Skip to content
Nierfunctievervangende therapie op maat van de patiënt

Nierfunctievervangende therapie op maat van de patiënt

Nierfunctievervangende therapie is essentieel voor patiënten met eindstadium-nierfalen om afvalstoffen en overtollig vocht te elimineren. Er zijn verschillende vormen van…

Het centrum voor cognitieve stoornissen: beperken van de impact van dementie door vroege detectie en interventie

Het centrum voor cognitieve stoornissen: beperken van de impact van dementie door vroege detectie en interventie

Vlaanderen en het Brusselse Gewest tellen momenteel ongeveer 141.000 mensen met een of andere vorm van dementie. Tegen 2070 zal…

Stereotactische radiotherapie bij hersenmetastasen

Stereotactische radiotherapie bij hersenmetastasen

Sinds vorig jaar behandelt de dienst Radiotherapie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV patiënten met hersenmetastasen met frameless stereotactische radiotherapie.…

Percutane coronaire interventies in chronische totale occlusies

Percutane coronaire interventies in chronische totale occlusies

Chronische totale coronaire occlusie, of CTO, blijft een onderbelichte aandoening. Ondanks een prevalentie van 15 – 20 % bij coronaire…

Laterale elleboogpijn – Differentieeldiagnose

Laterale elleboogpijn – Differentieeldiagnose

Pijn ter hoogte van de laterale zijde van de elleboog associeert men vaak met een overbelastingsletsel. Ze vindt haar oorzaak…

Endocrinologie: een kaleidoscoop aan expertise

Endocrinologie: een kaleidoscoop aan expertise

De dienst Endocrinologie van campus Sint-Jan richt zich op een wijde waaier van endocriene ziekten, van diabetes mellitus en schildklierziekten,…

Nutritionele zorg als therapeutisch doel

Nutritionele zorg als therapeutisch doel

Tot wel dertig procent van de patiënten in het ziekenhuis heeft een malnutritieprobleem en ondervindt daardoor een belangrijke negatieve impact…

De sagittale balans van de wervelkolom: een focuspunt bij fusiechirurgie

De sagittale balans van de wervelkolom: een focuspunt bij fusiechirurgie

De sagittale balans van de wervelkolom is een belangrijk concept bij rugproblematiek. Enerzijds kan de verstoring ervan zorgen voor rugpijn…

digitale communicatie arts en ziekenhuis

Digitale communicatie tussen huisarts en ziekenhuis

De gezondheidszorg verschuift steeds meer naar thuiszorg, met ouderen die langer zelfstandig blijven. Ziekenhuisopnames zijn steeds meer slechts korte episoden…

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

Transperineale prostaatbiopsieën in ambulante setting voordelig voor patiënten

De diensten Urologie en Radiologie van AZ Sint-Jan Brugge AV en AZ Sint-Lucas Brugge voeren sinds twee jaar MRI fusiegeleide…

huidkanker niet-melanoom

De chirurgische behandeling van niet-melanoom huidkankers

Sinds vele jaren zet de dienst Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zich in voor…

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Multidisciplinaire aanpak en expertise resulteren in uitstekende resultaten bij behandeling ovariumcarcinoompatiënten

Voor patiënten met zowel vroegtijdige als vergevorderde eierstokkanker (ovariumcarcinoompatiënten) biedt robotchirurgie belangrijke voordelen in vergelijking met de klassieke open of…

PAAZ 3.0: de transformatie van de dienst Psychiatrie‑psychosomatiek na twee jaar ambitieuze zorgvernieuwing

PAAZ 3.0: de transformatie van de dienst Psychiatrie‑psychosomatiek na twee jaar ambitieuze zorgvernieuwing

Maatschappelijk is er toenemende aandacht voor mentaal welzijn. Om hieraan tegemoet te komen en een context voor verdere innovatie te…

Nieuwe behandelingstechniek voor massieve longembolie

Nieuwe behandelingstechniek voor massieve longembolie

Bij een massieve longembolie was tot voor kort invasieve cardiovasculaire chirurgie nog de ultieme optie. Sinds april 2022 werkt het…

Focus op perioperatieve neurocognitieve aandoeningen als bedreiging voor levenskwaliteit patiënt

Focus op perioperatieve neurocognitieve aandoeningen als bedreiging voor levenskwaliteit patiënt

Dr. Sarah Saxena die zich onlangs bij de dienst Anesthesie en kritische zorgen aansloot, verrichtte diepgaand onderzoek naar perioperatieve neurocognitieve…

Nieuw Modular Dual Mobility implantaat: goede resultaten op middellange termijn bij revisie totale heupprothese

Nieuw Modular Dual Mobility implantaat: goede resultaten op middellange termijn bij revisie totale heupprothese

Na het plaatsen van een totale heupprothese is het soms nodig om een revisie-ingreep uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende…

hemodialyse ; vaattoegang

De diensten Algemene kinder- en vaatheelkunde en Nefrologie en infectieziekten werken nauw samen aan een innovatieve vaattoegang voor hemodialyse

Hemodialyse zuivert het bloed door middel van een kunstnier. Een goede toegangsweg tot de bloedbaan is dan ook van levensbelang…

Nasoalveolaire molding is een belangrijke meerwaarde in de behandeling van schisispatiëntjes

Nasoalveolaire molding is een belangrijke meerwaarde in de behandeling van schisispatiëntjes

Schisis, een gespleten lip en/of gehemelte, is wereldwijd de meest voorkomende craniofaciale afwijking met een globale prevalentie van 1 op…

diabetes

Een stap dichter bij de artificiële pancreas door nieuwe ontwikkelingen in diabetestechnologie: (Hybrid) Closed Loop Technology

Nieuwe technologieën waarmee mensen hun bloedglucosewaarde kunnen meten en insuline kunnen toedienen, zitten in een stroomversnelling. De Diabeteskliniek van het…

Gepersonaliseerde anesthesie in het vizier

Gepersonaliseerde anesthesie in het vizier

De anesthesioloog wordt steeds meer een perioperatieve arts, die zich focust op het comfort voor de patiënt tijdens de ingreep…

Back To Top