Skip to content

Bandvormige laag abdominale pijn

Editie 6 - Jan 2016

Een 78-jarige vrouw wordt opgenomen wegens braken en een bandvormige laag abdominale pijn. Ze heeft een voorgeschiedenis van diabetes mellitus type 2 met gastroparese en van parkinsonisme. De palpatie en auscultatie van het abdomen zijn normaal. Verder klinisch onderzoek levert eveneens geen bijzonderheden op. Ze heeft een discreet inflammatoir bloedbeeld en licht gestegen nierfunctieparameters. Verder wordt een urineweginfectie met Klebsiella oxytoca vastgesteld. Echografie van het abdomen en radiologie van de lumbale wervelzuil tonen niets bijzonders. Bijgaand beeld toont u een CT-coupe door het abdomen op niveau van L2.

Wat is de differentiaaldiagnose en welk onderzoek voert men bijkomend uit?

MRI wervelzuil toont een spondylodiscitis van L2-L3 (witte pijl). Op een T1-gewogen opname in het sagittale vlak bemerken we een onregelmatige aflijning van de aangrenzende eindplaten van wervellichamen L2 en L3 alsook een pathologische contrastcaptatie. Deze kenmerken zijn typisch voor een spondylodiscitis. Uit het punctievocht van het verdachte letsel werd oxacilline-resistente Staphylococcus epidermidis gekweekt. Aanvankelijk werd patiënte behandeld met intraveneus vancomycine, later met oraal clindamycine. De totale behandelingsduur is 3 tot 6 maanden, tot normalisatie van de inflammatoire parameters.

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...