Ga naar hoofdinhoud

AZ COLLOQUIA – Symposium – Pediatrische avond i.s.m. HABO

10/08/2018 14:31 |

Verslag van dit evenement/symposium

Symposium – Pediatrische avond in samenwerking met HABO

 

Op 16 mei vond het laatste azcolloquium van dit academiejaar plaats. Daarin gaven verschillende specialisten van de dienst Kinderziekten een uiteenzetting om een aantal specifiek pediatrische aandoeningen. Achtereenvolgens kwamen kindernefrologie dr. Greet Pauwels, kindergastro-entorologe dr. Tania Claeys en kinderneurologe dr. Shari Anseeuw aan het woord.

Bedplassen bij kinderen: praktische aanpak

dr. Greet Pauwels

Bedplassen is een aandoening die een correcte behandeling verdient omdat ze vanaf de leeftijd van 5-7 jaar zowel fysiek als mentaal een belangrijke impact heeft op de patiënt. Een onderscheid maken tussen de verschillende oorzaken van bedplassen kan op basis van anamnese, klinisch onderzoek, thuisregistraties en eventueel een urinestaal, echografie en uroflowonderzoek. Deze onderliggende oorzaken zijn: nachtelijke polyurie, een overactieve blaas en/of onvoldoende capaciteit om te ontwaken. Op basis van de onderzoeken stelt de behandelende arts eveneens comorbiditeiten vast, en ook zeldzame aandoeningen die gepaard gaan met bedplassen, zoals diabetes, hypercalciurie, ectopische ureters, polycystische nieren … De aanpak van bedplassen vraagt een systematische benadering en wordt geïndividualiseerd op basis van de onderliggende etiologie. Deze bestaat uit conservatieve urotherapie, kinesitherapie, medicamenteuze behandeling, neuromodulatie en/of de plaswekker. Bij therapieresistente casussen dient behandeling bij een specialist te worden overwogen, die combinatietherapie, aanvullende diagnostiek met onder andere cystomanometrie en aanvullende therapie kan toepassen.

download de presentatie

Gastro-oesophageale reflux: nieuwe richtlijnen bij zuigelingen en oudere kinderen

dr. Tania Claeys

Uit dit overzicht van de nieuwe GE-refluxrichtijnen bij zuigelingen en kinderen blijkt dat reflux (GER) bij zuigelingen normaal is, maar dat GERD (GER met hinderlijke klachten en/of complicaties) minder frequent voorkomt dan vermoed. Diagnostische proeftherapie met protonpompinhibitoren wordt, bij zuigelingen, niet geadviseerd. Belangrijk is dat een koemelkeiwit-allergie (KMPA) een oorzaak kan zijn van de klachten die voorheen typisch aan GERD werden toegeschreven. Waar GERD minder frequent een oorzaak is van geïsoleerd excessief huilen bij de jonge zuigeling, komt KMPA veel vaker voor dan gedacht. Voor de diagnose van KMPA is eliminatie én provocatie nodig. Bij oudere kinderen met vermoeden van GERD mag, bij typische intestinale klachten, gedurende 4 tot 8 weken een proeftherapie met protonpompinhibitoren gegeven worden. Zijn er atypische klachten, dan is verder onderzoek nodig.

download de presentatie

Ontwikkelingsproblemen bij kinderen: wanneer word ik ongerust?

dr. Shari Anseeuw
Vertoont een kind ontwikkelingsproblemen, dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een veralgemeende ontwikkelingsvertraging en achterstand die zich enkel situeert in een van de verschillende ontwikkelingsdomeinen:

  • Motoriek
  • Spraak en taal
  • Sociaal
  • Cognitief
  • Schoolse en leervaardigheden
  • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

 

Aan de hand van diverse casussen illustreerde dr. Anseeuw welke symptomen in elk van deze deelgebieden terecht aanleiding geven tot ongerustheid. Ook de beschrijving en mogelijke oorzaken van veralgemeende ontwikkelingsvertraging kwamen aan bod.

Hoe dan ook vergt de diagnostiek van ontwikkelingsproblemen een grondige ontwikkelingsevaluatie en zeker de etiologische diagnostiek ligt meestal niet voor de hand. Ontwikkelingsproblemen vragen om een goed gecoördineerde multidisciplinaire opvolging en vormen ontegensprekelijk een uitdaging.

download de presentatie

 

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top