Skip to content

Stamceltransplantatieprogramma behaalt JACIE-accreditering

PDF opslaan
Editie 29 - Jan 2016

Het Europese accrediteringsorgaan JACIE heeft aan het stamceltransplantatieprogramma van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV een gerenommeerd, internationaal kwaliteitslabel toegekend voor de collectie, verwerking en toediening van hematopoëtische stamcellen.

JACIE?

In 1998 riepen de International Society for Cellular Therapy (ISCT) en de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) het Joint Accreditation Committee – ISCT & EBMT (JACIE) in het leven. Deze twee instanties waken in Europa over de kwaliteit en de organisatie van alles wat stamceltransplantatie aangaat. Het doel van JACIE is ervoor zorgen dat zowel de patiëntenzorg als de collectie en verwerking van hematopoëtische stamcellen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoen. De JACIE-standaarden overspannen het volledige proces van stamceltransplantatie; ze zijn doorheen de jaren verder op punt gesteld en momenteel reeds aan een 6de editie toe.

Team van het stamceltransplantatieprogramma: v.l.n.r. Lieve Seaux, Ineke Van Laere, dr. Jan Emmerechts, dr. Helena Devos, Sabine De Baets, dr. Sylvie Roggeman, dr. Dominik Selleslag, dr. Jan Van Droogenbroeck, dr. Achiel Van Hoof, dr. Tom Lodewyck, Karin Verhaeghe, Kaat Schoonooghe, Ann Tegethoff, Nancy Zwanckaert, Veronique Stockx en dr. Barbara Cauwelier.

Werkwijze

De accreditering wordt toegekend na een succesvolle inspectie van het stamceltransplantatieprogramma. Een team van JACIE-inspecteurs gaat in het centrum na of de zorg er volgens de JACIE-standaarden verloopt en of er een cultuur van kwaliteitsdenken en voortdurende kwaliteitsverbetering heerst. Zo’n inspectie verloopt over twee dagen en gebeurt door interviews met medewerkers, observatie van processen op de verpleegafdeling en in het laboratorium, en inzage van documenten en procedures. Hierbij wordt het volledige proces onder de loep genomen, waaronder de indicatiestelling voor stamceltransplantatie, de selectie en voorbereiding van stamceldonoren, de collectie van stamcellen, het labelen en invriezen en vervolgens ontdooien en toedienen van het stamcelproduct, alsook de opvolging van patiënten en van stamceldonoren. Aangezien niet alleen de afdeling Hematologie betrokken is, maar ook de dienst Laboratoriumgeneeskunde, die instaat voor de collectie en verwerking van stamcellen, is waterdichte communicatie en een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden cruciaal. Tijdens de inspectie moet blijken dat het kwaliteitssysteem een vanzelfsprekendheid is voor alle medewerkers binnen het zorgproces – het volstaat niet dat de kwaliteitsstandaarden in procedures opgenomen zijn. Eens deze toets met glans doorstaan is, wordt een accreditering toegekend voor een periode van vier jaar. Na die termijn volgt een nieuwe inspectie conform de JACIE-standaarden die op dat moment van kracht zijn. Het kwaliteitsverhaal is bij gevolg nooit af.

Klinische impact

Bij de allogene donor gebeurt de stamcelcollectie door middel van stamcelaferese.

De voorbereiding op de JACIE-accreditering en de instandhouding van het kwaliteitssysteem vergen een grote inspanning door een toegewijd team van zorgverleners. Deze investering in tijd, middelen en mensen is echter meer dan de moeite waard. Klinische studies ondersteunen de vaststelling dat de implementatie van een JACIE-kwaliteitssysteem tot efficiëntere en veiligere zorg leidt. Een retrospectieve analyse van de EBMT met betrekking tot meer dan 100.000 stamceltransplantaties heeft aangetoond dat de implementatie van een JACIEkwaliteitssysteem resulteert in een significante afname van de therapiegerelateerde mortaliteit en de recidiefkans na allogene stamceltransplantatie.[1] Dit zorgt voor een verbetering van de globale overleving met 10% in centra die met de JACIE-accreditering bezig waren. Een opmerkelijke bevinding in deze analyse is dat de positieve impact op de outcome reeds waarneembaar is van zodra centra de voorbereiding op de JACIE-accreditering aanvangen. Dit doet vermoeden dat een kwaliteitsbewustzijn onder de zorgverleners een erg bepalende factor is voor de gunstige prognostische impact van een JACIE-kwaliteitssysteem.

Besluit

De JACIE-accreditering is een belangrijke realisatie in het streven van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV naar kwalitatief hoogstaande zorg voor patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan wegens een ernstige hematologische aandoening. Het onderstreept de noodzaak van een multidisciplinaire samenwerking over diensten heen in het belang van de patiënt. Naast de JACIE-accreditering is ook het patiëntenvolume een erg bepalende factor voor de outcome na een stamceltransplantatie. Jaarlijks vinden in campus Sint-Jan een 70-tal dergelijke transplantaties plaats. Door een constructieve samenwerking met een groot aantal ziekenhuizen in de brede regio slaagt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV er in deze heel specifieke zorg te concentreren en zo de expertise en kwaliteit op het hoogste niveau te houden.

Het stamcelproduct wordt aan de patiënt toegediend via infusie.

Download het artikel als PDF-bestand.

Copyright © 2015 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Alle rechten voorbehouden. De inhoud (zowel teksten als afbeeldingen) van dit magazine is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke toelating van de uitgever.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...