Skip to content

Nieuwe website IRBrugge.be stroomlijnt informatie rond interventionele radiologie voor patiënten en verwijzers

PDF opslaan
Editie 52 - Mei 2022

Met IRBrugge.be willen de interventieradiologen van campus Sint-Jan tegemoetkomen aan de duidelijke nood aan informatie die patiënten hebben en verwijzende artsen op de hoogte houden van de snel evoluerende mogelijkheden binnen de interventionele radiologie. Tegelijk biedt de website verwijzende artsen een directe communicatielijn voor advies of vragen die niet de hoogste urgentie vereisen.

STERK, UITGEBREID NETWERK

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een referentieziekenhuis voor innovatieve zorg. Dankzij een sterk onderbouwd netwerk en de goede samenwerking daarbinnen kon de dienst Radiologie van campus Sint-Jan zijn expertise in interventionele radiologie steeds verder uitbouwen en versterken. Uitbreiding van het aantal indicatiestellingen en de technologische mogelijkheden gaf aanleiding tot een verdubbeling van het team van twee naar vier interventieradiologen, bijgestaan door vijf angioverpleegkundigen. Ze voorzien de klok rond permanentie. Vanuit de diensten Anesthesie, Neurologie en sinds kort ook Longziekten is er ondersteunende permanentie voor acute procedures zoals trombectomie en embolectomie. Ook met andere diensten lopen intensieve samenwerkingen voor diverse interventies.

NOOD AAN INFORMATIE

Uitzonderlijk is dat de interventieradiologen net als andere klinische disciplines consultatiemogelijkheid voorzien. Deze dienstverlening vloeide voort uit de vaststelling dat het schriftelijke ‘informed consent’-formulier door gebrek aan verdere toelichting heel wat patiënten veeleer afschrikte. Door het stijgende aantal procedures nam ook de vraag naar consultaties toe. Vaak blijken patiënten vooraf reeds op zoek te gaan naar informatie. Om aan deze duidelijke nood aan informatie van patiënten tegemoet te komen en verwijzende artsen tegelijk op de hoogte te houden van de snel evoluerende mogelijkheden besloten de interventieradiologen de informatieverstrekking nog sterker te stroomlijnen. Zo zag de nieuwe website IRBrugge.be het licht, met een apart luik voor patiënten en een technischere sectie. Voorlopig is deze vooral informatief uitgewerkt, maar het zou de bedoeling zijn om deze voor patiënten gaandeweg ook naar zelfzorg en educatie toe sterker in te zetten. Hij biedt bovendien de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de interventieradiologen, om verwijzende of collega-artsen zo een directe communicatielijn te bieden voor advies of vragen die niet de hoogste urgentie vereisen.

website
Het team interventionele radiologie v.l.n.r.: dr. Johan Ghekiere, dr. Andries Van Holsbeeck, Peter Ghesquière, Lincy De Jong, Julie Ryelandt, dr Joost Kager, Emilie Ver Eecke, dr Jesse Marrannes en Inge Geerolf.

HECHTERE SAMENWERKING DOOR FYSIEKE VERPLAATSING

Het is zeker niet de bedoeling de informatieverstrekking volledig via deze website te laten verlopen. Nu fysieke bijeenkomsten stilaan weer tot de mogelijkheden behoren, willen de interventieradiologen werk maken van hun aanwezigheid op de diverse LOK-vergaderingen om er het aanbod en dan vooral de recentste evoluties binnen de discipline in kwestie toe te lichten. Ervaring met de vergaderingen rond trombectomie, waarmee de dienst Radiologie in samenwerking met de dienst Neurologie als een van de eerste centra in België al in 2014 startte, leerde dat alle relevante informatie dankzij deze fysieke verplaatsingen meer betrokkenen bereikt. Dat leidt tot een hechtere netwerkvorming en een soepelere onderlinge samenwerking tussen de verschillende actoren binnen het netwerk. Het resultaat: meer en betere faciliteiten om zoveel mogelijk patiënten zo snel mogelijk te helpen.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...