Skip to content

CLL-patiënt met kaliumconcentratie van 10,1 mmol/L zonder klachten

Editie 37 - Jun 2018

Een paar jaar na de Richterse transformatie van haar chronisch lymfatische leukemie (CLL) tot een diffuus grootcellig lymfoom (DL-NHL) start de hematoloog bij een 86-jarige patiënte ibrutinib op. Hoewel ze geen klachten heeft, blijkt haar kaliumconcentratie bij een bloedafname een maand later van 5,3 tot 10,1 mmol/L gestegen te zijn.

Een vrouw van 86 jaar kreeg in 2005 de diagnose van CLL. In 2014 transformeerde haar ziekte tot een meer aggressieve maligniteit (Richterse transformatie) en ontwikkelde ze een DL-NHL. Wegens progressieve ziekte besloot haar hematoloog een maand voor haar laatste consultatie ibrutinib op te starten.

Volgens de bijsluiter van het medicijn is bij ongeveer driekwart van de behandelde patiënten met CLL een reversibele toename in het aantal lymfocyten waar te nemen. Op de laatste consultatie van deze patiënt bedraagt het aantal witte bloedcellen niet alleen 260×109/L (96 % lymfocyten), maar is de kaliumconcentratie in haar bloed ook 10,1 mmol/L (afname via lithium-heparinebuis, referentiewaarde 3,4 – 4,5 mmol/L). De patiënt vertoont nochtans geen bijzondere symptomen. Ze heeft wel een licht verhoogd LDH-gehalte.

In de historiek van haar laboresultaten ziet de arts dat haar kalium vorige maand 5,3 mmol/L bedroeg, maar toen waren haar witte bloedcellen 114×109/L. Voor de zekerheid volgt een herbepaling van de kaliumconcentratie: deze ligt even hoog als de eerste meting.

Wat lijkt de beste optie?

  1. a) Onmiddellijk een behandeling met insuline/glucose starten om de hyperkaliëmie te behandelen.
  2. b) Veronderstellen dat deze hoge kalium wel aan de hemolyse te wijten zal zijn, aangezien de patiënt geen klachten heeft, en haar naar huis sturen.
  3. c) Onder andere rasburicase opstarten omdat het duidelijk om een tumorlysissyndroom gaat.
  4. d) Op basis van een vermoeden van pseudohyperkaliëmie naar het labo bellen met de vraag of deze kaliumwaarde wel klopt.
  5. e) Vanuit het vermoeden dat de ibrutinib interfereert met de meting van kalium op het toestel bellen naar het labo om een oplossing te vinden.
Figuur 1: Verloop van het aantal witte bloedcellen (x109/L) in functie van de tijd.

 

Medical Mystery oplossing

CLL-patiënt met kaliumconcentratie van 10,1 mmol/L zonder klachten

Dit is een geval van pseudo-hyperkaliëmie. In dit bijzondere geval adviseerde de klinisch bioloog aan de arts om een veneuze afname te doen met een bloedgasspuit. Op het bloedgastoestel bleek de kaliumconcentratie bij deze patiënt slechts 4.1 mmol/L te bedragen.

Leukemische cellen zijn zeer fragiel en kunnen door mechanische cellyse kapotgaan, waarna het intracellulaire kalium vrijkomt in het plasma. Buizenpost kan al schadelijk genoeg zijn, maar centrifugatie is in zo’n situatie beter te vermijden. Een bloedgasspuit laat zich direct – dus zonder centrifugatie – op het bloedgastoestel zetten. Daarnaast is het belangrijk om de tijd tussen afname en bepaling zo kort mogelijk te houden om te vermijden dat de hoge aantallen witte bloedcellen in het monster de metabolische substraten massaal verbruiken. Door uitputting van de substraten (glucose) zal de Na+/K+-ATP-pomp stilvallen, met een kaliumefflux tot gevolg. Meting op het bloedgastoestel maakt het mogelijk om de tijd tussen afname en de bepaling in het laboratorium in te korten.

Referenties: Meng QH, Wagar EA. (2015) Pseudohyper-kalemia: A new twist on an old phenomenon, Crit Rev Clin Lab Sci., 52(2), pp 45-55.

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...