Ga naar hoofdinhoud

AZ COLLOQUIA – FLASH-avond – Chirurgie 2019

06/09/2019 09:47 |

Verslag van dit evenement/symposium

 

Op 10 december 2019 stond de FLASH-avond volledig in het teken van chirurgie. Naast de evoluties op twee specifieke terreinen binnen de orthopedie en de vaatheelkunde, stond ook de opzet en werking van de recent opgerichte vooropname-eenheid in de kijker.

Voorste kruisbandchirurgie, waar staan we vandaag?
dr. Pieter-Jan Vandekerckhove

Niet alle voorste kruisbandletsels vragen om chirurgie. Zeker bij de oudere patiënt of patiënten bij wie de functionele belasting van de kruisband laag ligt, is daar aanzienlijk minder nood aan. Hoewel een vroegtijdige reconstructie zeker tot de mogelijkheden behoort, is het belangrijk om daarbij de ontstekingsfase te respecteren. De hamstring vormt trouwens niet altijd de meest aangewezen autograft voor een voorste kruisbandletsel. Is er ook schade aan het mediaal collateraal ligament, gaat het om een patiënt die de kruisband functioneel sterk belast of om een oudere patiënt, dan is de quadricepspees vaak een goede optie. Er is een sterke tendens merkbaar richting de uitvoering van een uitgebreidere voorste kruisbandreconstructie, vaak met laterale extra-articulaire tenodese (LET). Postoperatief hebben braces weinig nut, slechts in een aantal selectieve gevallen kunnen ze een meerwaarde bieden. Gaat het om een patiënt met onvolgroeid skelet? Dan verdient een agressieve aanpak aanbeveling.

Aanpak veneuze insufficiëntie onderste ledematen en de nieuwe generatie laserkatheters
dr. Eva-Line Decoster

Veneuze problematiek kent verschillende uitingsvormen: veneuze insufficiëntie Vena Saphena Magna (VSM) en Parva (VSP), diepe veneuze insufficiëntie, diepe veneuze trombose en – ook niet onbelangrijk- esthetisch storende telangiëctasieën en convoluten. Deze laatste laten een ambulante behandeling door middel van sclerotherapie of flebectomie toe. Bij diepe veneuze trombose bestaan de opties uit conservatieve anticoagulatie- en compressietherapie of overgaan tot een veneuze trombolyse. Diepe veneuze insufficiëntie is vooralsnog vooral conservatief te behandelen. Voor veneuze insufficiëntie VSM of VSP, daarentegen, biedt endoveneuze laserablatie dankzij de nieuwste, inmiddels derde generatie laserkatheters steeds meer voordelen ten opzichte van een klassieke behandeling. De presentatie besluit met een stap-voor-stap overzicht van het verloop van zo’n laserablatie-ingreep.

Intentie en opzet van de preoperatieve opname-eenheid
Kristof Simoens, Projectleider Zorginnovatie

Na vaststelling dat het preoperatieve opnamebeleid voor optimalisatie vatbaar was, besloot campus Sint-Jan tot de oprichting van een VoorOpname-Eenheid. Op 15 oktober 2019 werd deze boven de doopvont gehouden. Ze moet voor een gestroomlijnde aanpak zorgen voor de meer dan 20.000 patiënten per jaar die een geplande ingreep zullen ondergaan en ziet de huisarts daarin als een cruciale partner. De bedoeling is om de werkwijze, die gebaseerd is op een preoperatief samenwerkingsakkoord, in de loop van 2020 via de VoorOpname Eenheid volledig uitgerold te hebben naar alle diensten die in het operatiekwartier actief zijn.

Programma

Sprekers

Moderator

Back To Top