skip to Main Content
De BTE Primus RS biedt de mogelijkheid om na evaluatie een individueel neuromusculair of musculoskeletaal reëducatieprogramma op te maken.

AZLINK 30

BTE Primus RS: ergotherapietoestel met een veelzijdig, evidence-based revalidatieprogramma

De afdeling Ergotherapie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV implementeerde de Baltimore Therapeutic Equipment (BTE) Primus RS binnen zijn therapieaanbod vanuit de voelbare nood aan een meer wetenschappelijk en technologisch onderbouwde benadering van de discipline.

Doelstelling ergotherapie

Ergotherapie is erop gericht patiënten met een lichamelijke of psychische beperking in staat te stellen dagelijkse handelingen te verrichten zodat ze zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en op die manier hun levenskwaliteit kunnen verhogen. Om dit te bereiken zal de ergotherapeut aan de hand van testen en observatie nagaan over welke mogelijkheden de patiënt nog beschikt. Hij zal de patiënt vervolgens helpen om deze bestaande mogelijkheden te benutten en te vergroten door middel van behandeling, coaching, advies… of hem begeleiden bij het vinden van manieren om zijn omgeving aan te passen.

Technologische benadering

Vanuit een medisch perspectief is er steeds meer vraag naar functioneel aangepaste therapie, inspelend op de huidige arbeidsmarkt en beantwoordend aan de recente behoefte aan een meer technologische benadering. Starten in een vroeg stadium binnen het revalidatieproces verhoogt het succes naar werkhervatting toe en verkort de revalidatieduur. Om aan deze nood te voldoen, nam het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de BTE Primus RS op in het ergotherapeutische aanbod op campus Sint-Jan.

De meer wetenschappelijke onderbouwing van de aangeboden therapie en de uitbreiding van de therapeutische toestellen doorbreken het oude stigma van ergotherapie – vroeger vaak beschouwd als ‘bezighouding’.

De BTE Primus RS biedt de mogelijkheid om na evaluatie een individueel neuromusculair of musculoskeletaal reëducatieprogramma op te maken.

Functie en toegevoegde waarde van de BTE Primus RS

De BTE Primus RS is een veelzijdig, objectief, evidence-based therapietoestel. Het biedt de mogelijkheid om na evaluatie een individueel neuromusculair of musculoskeletaal reeducatieprogramma op te maken, bij te sturen en uit te balanceren in functie van een aangepaste jobtraining en functionele activiteiten in het dagelijkse leven.

Het oefenprogramma met de BTE Primus RS laat zich koppelen aan verschillende doelstellingen, gaande van het verbeteren van de ROM (range of motion), de behendigheid, de coordinatie of het uithoudingsvermogen tot toename van de kracht. Deze progressie kent een positieve weerslag op het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen van de patiënt, wat op zich een gunstige invloed heeft op de vooruitgang in de revalidatie.

Een andere toepassingsmogelijkheid van het toestel omvat het onderzoek van de arbeidsmogelijkheden in het kader van expertise en verzekeringsgeneeskunde. De BTE Primus RS is geschikt voor elke doelgroep, van patiënten met orthopedische letsels (‘frozen shoulder’, schouderprothese, amputatie,…) tot patiënten met neurologische aandoeningen (paraplegie, syndroom van Guillain-Barre,…). Zelfs (top)sporters komen hiervoor in aanmerking.

Download het artikel als PDF-bestand.

Copyright © 2016 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Back To Top