Ga naar hoofdinhoud

AZ COLLOQUIA – Symposium – Ethiek en Economie: Kwaliteit en gezondheidszorg

06/09/2019 09:46 |

Verslag van dit evenement/symposium

Symposium – Ethiek en Economie: Kwaliteit en gezondheidszorg

In het azcolloquium van 12 november 2019 lag de focus op kwaliteit in de gezondheidszorg. Na een uiteenzetting over de uitdagingen in de zorg en hoe de werking en het doel van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg daarop aansluit, volgde een filosofisch geïnspireerde blik op de toekomst.

Voor een geïntegreerd en transparant kwaliteitsbeleid in Vlaanderen

Svin Deneckere, Directeur Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, v.z.w. (VIKZ)

De zorg vertoont volgende uitdagingen:

– Variabiliteit van zorg, onaangepastheid (effectiviteit)

– Problematiek zorggerelateerde schade (veiligheid)

– Gebrek aan coördinatie en integratie (continuïteit, patiëntgerichtheid)

– Lage transparantie van kwaliteit, patiënt met zoekprobleem (toegankelijkheid)

– Stijgende kost (efficiëntie): innovatie, chroniciteit, vergrijzing

– Gezondheidsongelijkheid (billijkheid)

Svin Deneckere, directeur van het VIKZ, gaf eerst meer uitleg over kwaliteit van zorg en het nut van indicatoren en ging dieper in op de publieke rapportering van kwaliteit door de Vlaamse overheid.

Daarop volgde een voorstelling van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg:

– Het VIKZ heeft als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in diverse sectoren van de Vlaamse gezondheidszorg en woonzorg transparant te maken en te verbeteren.

– Het VIKZ wil advies verlenen aan de verschillende beleidsniveaus omtrent een toekomstgericht en geïntegreerd Vlaams kwaliteitsbeleid, met in eerste instantie het leveren van  de nodige input voor het nieuwe Kwaliteitsdecreet.

– Het VIKZ wil hiermee zoeken naar een goede afstemming tussen kwaliteitsindicatoren, een duurzaam en vooral haalbaar model voor accreditatie, en het nieuwe toezichtsmodel  van de overheid.
Het VIKZ is vragende partij en wil meewerken om de kwaliteitsinitiatieven tussen de verschillende beleidsniveaus af te stemmen.

Klaar voor de gezondheidszorg van de toekomst? Samen zorg ontwikkelen en self-management tools voor chronische zieken

Pieter Vandekerckhove

Deze lezing heeft als doel mensen bewust te maken van de meerwaarde van filosofische vaardigheden in de zorg voor patiënten, maar ook voor de zorgverleners zelf. Ze beveelt co-design aan als techniek om te innoveren in de zorg.

Pieter Vandekerckhove start zijn presentatie met een persoonlijk verhaal over zijn ervaring met leukemie en zijn filosofische noden. Hij bespreekt de zorginnovatie met de filosofische vaardigheden die hij hiervoor ontwikkeld heeft. Zo komt onder meer de artificiële intelligentie aan bod, met haar goede, maar mogelijk ook slechte invloed. Denk bijvoorbeeld aan burn-out door gebruiksonvriendelijke systemen.

Vervolgens brengt hij methoden van co-design aan bod en hoe deze kunnen bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe vormen van zorg op een betere manier. Dit laatste illustreert hij aan de hand van zijn onderzoek naar co-design met jonge mensen met kanker.

CV: https://www.linkedin.com/in/pietervandekerckhove/
Website: www.addperspective.com

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top