Skip to content

Symposium Oftalmologie

14/08/2018 14:19 |

Verslag van dit evenement/symposium

Symposium Oftalmologie: statusupdate van de meeste courante oftalmologische problemen.

Binnen het azcolloquia-programma gaf het Symposium Oftalmologie op 19 april een overzicht van de huidige stand van zaken en behandelingsopties voor de meest courante ouderdomsgerelateerde oftalmologische aandoeningen.

Cataract, the eye and the lens
dr. Sophie De Craene

Cataract (staar) is een vertroebeling van de ooglens, meestal als gevolg van veroudering, waardoor het zicht minder scherp wordt. Zonder behandeling kan dit tot ernstige slechtziendheid leiden. De enige behandeling hiervoor is een operatie waarbij de troebele lens vervangen wordt door een kunstlens.

Sedert jaren is de phaco-emulsificatietechniek in gebruik: verbrijzeling en verwijdering van de lens via een kleine insnede. De ingreep zelf neemt slechts een tiental minuten in beslag en de uitvoering ervan gebeurt in de meeste gevallen onder lokale verdoving. De patiënt hoeft niet nuchter te zijn, mag alle medicatie (ook bloedverdunners) verder nemen en mag na een korte dagopname naar huis. Postoperatief moeten drie weken oogdruppels ingedruppeld worden.

Deze mooie techniek is vrijwel pijnloos en geeft snel een betere visus.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie AMD
dr. Anne Dewachter

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) is de hoofdoorzaak van gezichtsverlies bij de oudere populatie. Hoewel de incidentie met elke nieuwe generatie schijnt af te nemen, neemt de prevalentie toe. De atrofe droge vorm veroorzaakt slechts 10% van de legale blindheid veroorzaakt door AMD, maar kan wel evolueren naar de neovasculaire, exsudatieve vorm, die verantwoordelijke is voor meer dan 80% ervan. Bij de meeste patiënten met vochtige AMD is anti-VEGF therapie op heden de enige behandeling die visuswinst kan opleveren en visusverlies kan voorkomen. Er lopen studies met zowel effectievere en langer werkende anti-VEGF’s als met andere molecules die het VEGF-pathway beïnvloeden en er zijn testen gaande voor een sustained delivery strategy. Gezien er sprake is van een genetische basis en genetische factoren zowel het ontstaan en de progressie van AMD als de verschillen in respons op de behandelingsopties beïnvloeden, ligt dé toekomst wellicht in genentherapie.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Cataract

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top