Skip to content

Ervaringsgerichte aanpak binnen de ergotherapie door middel van een testauto

Editie 6 - Jan 2016

Binnen het revalidatieproces heeft ergotherapie als doel de zelfstandigheid van de patiënt te herwinnen  of te verbeteren, en dit in verschillende situaties van het dagelijkse leven (de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, ADL). Afhankelijk van de resterende mogelijkheden kiezen we voor een welbepaalde methodeverandering. Is er nog stap- of steunfunctie in de onderste ledematen? Heeft de patiënt voldoende kracht in de armen om zich op te duwen of op te trekken? Is de patiënt zelfstandig of heeft hij hulp nodig van derden?


Sinds augustus 2007 beschikt de dienst Ergotherapie en Revalidatie van AZ Sint-Jan AV over een testauto als reëel oefenmiddel in de eigen therapieruimte. De reacties van de patiënten zijn zeer positief. Pas wanneer men geconfronteerd wordt met ziekte en ongeval beseft men immers hoezeer men afhankelijk is van het transportmiddel ‘auto’, als passagier of als bestuurder.

Doelgroepen

Onze doelgroep binnen het ziekenhuis bestaat voornamelijk uit motorische revalidanten:
» Patiënten die een amputatie  ondergaan hebben (voet, been, hand, …)
» Patiënten met een rugprobleem
» Patiënten na een orthopedische ingreep (heup, knie, schouder,…)
» Patiënten met paraplegie
» Patiënten na beroerte of een ander neurologisch probleem
» Geriatrische patiënten

Voorbeelden van scholing of training

» Via de directe praktische oefenopstelling van de auto leren patiënten wat een goede rughygiëne is bij het in- en uitladen van lasten en voorwerpen.
» Patiënten na beroerte met beperkte steunname leren hoe ze correct transfers kunnen uitvoeren door de nodige steunpunten op de wagen te nemen.
» Patiënten met paraplegie volgen een trainingsprogramma voor zijwaartse transfers door zich op te duwen met de armen.
» Correcte positionering van de  rolwagen en het eventueel zelfstandig inladen van de rolwagen zijn belangrijke aandachtspunten bij deze therapie.
» Personen met een heup- of knieprothese leren via methodeverandering overbelasting van de gewrichten te vermijden. Op het einde van de korte ziekenhuisopname zijn al deze patiënten in staat zelfstandig in- en uit te stappen.
» Patiënten met amputaties leren de transfers eerst zonder en later eventueel met prothese(n).

Voordelen van de testauto

» Binnenoplossing in plaats van buiten in weer en wind.
» Individuele aanpak in functie van de concrete hulpvraag.
» Simulatie van dagelijkse transfers binnen en buiten de auto.
» Maximale ondersteuning en begeleiding van verschillende doelgroepen bij het aanleren van technieken.
» Dagelijkse training indien nodig.
» Lage drempel naar patiënten toe.
» Ervaringsgerichte therapie in een vroeg stadium van de revalidatie, wat resulteert in een grotere en actievere betrokkenheid van de patiënt in het revalidatieproces.
» Eerste stap naar advisering inzake individuele aanpassing of hulpmiddelen en vraag voor tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

In het kader van de ontslagregeling is het uitermate belangrijk dat de patiënt zich degelijk kan voorbereiden op transfers. Deze kunnen dan in het bijzijn van familie of partner uitgeprobeerd of getraind worden. Op die manier kan het eerste weekend thuis bij ons voorbereid worden,
althans qua verkeersproblematiek. Dit draagt bij tot meer zelfzekerheid en een optimale zelfredzaamheid van de patiënt.

Conclusie

Oefenen in reële, concrete omstandigheden is niet alleen motiverend en aangenaam, maar ook therapeutisch zinvol. De patiënt voelt zich veilig en zelfzeker. Kortom, het is een belangrijke stap in het revalidatieproces.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen artikel beschikbaar...
Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...