Skip to content

Reactie op sociale media-berichten – oktober 2020

Editie 45 - Sep 2020

Angst bemoeilijkt gepaste zorg

De “sociale media” hebben hun sterktes, maar ook hun zwaktes. Een ervan heeft te maken met de duiding die mensen geven aan een bericht, zodat het in hun kraam past (“commentaar”). Een tweede is de entropie rond de boodschap die ontstaat wanneer een bericht herhaaldelijk verspreid wordt met duiding van de doorzenders (“delen”). Beide zijn vaak nefast voor de boodschap van de auteur. Het is me ook overkomen met een recent artikel in een van onze huisbladen. Ik herhaal daarom zelf nog eens de kern van mijn boodschap.

Ik heb heel wat geschreven over de huidige coronacrisis, tot nu toe niet in de vluchtige sociale media. Voor de duidelijkheid: ik ondersteun uiteraard alle opgelegde veiligheidsmaatregelen en in ons ziekenhuis volgen we die nauwgezet op. De rode draad in m’n verhaal blijft hetzelfde. In essentie zijn er twee belangrijke aspecten.

Het eerste is de (panische) angst die bij de bevolking leeft en gevoed wordt door de talrijke negatieve berichten over deze ernstige infectie, de stijgende cijfers, de opnames op intensieve zorgen… Angst is nooit een goede raadgever! Angst zorgt ervoor dat behandelingen worden uitgesteld ook al is dat medisch niet wenselijk. Angst versterkt de onzekerheid en de daaruit volgende weerstand van bezoekers tegenover de veiligheidsvoorschriften. Angst zorgt ervoor dat onze verpleegkundigen eerst door angst gedreven vragen en houdingen dienen bij te sturen, voor ze aan de nodige zorg kunnen beginnen. Onze medewerkers staan fors onder druk. Ze moeten zich toeleggen op de dringende zorg aan de patiënt i.p.v. de gemediatiseerde angst bij te sturen.

Het tweede essentiële probleem van de huidige crisis is dat ze op schrijnende wijze de gevolgen toont van de jarenlange besparingen in de gezondheidszorg, die vandaag verantwoordelijk zijn voor een tekort aan mensen en middelen.

Ik wil graag ten overvloede een lans breken voor elke medewerker en arts in de zorg. Jullie inzet wordt veel te weinig gewaardeerd, maar jullie taak is essentieel om deze crisis te overwinnen. Wij gaan door ondanks alle beperkingen waarmee we geconfronteerd werden en worden. We doen dit in het belang van de patiënt, in het belang van de maatschappij.

Dat is mijn boodschap!

Hans Rigauts
Algemeen directeur