Skip to content

Het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen: een primeur voor de regio met een ziekenhuisoverstijgend karakter

PDF opslaan
Editie 24 - Jan 2016

De laatste jaren kende de medische sector een ware consolidatiegolf die leidde tot aankoopgroeperingen, associaties en fusies. Deze samenwerkingsmodellen verschillen op juridisch vlak, maar hebben allemaal hetzelfde doel: de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen of te verbeteren door complementariteit en subspecialisatie eerder dan overaanbod en concurrentie. Ook de aanwending van de beschikbare middelen (ruimte, apparatuur, personeel, financiën) wordt hierdoor geoptimaliseerd. Dit alles was slechts één van de vele redenen voor de oprichting van het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen.

Voorstelling

Het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen omvat drie locaties: het Urologisch Centrum van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (campus Sint-Jan), het Urologisch Centrum van het AZ Sint-Lucas (te Assebroek) en de gemeenschappelijke private raadpleging “De Mouterie” (te Sint-Kruis). Het team bestaat nu o.a. uit vijf urologen: dr. Peter Van Oyen, dr. Jo Ampe, dr. Christophe Ghysel, dr. Bart Kimpe en dr. Ludo Vanden Bussche.

De vijf urologen van het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen: v.l.n.r. dr. Bart Kimpe, dr. Peter Van Oyen, dr. Jo Ampe, dr. Ludo Vanden Bussche en dr. Christophe Ghysel.

Organisatie

De oprichting van het nieuwe Urologische Centrum was eveneens het gevolg van de gestegen vraag naar urologische zorgverlening in het algemeen en onco-urologische zorgverlening in het bijzonder. De behandelingen van onco-urologische aandoeningen zijn ondenkbaar geworden zonder een goed georganiseerde multidisciplinaire en transmurale aanpak. De huisarts heeft hierin een bijzondere en belangrijke taak, en een groep van gespecialiseerde verpleegkundigen helpt de zorgverlening te realiseren. Via correcte informatie en een deskundige begeleiding leveren zij een belangrijke bijdrage om de angst te reduceren bij de patiënten en hun omgeving. Zij leren de patiënten en hun omgeving omgaan met alle aspecten die kunnen voortvloeien uit de ziekte en/of de behandeling ervan. De expertverpleegkundigen zijn, in nauwe samenwerking met de artsen, verantwoordelijk voor het optimaal adviseren, voorbereiden en begeleiden van de patiënten bij wie een urologische aandoening werd gediagnosticeerd, zowel voor, tijdens als na de behandelingsperiode in de twee ziekenhuizen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Urologisch Centrum zijn dynamisch en zullen voortdurend bijgestuurd worden in functie van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij houdt men steeds rekening met de noden en de behoeften van de patiënten en hun omgeving, die centraal blijven staan in het hele gebeuren. Uiteindelijk moet dit resulteren in een meer kwaliteitsvolle zorg. Het leveren van een unieke en individuele zorgverlening wordt een topprioriteit; het nieuwe project wordt een instrument om deze doelstellingen te realiseren.

Andere voordelen van de fusie

  • Doorgedreven subspecialisatie en expertise
   De uitbreiding van het aantal urologen laat een doorgedreven subspecialisatie toe, wat noodzakelijk is gezien de steeds complexer wordende zorgverlening waarbij de kwaliteitseisen verder blijven toenemen. Het co-worken met meerdere collega’s maakt overleggen eenvoudiger en zal ook aan de basis liggen van de vele synergiën die hieruit zullen voortvloeien. Een beroep kunnen doen op elkaars expertise heeft uiteindelijk een positief effect op eenieders vaardigheden en kennis.
  • Kostenbesparingen
   Voor speerpuntdiensten is samenwerking heel belangrijk. Het gaat om diensten waarvoor heel geavanceerde (dure) apparatuur (bv. de da Vinci robot), bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid vereist zijn. Vaak zijn het ook diensten waarvoor de overheid een beperkt aantal erkenningen voorziet. Gemeenschappelijk gebruik laat toe de investeringskost te spreiden en de benutting en het rendement van de installatie te verhogen. Bezettingsgraad en rationele zorgverstrekking zijn hier de stimuli. In plaats van op deze vlakken nodeloos te concurreren, kunnen de urologische diensten beter samenwerken alsook kennis en ervaring delen.
  • Bredere opleiding van assistent-urologen
   Het aanbieden van een goede en brede opleiding is een krachtige vorm van binding van medewerkers. De mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen wordt door veel specialisten in opleiding, zeker in de hedendaagse complexe specialistische gezondheidszorg, als een groot pluspunt ervaren. Wanneer men structureel investeert in de medewerkers, zal dat buiten de muren van het ziekenhuis vlug kenbaar gemaakt worden en resulteert dat in een positief imago. Bijgevolg zullen potentiële nieuwe assistent-urologen het ziekenhuis beschouwen als een interessante werkgever.Daarenboven kunnen artsen in een multidisciplinair team kiezen voor subspecialisatie. Het overleg met collega-artsen biedt mogelijkheden tot ruggespraak, samenwerking, het toetsen van meningen, vruchtbare discussies en voortdurende intellectuele uitdagingen. De fusie biedt de gelegenheid om een zo ruim mogelijke opleiding te blijven verzekeren.

Contact

Voor verdere inlichtingen kunt u het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen bereiken via e-mail op urologie@azsintjan.be of telefonisch op 050 45 25 30.

 

Download het artikel als PDF-bestand.

Geschreven door Meer auteurs

Verwant

Geen publicaties beschikbaar...
Geen podcAZt beschikbaar...
Geen media beschikbaar...
Geen gepland event beschikbaar...