Skip to content

Intensieve zorgen voor de toekomst: centrale plaats voor patiënt en familie

PDF opslaan
Editie 58 - Dec 2023

De zorgsector evolueert gestaag naar meer geavanceerde en patiëntgerichte dienstverlening. Het AZ Sint-Jan Brugge AV volgt deze transformatie met de recente ingebruikname van een vernieuwde dienst Intensieve zorgen. De nieuwe inrichting van deze dienst illustreert de synergie tussen moderne technologie en een meer mensgerichte benadering.

GEAVANCEERDE INTENSIEVE ZORG

Via interne en externe doorverwijzing of via de dienst Spoedopname (erkend als supra regionaal traumacentrum) komen patiënten op de dienst Intensieve zorgen terecht. De dienst ontvangt jaarlijks meer dan 2250 patiënten die aan een kritische ziekte of aan een zwaar lichamelijk trauma lijden en dus een intensieve medische bewaking of behandeling nodig hebben. Het multidisciplinaire team onder leiding van intensivisten behandelt zowel volwassenen als kinderen met complexe pathologieën vanuit de zeer ruime regio en zelfs van buiten de landsgrenzen.

KERNASPECTEN VAN INTENSIEVE ZORGEN

De dienst telt 45 bedden in aparte patiëntenboxen, verdeeld over drie verpleegeenheden intensieve zorgen. Twee daarvan zijn gloednieuw en gehuisvest op de veertiende verdieping. De derde bevindt zich op de zesde verdieping. Op de vijftiende verdieping werden kantoren en een opleidingslokaal ingericht. Alle technische installaties zoals voorzieningen voor verse gefilterde lucht, koeling van de patiëntboxen, data-aansluitingen, aparte elektriciteitsvoorziening, waterverzachting voor dialyse en kameroproepen, kregen een plaatsje op het dak.

De afdeling is zorgvuldig ontworpen om de kernaspecten van geavanceerde intensieve zorgen te belichamen. Hierin speelt de technische infrastructuur een cruciale rol. Zo zijn de patiëntenboxen uitgerust met ultramoderne bedden en gesofisticeerde medische apparatuur zoals beademingstoestellen, geconnecteerde spuitpompen, monitorschermen, hart-longmachines en dialyseapparatuur. Deze voorzieningen zijn conform de best practices voor een optimale patiëntenzorg en grotere efficiëntie voor de zorgverleners.

FYSIEKE EN MENTALE BEHOEFTEN VAN DE PATIËNT

De nieuwbouw creëert een innovatieve omgeving die rust en comfort biedt — zowel voor de patiënt als voor de onmisbare handen aan het bed. Ondanks alle technologische hoogstandjes wordt het holistische aspect nooit uit het oog verloren. Het ontwerp van de dienst zet de fysieke en mentale behoeften van de patiënt centraal, wat in lijn is met de aanbevelingen van patiëntgerichte zorg. Stille kamers, natuurlijk licht, uitzicht op het Brugse Ommeland en ergonomisch meubilair zijn enkele van de aspecten die bijdragen aan een helende omgeving. Ook de gebruiksvriendelijke integratie van slimme patiëntbewakingssystemen, monitoring en telemetrie zijn in overeenstemming met de hedendaagse richtlijnen voor intensieve zorgfaciliteiten.

De twee nieuwe verpleegeenheden tellen elk veertien boxen, waarvan de helft voorzien is van een hygiënesas en de andere helft van een directe toegang (zie Foto 1.). De gesloten boxen kunnen met een simpele druk op de knop in onder- of bovendruk geplaatst worden. De bevoorrading verloopt hygiënisch via doorgeefkasten zonder dat medewerkers zich eerst moeten omkleden om er binnen te gaan.

Kritisch zieke patiënten en hun naasten beschikken hier over een breed scala aan expertise en geïntegreerde zorg, waarbij een multidisciplinair team onder leiding van intensivisten er dagelijks naar streeft om de best mogelijke behandeling op de meest zorgzame manier aan te bieden.

Foto 1. De helft van de kamers is voorzien van een hygiënesas
Foto 2. De dienst erkent het belang van familie in het herstelproces en voorziet moderne wachtruimtes en gespreksruimtes

FAMILIE ALS PARTNER IN ZORG

In het kader van een holistische zorgbenadering erkent de dienst het belang van familie in het herstelproces. Daarom zijn er moderne wachtruimtes (zie Foto 2.), gespreksruimtes met overnachtingsfaciliteiten en een speciale wachtzaal voor bezoekende kinderen (zie Foto 3.) De rol van familie als partner in de zorg stimuleert de positieve resultaten voor de patiënt.

Foto 3. De dienst beschikt over een speciale wachtzaal voor kinderen die op bezoek komen
Foto 5. Het ontwerp van de afdeling bevordert ergonomie en efficiëntie voor het personeel met een verbeterde toegang tot apparatuur, informatie en patiënten
Foto 4. De strategische plaatsing van glaspartijen maken een duidelijk zicht op de patiënten mogelijk
Foto 6. De vernieuwde dienst is een voorbeeld van een moderne en mensgerichte benadering in intensieve zorgen

ERGONOMIE EN EFFICIËNTIE VOOR MEDEWERKERS

Het ontwerp van de afdeling bevordert ergonomie en efficiëntie voor het personeel met een verbeterde toegang tot apparatuur, informatie en patiënten (zie Foto 5.). De veiligheid, zowel fysieke als medische, wordt niet alleen versterkt door systemen die medicatiefouten helpen voorkomen, maar ook door de strategische plaatsing van glaspartijen die een duidelijk zicht op de patiënten mogelijk maken (zie Foto 4.). Dergelijke ontwerpkenmerken zijn in lijn met het streven naar een veilige en efficiënte werkomgeving.

De zorgunits kunnen snel aangepast worden om verschillende types patiënten of apparatuur te accommoderen. Gezien het risico op infecties op IZ-afdelingen, is het ontwerp gericht op het verminderen van dit risico met antimicrobiële materialen, de plaatsing van handdesinfectiemiddelen en efficiënte luchtfiltratiesystemen.

De vernieuwde IZ-dienst van het AZ Sint-Jan Brugge AV is een voorbeeld van een moderne intensieve zorg waar hoogtechnologische vooruitgang hand in hand gaat met een persoonlijke benadering en waarbij de mens steeds centraal staat (zie Foto 6.). Daarnaast is het een afdeling die de integratie van best practices en innovaties dagelijks implementeert en op die manier bijdraagt aan een optimale (zorg)ervaring voor zowel patiënten als zorgverleners.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...