Skip to content

Vraagt een zwelling ter hoogte van de knie bij een 13-jarig meisje om een chirurgische interventie?

Editie 44 - Mei 2020

Een 13-jarige leerlinge van de sportschool heeft sinds een paar maanden een zwelling ter hoogte van de adductoren aan de binnenzijde, net boven de knie, die vooral bij het stappen pijn doet. De knie noch de heup ondervinden hinder, maar een echografie toont wel een duidelijke massa. Tijd voor de chirurg om in actie te schieten?

Een meisje van 13 jaar is naar de consultatie orthopedie doorverwezen door de collega’s van fysische geneeskunde. Ze presenteerde zich met een zwelling ter hoogte van het linkerbeen. Deze zwelling bevond zich ter hoogte van de adductoren aan de binnenzijde, net boven de knie. Het meisje merkte de zwelling een aantal maanden voordien op en deze doet vooral pijn bij het stappen. Er is geen duidelijke oorzaak en ze kan zich geen significant trauma herinneren. Qua antecedenten is vermeldenswaardig dat deze patiënte de ziekte van Hirschsprung heeft gehad. Ze volgt een sportrichting in het eerste middelbaar en doet aan tennis en atletiek.

Tijdens het klinisch onderzoek valt inderdaad een zwelling te bemerken ter hoogte van de adductor magnus en vastus medialis. Die is diffuus gevoelig over een zone van 10 cm.

De mobiliteit van de knie is volledig en pijnloos. Ligamentair is de knie intact en meniscaal zijn de testen negatief. Ook de heup is rustig.

Als bijkomende onderzoeken vraagt de behandelende arts in eerste instantie een RX en een echografie aan. De RX (fig. 1) is negatief, toont normale osteo-articulaire verhoudingen en een normaal botaspect. De echografie laat aan de mediale zijde een opvallende spoelvormige massa zien. Deze ligt intratendineus van de adductor magnus, heeft een lengte van 3 cm en een diameter van 2,2 x 1,7 cm. Om een betere diagnose te kunnen stellen dringt een MRI zich op.

zwelling ter hoogte van de knie
fig 1. RX linker knie: normaal beeld.

 

De MRI (fig. 2) bevestigt de spoelvormige massa, met in de omgevende weke delen een inflammatoir oedeem van 16 cm. Als differentiaaldiagnose wordt geopperd: inflammatoire myofibroblastische tumor, inflammatoir intratendineus fibroom, myotendineuze aponeurotische fibromatose of actieve desmoïde fibromatose.

MRI linker knie
fig 2. MRI linker knie: duidelijk spoelvormige massa aanwezig in de adductor magnus met oedeem in de weke delen.

 

Er wordt met de patiënt afgesproken om deze zwelling chirurgisch weg te nemen en een definitieve anatomopathologische diagnose te stellen.

In overleg met de dienst Radiologie en dr. Koen Mermuys gaan aan de ingreep veiligheidshalve nog een controle-RX en -echografie vooraf. Op deze RX (fig. 3 p 19) is nu een duidelijk beeld van verkalking ter hoogte van deze massa zichtbaar. Ook de echografie bevestigt deze vaststelling. Een zone van calcificatie wordt beschreven.

 

Medical Mystery oplossing

Dit beeld (fig. 3) past volledig bij een myositis ossificans. Myositis ossificans circumscripta is een zeldzame aandoening, waarbij het meestal gaat om een abnormale, maar benigne ossificatie die ontstaat in de spieren als gevolg van een trauma. In zeldzame gevallen kan deze ook ontstaan zonder trauma. Het betreft typisch een zwelling die langzaamaan ossificeert. Ze komt meestal voor in de quadriceps of rond de elleboog.

fig 3. RX linker knie: spoelvormige gecalcificeerde massa zichtbaar in de
adductoren

 

Behandeling is doorgaans conservatief. Deze bestaat uit het nemen van pijnstillers en ontstekingsremmers, maar vooral rust, gecombineerd met de juiste fysische therapie, is belangrijk. Ook bij deze patiënt werd dit toegepast. De ingreep met excisie van de zwelling werd geannuleerd. De patiënte kreeg rust aangeraden en de collega’s van de revalidatiegeneeskunde brachten haar de juiste spieroefeningen bij. In november werd een controle-MRI uitgevoerd (fig. 4) en hierop is duidelijk te zien hoe het oedeem afgenomen is. De patiënte is momenteel ook volledig klachtenvrij. Dat laat toe om met zekerheid te besluiten dat het ging om een myositis ossificans die met succes conservatief werd behandeld.

MRI linker knie
fig 4. MRI linker knie: nog steeds massa zichtbaar, oedeem bijna volledig weggenomen.

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...