skip to Main Content

Het smeerschooltje – Een project patiënteneducatie

Leven met atopisch eczeem kan heel vervelend zijn voor kinderen en hun ouders. Om de ongemakken van deze aandoening tot een minimum te beperken, is naast de medische behandeling ook een goede huidverzorging nodig. Sinds 1 jaar organiseert de dienst Dermatologie een smeerschooltje voor kinderen met eczeem.

Achtergrond

Patiënten met atopisch eczeem vertonen een gestoorde huidbarrièrefunctie waardoor ze een droge huid hebben die veel gevoeliger is voor infecties. De laatste jaren zijn enkele genetische defecten aan het licht gekomen die deze stoornissen in de barrièrefunctie verklaren. Dit heeft het denken over de pathogenese van het atopisch eczeem sterk beïnvloed. De genetisch gestoorde barrièrefunctie zou het primum movens zijn waardoor antigenen de huid kunnen penetreren en aanleiding geven tot een Th2-dominante inflammatoire respons. Deze inflammatie tast op zijn beurt de epidermale barrièrefunctie verder aan (outside-inside-outside model). Het herstel van de huidbarrière door het aanbrengen van een vochtinbrengende crème is dan ook de hoeksteen van de behandeling van het atopisch eczeem.

Doel van het smeerschooltje

De huid van kinderen met atopisch eczeem moet tweemaal per dag ingesmeerd worden met een vochtinbrengende crème, zowel tijdens inflammatoire opstoten als daarbuiten. Inflammatoire letsels worden behandeld met corticosteroïde crèmes en met locale immuunmodulatoren (Elidel® en Protopic® ). Het op deze manier dagelijks verzorgen van de huid vergt heel wat inspanning van de kinderen en hun ouders. Vaak vinden kinderen smeren ook helemaal niet leuk. Tijdens het smeerschooltje wordt de kinderen aangeleerd hoe ze zich met een vochtinbrengende crème moeten insmeren.

Hoe verloopt het programma van het smeerschooltje?

Een sessie bestaat uit 2 delen: een oefensessie voor de kinderen en een informatiesessie voor de ouders. De oefensessie wordt geleid door een verpleegkundige die de kinderen het insmeren aanleert volgens een plan in acht stappen. Deze persoon illustreert de verschillende stappen a.d.h.v. een groot bord en doet ze allemaal voor. De kinderen zitten in een kring op een matje en smeren zichzelf in. Dit herhalen ze minstens tweemaal. De kinderen krijgen na afloop een CD-rom mee naar huis zodat ze ook thuis verder ondersteuning krijgen bij het smeren. Omdat jeuk één van de meest vervelende symptomen is van atopisch eczeem, besteedt de verpleegkundige hieraan ook extra aandacht tijdens de oefensessie. Jeuk geeft aanleiding tot krabben, wat een verdere aantasting van de huidbarrière veroorzaakt. Daarom leren de kinderen enkele trucs aan om jeukaanvallen op te vangen en krabben te vermijden. Na de oefensessie voor de kinderen geeft een dermatoloog een infosessie voor de ouders. Hierin wordt het ontstaan van atopisch eczeem toegelicht. De ouders krijgen instructies voor het wassen en smeren en talrijke tips worden aangereikt om in het dagdagelijkse leven beter om te gaan met atopisch eczeem. Alle informatie staat ook in een boekje dat de ouders meekrijgen naar huis. Tijdens en na de infosessie is er ruimte voor vragen. Uit de voorbije sessies bleek eveneens dat ouders van de gelegenheid gebruik maakten om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Het smeerschooltje zoals hierboven voorgesteld richt zich tot kinderen tussen 2 à 3 en 10 jaar. In licht gewijzigde vorm werd ook reeds een sessie georganiseerd voor baby’s en hun ouders.

De meerwaarde van een smeerschooltje

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer ouders en patiëntjes naast de consultatie bij een arts ook aanvullende uitleg kregen over de aanpak van atopisch eczeem door een hierin gespecialiseerde persoon, de verbetering van het eczeem significant hoger was dan bij een groep die deze uitleg niet kreeg. Een beter inzicht in de aandoening leidt dus tot betere therapieresultaten. Het praktische luik van de sessie blijkt interessant te zijn om patiëntjes en ouders meer greep te laten krijgen op de aandoening. Ze leren er het smeren inbouwen in de dagelijkse routine. Dankzij het smeerschooltje leren zowel kinderen als hun ouders hoe ze beter kunnen omgaan met atopisch eczeem.

 

Praktisch

Voor wie

» kinderen van 0 tot 2 à 3 jaar: babysmeerschooltje

» kinderen van 3 tot 8 à 10 jaar

» maximum 8 kinderen per sessie

Wanneer

Op een dinsdagnamiddag in de vakantieperiode. Juiste datum en uur van de volgende sessie zijn te bekomen op het telefoonnummer 050 45 23 50.

Waar

Polikliniek huidziekten AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 8000 Brugge

Inschrijving

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tel.: 050 45 23 50

Kostprijs € 15 per kind

Hierin is inbegrepen: het benodigde materiaal, een pakket verzorgingsproducten, een CD-rom met een filmpje om thuis de behandeling verder te zetten en een infoboekje voor de ouders.

 

afbeelding

bijschrift

In de “trukendoos” zitten voorwerpen die bij jeukaanvallen gebruikt kunnen worden ter vervanging van krabben: een houten rollertje, een koude lepel, een koude steen en een cold pack.

 

Tipje van de sluier

Enkele van de tips die tijdens het smeerschooltje gegeven worden:

» maak het bad- of douchewater niet te warm: 35°C is ideaal.

» minstens tweemaal per dag insmeren met vochtinbrengende crème en na elk contact met water

» bij een jeukaanval kan het helpen om op de jeukende plek te kloppen of te trommelen

» zorg ervoor dat de luchtvochtigheid binnenshuis niet te laag is (optimaal tussen de 40 à 50%)

» kleed het kind niet te warm

Back To Top