Skip to content

Neonatale afdeling in een nieuw kleedje

Editie 15 - Jan 2016
De laatste vijf jaar zien we een gestage toename van het aantal pasgeborenen dat bij ons wordt opgenomen
De laatste vijf jaar zien we een gestage toename van het aantal pasgeborenen dat bij ons wordt opgenomen

In Vlaanderen vinden jaarlijks 68.000 bevallingen plaats, waarvan 12.000 in de provincie West-Vlaanderen. Sinds 1996 bevindt zich in ons ziekenhuis één van de acht erkende Vlaamse regionale perinatale centra (ook “P*-afdelingen” genoemd), bestaande uit een nauwe samenwerking tussen de dienst Maternele Intensieve Zorgen (MIC) en de dienst Neonatale Intensieve Zorgen (NIC). Wegens de hoge activiteitsgraad en de behoefte aan meer ruimte en privacy voor de ouders wordt de NIC-afdeling momenteel grondig vernieuwd.


Hoogrisico-zwangere patiënten worden door de gynaecologen in utero verwezen naar onze MICafdeling. Ons team transfereert eveneens hoogrisico-pasgeborenen ex utero naar de NIC-afdeling, die instaat voor de zorg van zieke à terme pasgeborenen (sepsis, zuurstoftekort, …), prematuren en pasgeborenen met ernstige congenitale afwijkingen.

Een nauw en correct samenwerkingsverband met alle kinderartsen en gynaecologen in de ziekenhuizen van de provincie West-Vlaanderen vormt de hoeksteen van ons dagelijks functioneren en bijgevolg van een succesvolle regionalisatie van de perinatale zorg. Via ons “perinataal netwerk”met andere ziekenhuizen wil onze afdeling dan ook een belangrijk voorbeeld zijn van innovatieve referentiezorg binnen ons ziekenhuis en binnen West-Vlaanderen.

Groeiende nood aan ruimte

De laatste vijf jaar zien we een gestage toename van het aantal pasgeborenen dat bij ons wordt opgenomen. Deze activiteitstoename is o.a. het gevolg van:

 • kwaliteitsvolle klinische zorgen ineen dynamisch teamverband;
 • een constante uitbreiding en modernisatie van de technologische infrastructuur, als antwoord op diagnostische en therapeutische evoluties binnen de zorg voor de kritisch zieke zwangere moeder en pasgeborene;
 • een signifi cante toename van antenataal verwezen complexe pathologie (bv. monochoriale tweelingen, buikwanddefecten);
 • een efficiënte communicatie met onze verwijzers;
 • het tijdig terugverwijzen van neonatale en maternele patiënten naar de ziekenhuizen binnen ons netwerk.

De maximale benutting van onze afdeling Intensieve Zorgen laat duidelijk zijn sporen na: de afdeling barst letterlijk en fi guurlijk uit zijn voegen. De dankbaarheid van de vele ouders is groot, maar gaat gepaard met een groeiende vraag naar meer ruimte, privacy en comfort op de afdeling.

De directie zette dan ook eind 2007 het licht op groen voor een ver doorgedreven verbouwing en verruiming van onze dienst NIC. Dit project vergt een minutieuze planning, want ook tijdens de verbouwingen moeten de medewerkers alle activiteiten ononderbroken voortzetten. Het ganse medische en verpleegkundige team heeft intensief samengewerkt om tot een accuraat en kwalitatief onderbouwd eisenpakket te komen. Dit eisenpakket resulteert uit:

 • een grondige literatuurstudieomtrent architecturale normen inzake NIC-diensten;
 • intens overleg binnen een drietal multidisciplinaire werkgroepen (licht en geluid, materiaal en mensenstromen, apparatuur);
 • werkbezoeken naar andere neonatale diensten in binnen- en buitenland;
 • frequente terugkoppeling naar de medisch-technische dienst van ons ziekenhuis gezien de hoge technologiegraad en de hoeveelheid apparatuur;
 • overleg met onze directie.

Moderne infrastructuur

Het frequent communiceren van een onderbouwde visie op de dagelijkse organisatie van onze perinatale zorg heeft de tekenopdracht van de architecten sterk gefaciliteerd. In deze visie opteren we eensgezind voor een ontwikkelingsgerichte, geïndividualiseerde en familiegeoriënteerde zorg, via een infrastructuur aangepast aan de hedendaagse noden:

 • voldoende grote “open boxen”garanderen meer privacy en meer plaats voor het gezin, mét behoud van een maximaal verpleegkundig toezicht;
 • state-of-the-art apparatuur (bv. centrale monitoring, hypothermiebehandeling bij peripartale asfyxie, NO-toediening);
 • neonatale chirurgie op zaal (bv. aanleggen abdominaal stoma, lasering van de oogjes bij ernstige retinopathie, heelkundig sluiten van een persisterend open ductus van Botalli), in een aparte chirurgische box;
 • ouders hebben de mogelijkheid om 24 uur per dag aanwezig te zijn bij hun baby; om de ouder-kindrelatie te bevorderen, is het belangrijk dat er faciliteiten zijn voor een continue aanwezigheid van de ouders in de buurt van het kind, dit om even op adem te komen – zo zijn o.a. een kolfkamer voorzien en een familiekamer met keuken, comfortabele zithoek en tv;
 • extra ruimte voor de gestandaardiseerde follow-up van de psychomotore ontwikkeling van onze ex-prematuren (geboren op een postmenstruele leeftijd ≤ 30 weken of met een geboortegewicht ≤ 1250 gram) en risicobaby’s (bv. met hersenletsel op beeldvorming, peripartale asphyxie, congenitale cytomegalovirusinfectie). Deze baby’s worden door een multidisciplinair team van kinderartsen, Bobath-kinesitherapeuten en psychologen op vaste leeftijdsmomenten onderzocht, namelijk de postterme leeftijd van 4 maanden, 10 maanden, soms 1 jaar (bv. na peripartale  asphyxie), 18 maanden, 2 jaar en op de kalenderleeftijd van 2,5 jaar.

 

Ons project betekent een extra stimulans voor het nooit aflatende enthousiasme van onze hardwerkende verpleegkundigen.

De verbouwingswerken zijn ondertussen volop gestart – wie het eindresultaat wil zien, moet nog even wachten: in 2012 hoort u ons vast en zeker terug ter gelegenheid van de officiële opening van onze vernieuwde dienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Evolutie van de bedbezetting per maand op de afdeling Neonatologie (periode 2005-2010). De rode lijn toont het aantal (historisch bepaalde) erkende bedden Intensieve Neonatologie, namelijk n=15. De groene lijn toont de reële gemiddelde activiteit, die sinds 2005 een constante toename vertoont, met in 2010 een gemiddelde dagelijkse bezetting van n=23 bedden

x

Dit ontwerp van de verbouwing toont de ruime “open boxen”.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...