skip to Main Content

Gebruik de knoppen om de artikels, publicaties en presentaties van deze auteur te raadplegen.

Ademhalingsstoornissen door pneumokokkenencefalitis

In samenwerking met het medische team van het slaapcentrum in UZ Leuven beschreef dr. Sophie Muyldermans voor het eerst een casus van een meisje met locked-in syndroom en ademhalingsstoornissen ten gevolge van hersenstamencefalitis door pneumokokken[1].

Multimodality imaging of cardiac involvement in neurofibromatosis.

J Am Coll Cardiol 2011 Apr;57(17):e209
Geen resultaten gevonden
Back To Top