Ga naar hoofdinhoud

AZ COLLOQUIA – Symposium – Hoofdpijn en aangezichtspijn bij volwassenen

10/08/2018 14:14 |

Verslag van dit evenement/symposium

Symposium – Hoofdpijn en aangezichtspijn bij volwassenen

In het azcolloquium op 12 maart stonden hoofdpijn en aangezichtspijn bij volwassenen centraal.

Het multidisciplinaire diagnose- en behandelprotocol bij trigeminusneuralgie

dr. Annelies Van Dycke, dr. Olivier Deryck, dr. Stijn De Muynck, dr. Christ Declerck

Op campus Sint-Jan verloopt de diagnose en behandeling van trigeminusneuralgie volgens een vaste flowchart, die de betrokken neurologen, neurochirurgen en anesthesiologen gezamenlijk opstelden. Ze zijn het erover eens dat elke patiënt met het vermoeden van trigeminusneuralgie zich aanmeldt op de gespecialiseerde hoofdpijnraadpleging van de dienst neurologie voor een klinische diagnose en beeldvorming met gerichte MRI ter uitsluiting van structurele letsels (in het bijzonder een neurovasculair conflict). Nadien volgt een proefbehandeling met medicatie. De diverse medicatie-opties kwamen in de presentatie aan bod. Levert medicatie geen goede resultaten op of treden er nevenwerkingen op, dan vormt heelkunde de eerstvolgende stap in geval van een neurovasculair conflict. Is er geen sprake van een neurovasculair conflict, dan wordt voor de patiënt een oplossing gezocht binnen de pijnkliniek.

Sinuspathologie: al dan niet oorzaak van hoofd- en aangezichtspijn

dr. Kato Speleman

Het is een diepgewortelde overtuiging bij zowel artsen als patiënten dat zowel chronische als acute sinusitis frequente oorzaken zijn van hoofdpijn. Uit de literatuur blijkt echter dat sinusitis slechts eerder zelden aanleiding geeft tot hoofdpijn en dat veel vermeende ‘sinushoofdpijn’ eigenlijk is toe te schrijven aan migraine of spanningshoofdpijn. Enkel wanneer er ook duidelijke klinische sinusitistekenen zijn en er een duidelijk temporeel verband en parallel verloop is tussen het ontstaan van de sinusitisklachten en de hoofdpijnklachten, kan een oorzakelijk verband tussen sinusitis en hoofdpijn vermoed worden. Verkeerdelijk toeschrijven van hoofdpijnklachten aan sinusitis, leidt tot foutieve behandeling, met name overprescriptie van antibiotica en overindicatie voor endoscopische sinuschirurgie, beiden vaak met ontoereikend effect op de hoofdpijnklachten.

Orofaciale pijn en dysfunctie: diagnose en behandeling
dr. Barbara Veys & tandarts Anouk Asscherickx

Kauwspier- en kaakgewrichtsproblematiek kunnen heel verscheidene klachten veroorzaken in de aangezichtsregio. De patiënt zal met zijn klachten bij verschillende artsen (huisartsen, tandartsen, NKO-artsen, neurologen … ) aankloppen. Het is belangrijk dat zij de pathologie herkennen en een behandeling opstarten of tijdig doorverwijzen. Er zal vaak een klacht van pijn of dysfunctie (zoals knappen of mondopeningbeperking) zijn, welke myogeen of artrogeen van oorzaak kan zijn. Behandeling bestaat uit uitleg en zelfmanagement, kinesitherapie, medicatie, een opbeetplaat en indien blijvende functiebeperking kan chirurgie een laatste hulpmiddel zijn.

De indicaties voor een chirurgische interventie ter hoogte van het kaakgewricht zijn eerder beperkt. Dit aangezien meer dan 80% van de patiënten met kaakgewrichtsproblemen geholpen kunnen worden door correct ingestelde conservatieve maatregelen. Daarnaast is het ook belangrijk om bij aanwezigheid van kaakgewrichtspijn een onderscheid te maken tussen spiergerelateerde pijnklachten en echte artrogene pijnklachten ten gevolge van aantasting van onderliggende kaakgewrichtsstructuren. Spiergerelateerde klachten zullen namelijk niet verbeteren door een chirurgische interventie op het kaakgewricht.

Wanneer de niet-invasieve benadering bij een patiënt met artrogene pijnklachten faalt, kan een meer invasieve behandeling noodzakelijk zijn, gaande van een minimaal invasieve spoeling of kijkoperatie tot open kaakgewrichtschirurgie. Het doel van de ingestelde behandeling is verbetering van de gewrichtsbeweeglijkheid en vermindering van de gewrichtspijn. Het onderhouden van de reeds ingestelde conservatieve maatregelen, het vermijden van immobilisatie postoperatief aan de hand van de aangeleerde mondopeningsoefeningen of kinesitherapie en het creëren van de juiste verwachtingen zijn cruciale elementen voor een succesvolle behandeling.

Download de presentaties:

Trigeminusneuralgie 1
Trigeminusneuralgie 2 medicamenteuze behandeling
Trigeminusneuralgie 3 heelkunde
Trigeminusneuralgie 4 pijnkliniek
Sinuspathologie
Aangezichtspijn 1
Aangezichtspijn 2

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top