Ga naar hoofdinhoud

Chronische wonden onderste ledematen

13/08/2018 09:44 |

Verslag van dit evenement/symposium

Wondproblematiek belicht vanuit verschillende invalshoeken

Op 20 februari wist het ‘Symposium chronische wonden onderste ledematen: Update voor de huisartsenpraktijk’ een groot en ook heel gevarieerd publiek aan te trekken. Niet verwonderlijk, gezien dit symposium de wondproblematiek belichtte vanuit de diverse standpunten van de verschillende betrokken disciplines. Naast een ruime vertegenwoordiging van zowel huisartsen als verpleegkundigen toonden ook collega-specialisten uit de endocrinologie, dermatologie en vaatchirurgie zich geïnteresseerd.

Dit azcolloquium miste ook zijn doel niet. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de verschillende presentaties en de multidisciplinaire aanpak. Ze toonden zich ook aangenaam verrast over de uitgebreide en vernieuwende mogelijkheden met betrekking tot diagnose, follow-up en behandeling van wonden.

Diabetische voetkliniek dienst endocrinologie
dr. Sylva Van Imschoot

Diabetesvoetwonden zijn zeer frequent en leiden vaak tot partiële voetamputaties en/of beenamputaties.

De huisarts speelt een cruciale rol in de preventie van voetproblemen. Eenmaal een voetwonde aanwezig, is een snelle, correcte aanpak en indien nodig een tijdige doorverwijzing naar een diabetesvoetkliniek noodzakelijk om weefselschade te beperken en amputatie te voorkomen.

Het is de bedoeling de deskundigheid over diabetesvoet te bevorderen. Deze les is een eerste aanzet. Indien gewenst kunnen interactieve praktische sessies met kleinere groepen (bv LOK-groep) en betrokken paramedici (podologen, thuisverpleegkundigen) georganiseerd worden.

Vasculaire problematiek bij wonden
dr. Eva-Line Decoster

Onderliggend vasculair lijden is niet de nummer één verantwoordelijke voor wonden op het onderbeen. Doch is er in veel chronische gevallen een bijkomend probleem van arterieel of veneus lijden. Zeker bij diabetespatiënten is de kwaliteit van de doorbloeding in het been een bepalende factor voor genezing. De drempel voor screening naar onderliggend vasculair lijden (arterieel EN veneus) moet laag liggen. Gelukkig kan een goede anamnese, klinisch onderzoek en eenvoudige technische onderzoeken zoals de enkel/arm-index of een veneuze duplex een onderliggend probleem aantonen. Binnen de vaatheelkunde is vooral de endovasculaire behandeling van perifeer arterieel lijden gekenmerkt door innovatie technieken en technische vooruitgang.

Wondkliniek & behandeling van chronische wonden met negatieve druktherapie
dr. Sebastiaan Van Cauwenberge  & dhr. Baudewijn Oosterlynck

Topicale negatieve druk (TNPT)-therapie: een negatieve druk (75-125 mmHg) aanbrengen in een wonde via een foam, hetzij continu of intermittent, al dan niet met geïntegreerde spoeling. Deze therapie wordt bij diverse indicaties toegepast om: weefseloedeem te reduceren, de wondranden te approximeren, de locoregionale bloedflow te verbeteren, factoren die de wondheling remmen te verwijderen, het aantal bacteriën te reduceren, de celdeling en angiogenese te verbeteren en groeifactoren te stimuleren. Er zijn evenwel een aantal contra-indicaties, -locaties en -situaties en diverse mogelijke complicaties: pijn, bloeding, contactovergevoeligheid en psychologische onaanvaardbaarheid voor de patiënt. Het gaat om een therapie die op diverse manieren toegepast kan worden en waarvan het protocol ook voorziet in ambulante toepassing, in afspraak met de huisarts.

[embeddoc url=”https://academy.azlink.be/wp-content/uploads/2018/08/wondsymposium.pdf” download=”logged”]

[embeddoc url=”https://academy.azlink.be/wp-content/uploads/2018/08/waarom-is-diabetesvoet-belangrijk.pdf” download=”logged”]

[embeddoc url=”https://academy.azlink.be/wp-content/uploads/2018/08/Vac-therapie-AZ-colloqium.pdf” download=”logged”]

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top