Kate Sauer, Kate

dr. Kate Sauer

Pediatrie

Diensthoofd Kinderziekten

Correcte interdisciplinaire communicatie: vitaal in de behandeling van slokdarmatresie en andere pediatrische weesziekten

Correcte interdisciplinaire communicatie: vitaal in de behandeling van slokdarmatresie en andere pediatrische weesziekten

Onder meer omdat het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zowel een maternele als neonatale intensieve zorgen afdeling huisvest, ziet het kinderartsenteam zich er geconfronteerd met een vrij hoog aantal casussen van weesziekten. De behandeling van slokdarmatresie … Lees meer

Act. Paediatrica 2009: Montelukast does not prevent reactive airway disease in young children hospitalized for RSV bronchiolitis.

Act. Paediatrica 2009 Nov 98 (11) 1830-4
01.01.2009

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/

Ambulatory oral amoxicillin for severe pneumonia in children. Caveat in generalising conclusions on severe childhood pneumonia.

Lancet. 2008;371:1333; author reply 1334
01.01.2008

» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/