgevoel nog wordt versterkt door een onveiligheidsgevoel, wegens een gebrek aan transdisciplinariteit en eenduidige communicatie, dan schiet de zorg aan de patiënt haar doel voorbij, ongeacht of deze zorg vanuit een puur medisch-technisch standpunt volledig correct verloopt. Loyauteit in de betekenis van betrokkenheid met de patiënt en het ziekenhuis is wat mij betreft het kernbegrip voor 2014 en de volgende jaren. We zullen er dan ook alles aan doen om onze procedures verder te verfijnen en de patiëntveiligheid – zowel objectief als subjectief – nog beter te verzekeren. Het ziekenhuis zal daarom het engagement nemen om te starten met een accrediteringstraject.

Bij deze wil ik ook graag Johan Kips welkom heten als hoofdgeneesheer-directeur van ons ziekenhuis. Johan heeft een bijzonder uitgebreide ervaring met verschillende terreinen binnen de ziekenhuiswereld, inclusief de accreditering. Ik ben dan ook zeer verheugd dat hij zijn kennis en kunnen wil inzetten om samen met ons verder te bouwen aan een nog beter en nog performanter AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

2014 en de volgende worden uitdagende jaren. Verschillende bouwprojecten staan op stapel: van de renovatie en uitbreiding van poliklinieken en verpleegafdelingen, de bouw van een volledig vernieuwd laboratorium en de uitbreiding van het operatiekwartier tot de heraanleg van de inkomzone inclusief de bouw van extra parkeerfaciliteiten in en rond het ziekenhuis.

De samenwerkingen met de verschillende zorgverleners en zorginstellingen zullen eveneens verder uitgebouwd en geformaliseerd worden. Ons ziekenhuis heeft een jarenlange traditie van samenwerkingsverbanden met talrijke partners, gaande van associaties op ziekenhuisniveau tot samenwerkingen op artsenniveau. In het voorbije jaar werden opnieuw twee van deze laatste samenwerkingen geformaliseerd: de urologie en de orthopedie. Doordat deze samenwerkingen ontstaan op het niveau van de zorgverleners zelf, groeit er een dynamiek van in de “buik” van de organisatie (of moet ik zeggen van in de “kont” van de organisatie, verwijzend naar de mooie managementterm die hiervoor bestaat), die we enkel maar kunnen aanmoedigen. Bottom-up i.p.v. top-down dus.

Mijn dank aan alle artsen van campus Sint-Jan, campus Henri Serruys en campus Sint-Franciscus Xaverius die de gedachte van samenwerking – zowel intern als extern – steeds verder uitdragen.

Hans Rigauts
Algemeen directeur