Ga naar hoofdinhoud

Aorta Centrum Brugge

Sinds juni 2010 hebben de specialisten in hart- en vaatheelkunde van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hun krachten en expertise op het vlak van de aortapathologie gebundeld. Deze samenwerking resulteerde in het tot stand komen van het Aorta Centrum Brugge of ACB.

Achtergrond

In het verleden hielden vaatchirurgen zich o.a. bezig met aandoeningen van de buikaorta (voor occlusief vaatlijden en aneurysma). Slechts zelden waagden ze zich aan de thoracale aorta. Hartchirurgen beperkten zich tot op heden meestal tot de aortawortel en de ascenderende aorta, terwijl ze de aortaboog of aorta descendens slechts sporadisch aanpakten. Deze terughoudendheid had veelal te maken met het feit dat men in de specialistische opleiding zelden geconfronteerd wordt met de uitgebreide aortapathologie.

Vaak is het echter zo dat pathologie van de aorta (zoals dissecties of aneurysma´s) zich uitstrekt vanaf de ascenderende aorta tot in of zelfs voorbij de abdominale aorta. In het verleden boden enkel zeer gespecialiseerde buitenlandse centra een geïntegreerd zorgbeleid aan voor deze speciieke patiëntencategorie.

Geïntegreerde aanpak

De diagnostiek van aorta-aandoeningen is vaak verspreid over diverse specialismen. Voordat de arts de defi nitieve diagnose stelt en de patiënt naar de hart- of vaatchirurg verwijst voor de chirurgische behandeling, bewandelt de patiënt diverse wegen. Soms komt de patiënt met zijn of haar aortaprobleem bij de hart- of vaatchirurg terecht via de longarts die op de thoraxfoto een toegevoegde schaduw opmerkt; een andere keer loopt het circuit via de cardioloog die na een invasief cardiaal onderzoek – wegens pijn in de borst – vaststelt dat er iets mis is met de thoracale aorta; nog een andere keer gaat het via de internist, neuroloog of vaatspecialist.

De correcte diagnose stellen is niet altijd eenvoudig omdat aandoeningen van de aorta eerst en vooral relatief zeldzaam zijn en daardoor minder bekend, maar tevens omdat tal van andere ziektebeelden klachten kunnen veroorzaken die men ook aan de aorta kan toeschrijven. Beeldvorming (CT-scan, NMR, echografi e, angiografi e) speelt bij dit alles een essentiële rol. Zonder perfecte anatomische beschrijving van de situatie is het namelijk onmogelijk een degelijk en gepast behandelingsbeleid uit te stippelen. Heel vaak zijn er bijkomende onderzoeken of evaluaties noodzakelijk door andere disciplines (cardiologie, pneumologie, neurologie, …) gezien de forse impact van een ingreep op de diverse organen.

Opleiding en expertise

De specialisten die deel uitmaken van het ACB zijn allen opgeleid in centra waar het aanbod aan aortapathologie enorm groot is vergeleken met Belgische maatstaven, met name het Deutsches Herzzentrum te Berlijn, het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, het Universitair Medisch Centrum Leiden en het Universitair Medisch Centrum Rotterdam. In deze centra worden wekelijks vele patiënten geopereerd aan alle mogelijke segmenten van de aorta. Dit gebeurt volgens de meest moderne technieken en levert uitstekende resultaten op. De huidige leden van het ACB zijn ervaren specialisten. Dit betekent dat geen enkel ziektebeeld gerelateerd aan de aorta hen onbekend is en dat zij dan ook steeds een passende therapie kunnen aanbieden.

Doel

x

Met de huidige samenwerking binnen het ACB willen wij de patiënten, huisartsen en specialisten de continue mogelijkheid bieden om gespecialiseerd advies, evaluatie, diagnostiek en hoogkwalitatieve behandeling te verkrijgen gebaseerd op de meest actuele en evidencebased wetenschappelijke visie. Deze multidisciplinaire aanpak, waarbij een team van specialisten elke patiënt bespreekt, moet uiteindelijk resulteren in een kwaliteitsverbetering ten voordele van de patiënt. Ook de genetische screening van de patiënt en zijn of haar familie behoort daartoe.

Aandoeningen

De specialisten die deel uitmaken van het ACB bieden preoperatieve, operatieve en postoperatieve zorgen aan voor de volgende acute en chronische ziektebeelden:

  • aneurysma’s (abdominaal,thoracaal, thoracoabdominaal)
  • dissecties (acuut en chronisch)
  • aortawortel en aorta ascendens aandoeningen (inclusief bicuspide aortaklepaandoeningen)
  • aortaboog aandoeningen
  • atheromateuze aandoeningen
  • acute aortasyndroom (dissectie, ulcera en intramuraal hematoom)
  • coarctatio aortae
  • aorto-intestinale of aortabronchiale fistels
  • Marfan en Ehlers-Danlos syndroom
  • familiale aorta-aandoeningen

Toekomst

Het ACB wil uitgroeien tot een centrum dat binnen België en Europa een vooraanstaande rol vervult op het vlak van de aortapathologie. Daarbij willen we ons niet beperken tot de thoracale of abdominale aorta afzonderlijk, maar ook de gehele thoracoabdominale aorta aanpakken. Bovendien verwachten we met de komst van een hybride operatiezaal binnenkort extra mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak met zowel klassieke chirurgische als endovasculaire technieken.

Team

De leuze van het ACB is “Met velen weten en kunnen we meer dan alleen”. Het team bestaat uit de hartchirurgen dr. Marc Schepens,  dr. Paul Verrelst, dr. Eric Graulus en dr. Willem Ranschaert, en de vaatchirurgen dr. Jan de Letter en dr. Marco Lanckneus.

Contact

Tel.:  050 45 26 90 of 050 45 25 60

 

V.l.n.r. dr. Paul Verrelst, dr. Willem Ranschaert, dr. Eric Graulus, dr. Jan De Letter, dr. Marco Lanckneus en dr. Marc Schepens.
V.l.n.r. dr. Paul Verrelst, dr. Willem Ranschaert, dr. Eric Graulus, dr. Jan De Letter, dr. Marco Lanckneus en dr. Marc Schepens.
Back To Top