Skip to content

AZ COLLOQUIA – FLASH-avond – Interne geneeskunde 2019

06/09/2019 09:48 | Online opleiding

Verslag van dit evenement/symposium

FLASH-avond – Interne geneeskunde

Op 7 januari ging het azcolloquium-programma voor 2020 van start met de tweede FLASH-avond van dit academiejaar. Het thema van deze editie: Interne geneeskunde. Een onderwerp dat allereerst vanuit een geriatrisch standpunt belicht werd. Daarop volgde nieuws over niet-reizigersgerelateerde vaccinaties. Inzichten vanuit een nefrologische invalshoek sloten de avond af.

De meerwaarde van het geriatrisch assessment bij een geïndividualiseerd oncologisch traject

dr. Griet Buyck en dr. Barbara Brouwers

De geriatrische oncologische populatie groeit elk jaar aan en het betreft een heel heterogene populatie. Een ‘eenvoudig’ oncologisch consult gaat bij sommigen voorbij aan de complexere zorgbehoeften van deze patiënten. Dankzij screening van de oudere kankerpopulatie kunnen diegenen met dergelijke complexere zorgnoden geïdentificeerd en intensiever begeleid worden. Dat maakt het mogelijk om over- en onderbehandeling op oncologisch vlak te vermijden. Comprehensive geriatric assessment brengt de functionaliteit van de patiënt op multidisciplinaire wijze in kaart. Met deze vorm van samenwerking tussen disciplines willen we ook onze oudere patiënten geavanceerde zorg aanbieden.

Niet-reizigersgerelateerde vaccinaties: update voor 2020

dr. Jens Van Praet

Omdat de eerstelijnszorg een cruciale rol speelt in het onderhoud en de aanvulling van de immunisatiegraad van de populatie, een overzichtelijke update omtrent niet-reizigersgerelateerde vaccinaties voor 2020. Een recapitulatie van het werkingsmechanisme van vaccins in het algemeen en de verschillen tussen levend verzwakte en geïnactiveerde vaccins leidt het onderwerp in. Daarop volgen de nieuwste richtlijnen voor achtereenvolgens pneumokokken, meningokokken, tetanus-difterie-kinkhoest, influenza, HPV, mazelen-bo-rubella en tot slot varicella en zona. Op maternele vaccinatie en immuungecompromitteerde patiënten wordt nog even apart ingezoomd. Tot besluit valt te stellen dat jaarlijkse influenzavaccinatie en geconjugeerd pneumokokkenvaccin op de meeste evidentie kunnen steunen en dat een toenemend aantal gevallen ook de vaccins tegen meningitis en mazelen actueler maakten.

Gebruik van DOACS bij patiënten met nierinsufficiëntie

dr. Hans Van Der Meersch

Voorkamerfibrillatie komt frequenter voor bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Een keuze maken voor een bepaald type anticoagulatie is complex en tegelijk ook belangrijk, gezien het toegenomen risico op zowel trombo-embolische complicaties als bloedingen bij deze populatie. Er zijn verschillende argumenten om het gebruik van vitamine K-antagonisten bij patiënten met nierlijden te beperken: ze hebben een lagere tijd binnen de therapeutische window en er is een duidelijke link tussen vitamine K-antagonisten en vasculaire calcificaties. Bovendien is er een verhoogd risico op intracraniële bloeding in vergelijking met behandeling met DOACs. Verschillende, voornamelijk observationele, studies tonen aan dat DOACs op een veilige manier kunnen voorgeschreven worden bij patiënten met (vergevorderd) nierlijden mits adequate dosisaanpassing.

 

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top