Skip to content

Goede opleiding verzekerd voor de herkenning en de aanpak van een kritisch ziek kind

PDF opslaan
Editie 40 - Apr 2019

Kinderen zijn geen kleine volwassenen, dat is geen nieuw gegeven! Omdat kinderen een andere anatomie en fysiologie hebben dan volwassenen zijn ook de reanimatierichtlijnen voor kinderen anders. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hecht er veel belang aan dat elke professionele hulpverlener die met kinderen in contact komt een correcte inschatting kan maken van een kritisch ziek kind, de juiste behandeling hiervoor kan instellen en ook een correcte reanimatie kan uitvoeren.

REANIMATIERICHTLIJNEN

De inzichten en handelingen die nodig zijn om een kritisch ziek kind tijdig en juist te herkennen en op te vangen, omvatten meer dan de klassieke pediatrische Basic Life Support (BLS).
De European Resuscitation Councel (ERC) stelt de internationale reanimatierichtlijnen voor volwassenen, kinderen en neonaten op en verdeelt ze.

Zij staan ook in voor de organisatie van de alom gekende internationale Advanced Life Support (ALS) cursussen voor artsen en verpleegkundigen.

EPALS-CURSUS

De juiste zorg binnen het uur

Kinderarts Tania Claeys bracht in 2016 voor de eerste maal een European Pediatric Advanced Life Support (EPALS)-cursus naar Brugge in samenwerking met het ERC en het UZ Gent.

De EPALS-cursus is een intensieve tweedaagse cursus die professionele hulpverleners traint in de herkenning van het kritisch zieke kind en hen de correcte (be) handelingen en interventies aanleert en laat inoefenen. Ook het te volgen algoritme in geval van een cardiorespiratoire stilstand bij kinderen wordt aangeleerd en ingeoefend.

Alles gebeurt door middel van hands-on scenariotraining. In interactieve workshops komen specifieke technieken zoals airway management, ballon-maskerbeademing, log-roll, zuurstoftoediening, leren plaatsen van een intra-osseuse toegangsweg, gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED), manuele defibrillatie, cardioversie etc. in detail aan bod.

Het doel is om het kind de juiste zorg te kunnen toedienen in het eerste uur na vaststelling van het probleem.

Intensief en interactief

De cursus richt zich naar hulpverleners die potentieel in contact komen met kritisch zieke kinderen, met name artsen en verpleegkundigen van de kritische en pediatrische diensten.
Er kunnen 24 artsen en/of verpleegkundigen deelnemen en het ERC voorziet tien tot twaalf instructeurs per cursus.

Op deze manier is het mogelijk om zeer intensief en interactief te werken met alle kandidaten. Voor de EPALS-cursus in Brugge kunnen er steeds twaalf artsen en/ of verpleegkundigen van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en twaalf externe hulpverleners inschrijven. Deze cursus werd ook in 2017 en 2018 met succes georganiseerd in Brugge.

Ondertussen zijn dr. Birgit Loveniers, kinderanesthesiste op campus Sint-Jan, en Cedric Kemel, spoedverpleegkundige op campus Sint-Jan, deel van het ERC-instructeursteam.

IPLS-CURSUS

Interne bijscholing

Naast deze grote jaarlijkse cursus organiseren de diensten Kindergeneeskunde en Anesthesie een eigen interne cursus Immediate Pediatric Life Support (IPLS).

Kinderartsen dr. Tania Claeys en dr. Kate Sauer hebben samen met kinderanesthesisten dr. Birgit Loveniers, dr. Steven Cnudde en dr. Thomas Verhaeghe en met ondersteuning van het ziekenhuis deze interne cursus samengesteld. Ze organiseren deze driemaal per jaar.

De juiste zorg binnen tien minuten

In de IPLS-cursus is de toediening van de juiste zorg aan een kritisch ziek kind of een kind in een cardiorespiratoir arrest en dit binnen de eerste tien minuten na vaststelling van het probleem het streefdoel.

Ook bij deze training is het van groot belang dat de kandidaten de opgestelde syllabus, die ze geruime tijd op voorhand digitaal ontvangen, thuis instuderen, zodat er tijdens de cursus voldoende aandacht kan besteed worden aan het aanleren van bepaalde technieken zoals airway management, ballon- maskerbeademing, zuurstoftoediening, de correcte plaatsing van een intra-osseuse toegang, het juiste gebruik van een AED en wat te doen bij een verslikaccident.

Aansluitend op de workshops is er eveneens een scenariotraining waarbij real-life kritische casussen in een rollenspel aan bod komen.

 

De EPALS-cursus leert hulpverleners die potentieel in contact komen met kritisch zieke kinderen om binnen het uur de juiste zorgen toe te dienen. In de IPLS-cursus leren verpleegkundigen van de diensten Spoedopname, Operatiekwartier, Intensieve zorgen en Kindergeneeskunde op campus Sint-Jan wat er moet gebeuren binnen de eerste tien minuten

Certificaat

Per IPLS-cursus zijn er 30 tot 36 kandidaten en zeven instructeurs. Het team instructeurs bestaat uit kinderartsen, kinderanesthesisten en verpleegkundigen die deel uitmaken van een van de bestaande werkgroepen op de diensten Intensieve zorgen, Operatiekwartier, en Spoedopname.

De meeste van deze verpleegkundigen behaalden reeds met glans een EPALS-certificaat. Alle verpleegkundigen werkzaam op de diensten Spoedopname, Operatiekwartier, Intensieve zorgen en Kindergeneeskunde op campus Sint-Jan worden verplicht deze IPLS-cursus te volgen én het certificaat te behalen. Bijna iedereen krijgt zo om de twee jaar deze cursus aangeboden.

POSITIEVE BOODSCHAP

In een volgend stadium plannen de organisatoren scenario-oefeningen op de werkvloer, uitgevoerd in teamverband en met een directe en constructieve feedback. Ze zijn ervan overtuigd dat ze als team van ‘zorgdragers voor het kritisch zieke kind’ op deze manier een positieve boodschap kunnen uitdragen naar al wie werkzaam is op een dienst waar het kind centraal hoort te staan.

U kan hier het volledige artikel als pdf lezen.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...